Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de paastijd Hemelvaart 30 mei 2019.

Preek van de week voor de Paastijd - O.H. Hemelvaart 30 mei 2019

Net voordat Jezus in de hemel werd opgenomen, zei Hij tegen zijn vrienden:
'Ga, en maak alle volkeren tot leerling van Mij.
Ik ben met jullie, alle dagen!'
( naar Matteüs 28,19-20; lees ook Lucas 24, 45-53)

overweging bij dit evangelie

Hemelvaart is geen ruimtevaart
Als iemand gestorven is dan onttrekt die persoon zich aan het zicht.
Zijn of haar dierbaren bewaren allerlei beelden en herinneringen, vaak zien ze die heel scherp voor ogen,
en tegelijk vervaagt toch dat beeld met de tijd, dat is ook Jezus' leerlingen overkomen.
Jezus heeft zich aan hun ogen onttrokken: ze zitten vol van Hem, en tegelijkertijd vervaagt zijn beeld.
We moeten ook niet vergeten dat deze verhalen pas tientallen jaren na Jezus' dood opgeschreven zijn.
Toen was voor de meeste gelovigen Jezus als een figuur uit het verleden.
Alleen Lucas vertelt hoe Jezus, terwijl Hij zijn leerlingen zegende, zich van hen verwijderde en ten hemel werd opgenomen.
Hemelvaart wil zeggen dat de aanwezigheid van Jezus onder de mensen van Palestina, zich nu door de H. Geest verder over de wereld uitbreid;
dat zijn bevrijdende boodschap geldt voor alle mensen, en dat zijn volgelingen de zending van Jezus voortzetten,
zij moeten een teken van geluk en zegen in deze wereld worden.
Het is zeker dat Hemelvaart niets van doen heeft met ruimtevaart, Lucas heeft in een beeldrijke taal van zijn tijd,
uit willen drukken wat de leerlingen ervaren hebben na de verrijzenis van Jezus, en aan het feit dat Jezus afscheid van hen nam en terugkeerde naar de Vader.
Jezus zei: 'Het is goed nu, jullie zullen wel alleen verder kunnen, het is tijd dat ik terugkeer naar mijn Vader,
en van bij Hem zal ik jullie kracht geven om te leven zoals ik jullie heb voorgeleefd'.
Nadat Jezus dit tegen zijn leerlingen gezegd had, werd Hij ten hemel opgenomen en nam plaats aan de rechterhand van God, volgens het evangelie.
Maar waar woont God, en waar is de hemel? Het is een vraag die door de eeuwen heen gesteld werd, en waarop vreemde antwoorden gegeven werden.
Zo van; hier boven, ergens in de ruimte, voorbij de zon en de maan, en toch is het niet eens een moeilijke vraag.
'God is overal: in de hemel, op aarde en op alle plaatsen', stond er in de catechismus vroeger, met dat antwoord weten we meteen waar God woont, en wat en waar de hemel is: God is overal, op alle plaatsen waar Hij thuis mag zijn, waar Hij God mag zijn, waar Hij zich thuis kan voelen.
En waar God zich thuis kan voelen, daar is ook de hemel.
En waar voelt God zich thuis? Dat is waar gerechtigheid en trouw heersen, en waar liefde en vrede de scepter zwaaien.
God voelt zich thuis waar mensen niet voor zichzelf leven, maar waar ze zich spiegelen aan Jezus, die voor anderen leeft,
en al het mogelijke doen om goed te zijn en goed te doen, om de vrede te bewaren, anderen te helpen, en om lief te hebben.
Christus wil de hemel van de verrijzenis niet anders op aarde brengen dan door onze inzet, het gaat om ons,
want ook wij krijgen de opdracht mee te bouwen aan een wereld die een hemel op aarde is.
Wij zijn als het ware alleen het water dat Jezus uitgiet, waardoor deze vervuilde wereld  weer nieuwe levenwekkende voedingstoffen wordt aangeboden.
Als wij zo gelovig Hemelvaart willen vieren, dan is het een feest van hoop en vreugde, in een wereld waarin God zich thuis kan voelen.
( preken.be + embe)
*********************************************************************************************************************************************

Gebed

Gij hebt onze harten geraakt met uw adem.
Uw heilig vuur zoekt bij ons onderdak, een huis, een lichaam.
En waar onze nacht duister is, waar het wachten ons onverschillig maakt,
daar gaat Gij als een zon over ons op.

Geef ons dan in die Geest van de nieuwe dag:
Diepe blijdschap, ware wijsheid en moed,
om getroost te leven in deze wereld.
In vertrouwen dat Gij zelf bij ons zijt, met ons gaat.
Amen.
( Sytze de Vries)

Archief preken