Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de twaalfde zondag door het jaar B 19 en 20 juni 2021

Preek van de week voor de twaalfde zondag door het jaar B 19 en 20 juni 2021

Tegen de avond, toen Jezus met zijn leerlingen in een boot
op weg was naar de overkant, stak er een hevige storm op.
'Zwijg, wees stil', zei Jezus tegen de wind.
En het werd volmaakt rustig.
(naar Marcus 4,35-37.39)

overweging bij dit zondags evangelie


Storm in je leven? Heb maar vertrouwe
n!

De evangelies die we kennen, zijn pas jaren na Jezus' dood opgeschreven, toen waren er geen journalisten
of schrijvers die een boekje bijhielden wat er allemaal gedaan en gezegd werd door Jezus. Wel hebben
mensen in de jaren na Jezus heengaan, wel veel herinneringen doorverteld. Mensen van toen hadden een getraind
geheugen . zij leerden bijvoorbeeld de hele bijbel uit hun hoofd opzeggen.
Maar wat Jezus precies bedoelde met de dingen die Hij gezegd en gedaan had,
begrepen ook zij pas echt na Zijn dood. Dit evangelie van Marcus, over de storm op het meer, is een stuk
verkondiging over de persoon en de betekenis van Jezus voor toendertijd maar ook van nu. De christenen
moesten verder zonder Jezus, en voor hun begon het te 'stormen', ze werden vervolgd en stuitten op tegenstand
en tegenwerking van de gevestigde orde, ze voelden zich alleen op een gevaarlijke zee. In evangelies is het water
het beeld van de wereld. Dit verhaal over die storm op het meer, is ook een verhaal over ons leven nu, veel dingen
die wij vanzelfsprekend vinden, vallen ons pas op wanneer ze wegvallen. Ook in ons persoonlijk leven kan het soms
behoorlijk te keer gaan, je kunt van de ene op de andere dag flink beperkt worden waardoor je dingen niet meer
kunt waar je eerst niet bij stil stond, of ernstig ziek worden, je werk kwijtraken of je relatie gaat over, iemand
verliezen wat voor jou een geliefd persoon was, bang en angstig zijn voor je toekomst. Dan lijkt het wel of alle hou-
vast weggevallen is, en dat je denkt: waar is God nou? Laat Hij me nu in de steek, zou Hij slapen zoals Jezus rustig
sliep op een kussen in de boot, toen de apostelen angstig werden en in paniek raakten voor de opkomende storm op
het meer. 'Heer raakt het U niet dat wij vergaan?' riepen de bange apostelen, en ook wij kunnen dat zeggen wanneer
we flink in de problemen zitten, of wanneer onze wereld kampt met oorlogen, geweld, hongersnood, klimaatproblemen
of nu met zo'n viruspandemie. God doet niets, is soms ons verwijt, maar zien we wel goed waar God is, waarschijnlijk
is Hij veel dichterbij dan wij denken, want Hij is ons altijd nabij, zodat we rust en geborgenheid kunnen vinden te
midden van al onze angsten en problemen, en niet pas wanneer we Hem erbij roepen. Bij veel genezingsverhalen horen
we Jezus zeggen:'Je geloof heeft je gered'; vertrouwen op Jezus en Zijn Vader, wiens naam betekent:'Ik-zal- er-zijn,
kan toch soms moeilijk zijn. En toch hoor je weleens van mensen die het behoorlijk moeilijk hebben gehad zeggen:
'Zonder mijn geloof had ik het niet gered! En dat is inderdaad zo, gelovige mensen vinden toch vaker een soort innerlijke
rust als het gaat 'stormen' in hun leven, en als ze zich afvragen, waarom moest mij dit nou overkomen hebben ze toch
een stuk vertrouwen in God en hoop dat het misschien toch nog goed gaat komen, een houvast, en dat je kunt leunen op
mensen om je heen. Gods helpende hand wordt meestal zichtbaar in de helpende handen van mensen die hulp aanbieden.
In de 'stormen' van je leven, moet je kunnen geloven dat Jezus je nabij is, Hem 'wakker' maken, betekent dat je
vertrouwen hebt op zijn aanwezigheid en dat je tot Hem bidt, de 'storm' zal daarom niet verdwijnen, maar misschien
komt het toch tot bedaren, in rust en aanvaarden. 'Hé, Jezus, wakker worden, sta op!' Dat is wat we bidden noemen:
Jezus wakker maken en tegen Hem praten. Het mooie is: dat als je dat doet, als je écht bidt, je dan ook merkt dat
Jezus er echt ook is, dat Hij wakker is en je helpt waar Hij kan. Het belangrijkste woord uit dit verhaal is: Vertrouwen.

Wij vieren deze zondag het feest van Odulphus. Heel zijn leven is vol van dat vertrouwen en dat heeft hem grote dingen laten doen.
Want hij zocht altijd in alles wat hij deed eerst de wil van God, zoals Jezus ons leert. Odulphus had een groot geloof.

(preken.be + Martien)
*********************************************************************************************************

Vertrouwen

Doe je ogen maar open, dan zul je God zien,
Hij houdt de deur voor je open.
En Hij zegt:'Als je je vasthoudt aan Mij,
dan zal Ik je helpen.
Als je Mij roept en vertrouwt, dan zal Ik er zijn.

Ik zal voor je zorgen zolang als je leeft,
nee, langer nog, want vrienden van Mij
die gaan nooit verloren.'
*******************************************

Toon Hermans zegt:
Als het je goed gaat, hoor je niemand klagen;
maar met droeve dagen omgaan, da's de kunst!

Erwin Roosen voegt hieraan toe:
Maar wanneer mijn leven overhoop gehaald wordt,
zie ik het vaak niet meer zitten!
Geef mij dan de kracht en het vertrouwen, God
om toch naar Jou te luisteren,
en opnieuw een beetje rust te vinden!
********************************************

Gebedje


Lieve God,
soms zijn we bang, voor iets wat we moeten doen,
of voor iets dat gebeurd is. We maken ons zorgen,
we weten niet wat de toekomst zal brengen. Help ons
om te vertrouwen dat het op een of andere manier weer
goed zal komen. Misschien loopt het anders dan we denken,
maar we zijn altijd dicht bij jou, want jij laat ons nooit los.

Archief preken