Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de veertiende zondag door het jaar 4 en 5 juli 2020

Preek van de week voor de veertiende zondag door het jaar -A- 4/5 juli 2020

'Kom naar Mij toe als je afgemat bent', zei Jezus,' en Ik zal je rust geven.
Kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart.'
( naar Matteüs 11,28-29)

overweging bij dit zondags evangelie

Kom tot Mij...Mijn juk is zacht en Mijn last is licht!

'Neem mijn juk op je schouders en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
Dan zal je werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht zegt Jezus.
Misschien vraag je je af wat Jezus met dat juk bedoelt, het zijn woorden die Hij tweeduizend
jaar geleden sprak tegen eenvoudige gelovige Joden, want die gingen nl. gebukt onder een juk
van de 613 voorschriften - 248 geboden en 365 verboden - waaruit de Joodse wet bestond.
En die bestaan tegenwoordig nog altijd, zoveel geboden en verboden zijn zwaar om te dragen,
ze zijn dus een echt juk voor het Joodse volk van toen en nu. Maar jukken bestaan ook nog vandaag,
niet enkel voor het Joodse volk, maar voor ieder van ons, en zeker voor de gestresseerde mens van vandaag.
De prestatiedruk op scholen en werk wordt alsmaar hoger, maar ook de maatschappelijke druk is hoog,
want we vinden dat we een hoop dingen moeten doen en mogen niet blunderen of mislukken. We moeten de
mogelijkheden grijpen die we krijgen, en alles uit het leven halen wat we eruit kunnen halen, overal aan
meedoen, van alles meemaken, sportief zijn en er leuk uitzien. Onze vrijheid die we tegenwoordig kennen,
geeft bij velen ook een immense druk, zodat meer en meer mensen onzeker, angstig en ongelukkig zijn.
Maar niemand mag dat merken, want je moet flink zijn, niet huilen of zeuren. We kennen de gevolgen van die
druk: velen geven het op, raken gestresseerd of hebben een burn-out, (op steeds jongere leeftijd), nooit
slikten zoveel mensen antidepressiva en de wachtlijsten voor psychische hulp worden alsmaar langer, en
wanhoopsdaden nemen toe. En dan hebben we tegenwoordig nog de grote druk en het juk van het virus wat ons
leven misschien nog wel een langere tijd bepaalt, blijf ik wel gezond, blijft je zaak of bedrijf wel overeind, raak je
mogelijk je baan kwijt, en de gigantische druk op wetenschappers wereldwijd om zo snel als mogelijk is een vaccin
te ontwikkelen. Vergeleken met al deze voorbeelden is het juk van Jezus zacht, heel zacht, hij stelt geen harde of
hoge eisen, en legt geen zware opdrachten op en verwacht niet het onmogelijke. Ik hoef niet machtig of rijk te zijn
om zijn juk te kunnen dragen. Ik hoef ook geen klinkend succes te hebben in mijn leven en niet bekend of beroemd
te zijn, niets van dat alles is nodig, want zijn juk is het juk van liefde en vrede, van nederigheid en dienstbaarheid,
van goedheid en gerechtigheid. Niet dat Jezus voor mij alle problemen zal oplossen, hij kondigt niet het einde aan
van alle lasten of moeilijkheden, Hij zegt alleen: 'Je zal rust vinden'. En door die innerlijke rust zal je je problemen
beter aankunnen, misschien heb je dat al ooit ervaren wanneer je voor een grote problemen of moeilijkheden stond,
of geen uitweg meer zag, en dat je toen kracht kon vinden in je gebed tot God. Want bidden maakt een mens anders.
Een wereldlijk juk van druk, van eigenbelang, macht, geweld, of het juk van Jezus....Laat ik niet aarzelen en graag
kiezen voor dat juk van Jezus.
( preken.be + embe)
*******************************************************************************************************

Gebed

Heb Mij lief, meer dan alles in je leven.
Draag het kruis van onbegrip en kritiek;'Kom volg Mij na.'
Zo sprak Jezus tot zijn leerlingen, daarom bidden wij:
Geef ons uw kracht, uw bezieling, en wel in overvloed,
maak ons ontvankelijk voor jouw God.
Voor wie Jij je gegeven hebt tot in de dood,
opdat wij voorbij onze angsten en kwetsuren
durven te getuigen van uw oneindige liefde.
En ga met ons mee tot het uiteinde van de aarde
opdat uw bevrijdend Woord mensen mag optillen en troosten.
Gij Jezus, die zijt onze Heer en broeder.

Archief preken