Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de tweede zondag door het jaar op 18 en 19 januari 2020

Preek van de week voor de tweede zondag door het jaar op 18/19 januari 2020

Johannes getuigde over Jezus:'Ik heb gezien hoe de Geest als een duif
uit de de hemel neerdaalde en op Hem bleef rusten, en mijn getuigenis luidt:
dit is de Zoon van God!'
( naar Johannes 1,32.34)

overweging bij dit zondags evangelie

Jezus, het Lam Gods, precies zijn Vader
Dierenverhalen maken veel duidelijk over ons eigen gedrag, want dieren zijn precies als mensen...
zo zei Mijnheer de Uil dat al in de Fabeltjeskrant; en ze houden ons een spiegel voor.
In het evangelie van Johannes lezen we deze keer ook over twee dieren: het lam en de duif.
Als Johannes de Doper Jezus wil typeren noemt hij Hem: het lam, 'Zie het Lam Gods' en hij voegt eraan toe
'dat de zonden van de wereld wegneemt'. Een lam is een jong en dartel dier, vooral in trek bij kinderen.
Op zijn wankele pootjes heeft het veel weg van een kind dat zelf nog maar pas kan lopen, zo'n lammetje
is de bode van nieuw leven, van zachtheid, onschuld en volstrekte geweldloosheid.
Jezus trof Johannes de Doper bij de Jordaan, om zich daar net als anderen door hem te laten dopen.
Hoewel Jezus en Johannes, volgens sommige verhalen achterneven van elkaar zijn, gaan ze niet 'familiair' met elkaar om.
Ze lijken wél op de hoogte van elkaars activiteiten te zijn, zo blijkt uit hun kort gesprek, ze hebben ook een groot respect
voor elkaars bezigheden. Jezus rond het gesprek af met iets als:'Laat het nu maar gebeuren, zoals het past in de vervulling
van Gods plan', Johannes stemt er mee in en doopt Jezus in de Jordaan. Als Johannes de Doper Jezus het lam noemt,
betekent dat: die daar, is de bode van een nieuwe tijd, van een nieuwe wereld; met Hem begint het rijk van God.
Dat Lam van God is een mens vol mededogen, die al wat klein en teer is niet kleineert, integendeel: al wie klein en kwetsbaar is
tilt Hij als een lam op zijn schouders, Hij tilt mensen op, boven zichzelf uit en laat zien en voelen hoe groot ze zijn
in de ogen van God. Niet de sterken en groten hebben Gods voorkeur, maar de zwakke en wankele mensen.
En Jezus is dan het Lam Gods, dat het lijden uit de wereld wegneemt, maar misschien is dat wegnemen iets te gemakkelijk voor ons.
Er wordt eigenlijk mee bedoelt: dragen, wegdragen en uiteindelijk wegnemen. 'Lam Gods, die het lijden van de mensen draagt'.
En wat is het lijden van de mensen? Het zijn oorlogen en terreur, natuurrampen, maar ook wat mensen elkaar aandoen
en lijden dat mensen overkomt, zoals ziekte, een handicap of ongeluk. Jezus, het Lam Gods, neemt dat lijden niet weg,
en Hij geeft er ook geen zin, doel of betekenis aan, want die is er niet. Maar met Johannes willen we geloven dat Hij het wel mee
draagt, dat Hij mee lijdt, dat Hij de mensen die getroffen worden door leed dat eigenlijk niet te dragen is, toch nabij blijft.
Johannes de Doper zegt: 'Zie het Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt'. En zonde is kwaad, is leed dat de mensen
elkaar aandoen, dat leed wil Jezus op zich nemen en wegnemen, daarvan wil Hij de mensen verlossen. Op de dag van vandaag is het
misschien moeilijk om het begrip zonde te begrijpen en te definiëren. Zonde is andere mensen bewust iets aan doen, door geweld -
fysiek of verbaal - zodat mensen eronder lijden. Mensen vernederen tot tranen toe, doen huilen van machteloosheid, zonde betekent:
wolf zijn, en andere mensen tot weerloze wenende lammeren maken. Die zonde wil Jezus dragen en wegnemen, daarvan wil Hij
de mensen verlossen, Hij deed dat al door zijn manier van leven, door zijn voorbeeld, Hij heeft het mij geleerd en getoond, Hij heeft
mij voorgedaan hoe ik de zonde uit mijn leven kan wegnemen. En dan is er nog de duif in dit verhaal die bij Jezus' doop in de Jordaan
door Johannes wordt opgemerkt, als Jezus in het water staat, deze duif daalt neer over Hem, dat betekent: met Hem begint een nieuwe tijd.
Deze duif staat voor vrede tussen hemel en aarde, voor liefde en is het symbool van het wonder van de schepping, de bode van God.
Wat kan ik nu meenemen uit dit evangelie van het Lam Gods? De zachtmoedigheid en geweldloosheid, probeer uit de zondige kringloop
te stappen van 'oog om oog, tand om tand', ben mild en vredelievend, en maak Jezus tot middelpunt van je leven!
( preken.be + embe)
**********************************************************************************************************************

Gebed
Dank U, Vader, onze God, dat we in onze worstelingen ook mogen zoeken naar Uw zegen.
U kent onze strijd: Onze tekortkomingen, onze donkere kanten.
Onze strijd met het leven en de dingen die gebeuren, onze strijd met mensen, onze strijd met onszelf.
Help ons door ons worstelen, ons vechten dichter bij U te komen.
U heeft onze naam in Uw palm van Uw hand geschreven: Laat ons in aanraking komen met Uw zegen.
 

Archief preken