Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de eenendertigste zondag door het jaar 04 en 05 nov 2017

Preek van de week voor de eenendertigste zondag Door het jaar - 4/5 november

 'Je moet je geen rabbi laten noemen', zei Jezus.
'Want je hebt maar één Heer.
En noem ook niemand vader, want je hebt maar één Vader en jullie zijn zijn allemaal broers en zussen.'
( naar Matteüs 23,8-9)

overweging bij dit zondags evangelie

Je hebt maar één Heer - zegt God - Jezus Christus.
Alleen van Hem kun je leren authentiek als christen te leven, vanuit je verbondenheid met Mij,
die je "Vader" mag noemen.
En je staat daar niet alleen voor.
Want alle mensen die in Mij geloven, zijn eigenlijk broers en zussen van je
en hebben dus dezelfde roeping als jij gekregen om met een grote inzet en een sterke gedrevenheid
te werken aan mijn hemel op aarde, in alle kleuren van de regenboog.
( uit: Een vuurwerk van tederheid, Erwin Roosen)

Doe wie je bent
Laat u geen rabbi, vader of leraar noemen, want je hebt maar één Meester, Vader of Leraar.
Dat zei Jezus tegen het volk en zijn leerlingen.
Het lijkt wel of de farizeeën de laatste weken in de aanbieding zijn, eerst met de Herodianen om de munt van de keizer,
dan met de sadduceeën i.v.m. het voornaamste gebod, en nu de komen de Schriftgeleerden met hen ter sprake.
Jezus is niet echt mals voor hun, als Hij zò tekeer gaat, dan heeft Hij daar goede redenen voor!
De houding van de farizeeën is nl. volledig in tegenspraak met wat Jezus van hen verwacht...!
Jezus verwijt hen drie dingen, zijn eerste verwijt is: 'Zij handelen niet naar hun woorden!'
Maar dat gebeurt mij ook, ik ben ook niet altijd consequent, tussen zeggen en doen zit ook wel eens tegenspraak!
Een tweede verwijt van Jezus is: 'Zij zijn belust op de ereplaatsen, wisten alles beter,hadden de wijsheid in pacht enz.'
Is dat ook geen verwijt, dat van toepassing is op ons en op mij?
Ben ik ook niet een wereldverbeteraar die probeert om anderen rondom mij te verbeteren in plaats van mij zelf?
Zijn derde verwijt is: 'Alles wat zij doen, doen ze om op te vallen!'
Ook dat is mij niet vreemd, wie is niet gevoelig voor een eerbetoon, voor een complimentje...?
 Maar zelden geeft Jezus  de farizeeën een echt complimentje.
Het lijkt daarbij wel of niet zozeer Jezus, maar vooral Matteüs de farizeeën vernederende opmerkingen geeft.
Is Jezus dan niet zelf aan het woord in dit evangelie?
Jawel! Maar het zijn de evangelisten die de woorden voor ons hebben opgeschreven ( allereerst voor hun eigen geloofsgemeenschap).
En die waren bepaald géén goede maatjes met de Joodse Schriftgeleerden en de farizeeën.
Jezus had overigens  ook goede contacten met zowel farizeeën als tollenaars, denk aan Simon de farizeeër, bij wie Hij ging eten.
Of Nicodemus die in het geheim gesprekken voerde met Jezus, hij was ook een farizeeër,
Jezus at ook bij de tollenaar Zacheüs.
( De apostel Matteüs was zelf een tollenaar, en Paulus was van huis uit farizeeër.)
Dat de farizeeën zich vaak verzetten tegen Jezus komt omdat Hij omgaat met mensen die zij absoluut wilden mijden:
tollenaars en zondaars, en Jezus heeft vooral ook kritiek op de talloze voorschriften die een doel op zichzelf waren geworden.
Voor Hem is de Wet er voor de mensen en niet andersom.
Jezus werd in zijn tijd al, als buitengewoon charismatisch gezien, zijn boodschap over vergeving en de grenzeloze liefde van God,
en verhalen over Gods rijk, spraken de mensen meer aan, dan de abstracte Schriftuitlegging.
Vandaag roept Jezus mij op om 'dienaar' te zijn, gelijk wat mijn eigenlijke taak ook is, om goed te zijn en nederig.
De heilige Franciscus begreep wat Jezus wilde, hij noemde een overste geen overste, maar dienaar.
Dat bedoelt Jezus als hij mij zegt: wie de grootste onder u is, moet uw dienaar zijn.

( preken.be)

Sint-Maarten, Sint-Maarten
De koeien hebben staarten
de meisjes hebben rokjes aan.
Daar komt Sint Martinus aan.
Geef ons nu een snoep of cent
Dan zijn we het hele jaar content.

 

Archief preken