Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de twintigste zondag door het jaar 19 en 20 augustus 2017

Preek van de week voor de twintigste  zondag door het jaar.
Een Kananese vrouw riep naar Jezus: 'Heer, wil mijn dochter genezen!'
En omdat ze bleef aandringen, zei Jezus haar: 'Groot is je vertrouwen.
Zoals je dat wenst, zal het ook gebeuren.'
(Lees ook Matteüs 15,21-28)

overweging bij dit zondag evangelie
Vergissen...


Een multiculturele samenleving, we kunnen er niet meer buiten.
We hebben er geen moeite mee, zolang die andere niet té dichtbij komt.
Maar wat als die vreemde mij aanspreekt?
Deze keer maakt Jezus dat mee, Hij heeft óók even tijd nodig om de goede houding te vinden
en Zich te laten raken door de mens die voor Hem staat.
Het blijkt ook voor Jezus niet gemakkelijk om die stap te zetten.
Waarom zou Hij die Kananese vrouw te hulp komen om haar dochter te genezen,
als er zoveel eigen Joden ( uit het uitverkoren volk) zijn hulp nodig hebben:
 'zou dat geen verspilling zijn van brood ( zijn zending), van het levensnoodzakelijke?
Maar dan breekt de vrouw de grenzen van de zending van Jezus open:
'de honden ( heidenen) krijgen toch ook de kruimels die van tafel vallen?'
Dan gaat er bij Jezus een licht branden: alle mensen, van welke godsdienst of huidskleur ook, staan onder Gods zorg.
Tot de Kananese vrouw zegt Hij: 'Je hebt een groot geloof!', uw verlangen wordt ingewilligd'.
Deze vrouw deed Jezus tot het besluit komen: Ik was verkeerd, Ik ben niet enkel tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden.
God mijn Vader, is God van alle mensen, Hij laat de zon schijnen en de regen vallen voor goedwillende én de slechten,
niemand wordt op voorhand buitengesloten.
Dit verhaal is in onze tijd nog uiterst actueel, komen de meeste terreurdaden, en bloedige oorlogen niet telkens voort uit de opvatting,
 dat het heil aan één volk, aan één geloofsgemeenschap geschonken wordt?
Het was niet alleen in de tijd van Christus, het is nog elke dag bloedige werkelijkheid.
Ik moet ook los komen van mijn vooroordelen omtrent andersdenkende, arbeidsmigranten, vluchtelingen etc.
Deze Kananese (heidense) vrouw kan ook mij aan het denken zetten, God zorgt voor alle mensen, ook voor de dieren en heel de schepping.
Moet ik dan die zorg met God niet delen?
Zonder grenzen en zonder uitsluiting openstaan voor de nood van elke medemens, om Gods erbarmen zichtbaar te maken in elke menselijke situatie.
We hebben 'artsen zonder grenzen', maar ben ik een christen zonder grenzen?

Ook Jezus kan zich vergissen, Hij denkt dat Hij alleen aan Joden zijn Blijde Boodschap van liefde moet brengen.
Maar Hij wordt getroffen door het diepe geloof van die niet Joodse ( heidense) vrouw.
Hij bedenkt zich, het evangelie is voor iedereen, ook voor de mensen die niet naar de kerk komen,
maar misschien graag van God de Vader leren houden, zoals ik doe.

( preken.be en nabbi .be)

**********************************************************************************************************************************

Zomer van het leven

Wandelend in de zomer van het leven
sta je er niet zozeer bij stil.
Dat het groen van het blad zal verkleuren
ook wanneer de boom dat zelf niet wil.

Je denkt: de wind blijft wel spelen
de zon die er staat blijft wel staan.
En voor je het weet, ben je vergeten
dat de zomer weer over zal gaan.

Wanneer de boom in al zijn weelde
breeduit in volle bloei staat.
Vergeet men, dat het niet blijft duren
omdat de zomer in herfst overgaat.

Want de vogel die er woonde, ging vertrekken
de vruchten die hij droeg, werden geplukt.
En de bladeren verkleuren aan de takken
gaan onder de wind van de herfst gebukt.

De wind is niet te vertrouwen
als hij dan ineens de kop opsteekt.
Want de tak die altijd heeft gebogen
buigt nog een keer, en breekt. 

Archief preken