Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vierde zondag door het jaar 29 en 30 januari 2022

Preek van de week voor de vierde zondag Door het jaar 29/30 januari 2022.

'Geen enkele profeet is welkom in zijn eigen stad', zei Jezus.
En omdat Hij de joden duidelijk maakte dat niet alleen zij
door God uitverkoren waren, wilden ze Hem in een afgrond duwen.
(naar Lucas 4,24-29)

overweging bij dit zondags evangelie

Geen tovenaar voor dorpsgenoten, maar liefde voor allen
Vorig weekend lazen we in het evangelie van Lucas, hoe Jezus in zijn geboortedorp Nazareth aankwam,
vanuit zijn woonplaats Kafarnaüm. In Nazareth gingen verhalen de ronde over spectaculaire genezingen
die Hij daar gedaan had. De dorpsbewoners kenden Hem nog van vroeger, toen Hij als kind door de straten
rende, en zijn vader een timmerman was, niets bijzonders allemaal heel gewoon. Jezus ging in de synagoge
de tekst voorlezen van Jesaja, die ging over sociale rechtvaardigheid, zorg voor armen en vrijheid voor
onderdrukten, Hij voegde eraan toe;'Dat gaat nu gebeuren.'De toehoorders vonden het prachtig wat
Hij gezegd had, en klapten voor Hem, ze bewonderde Hem om zijn wijze woorden, een begin van geloof.
Hij sprak niet als een Schriftgeleerde, maar als iemand die gezag uitstraalde. Jezus ging echter niet in
op de vraag van zijn dorpsgenoten om een wonder te doen, maar Hij haalde wel enkele voorbeelden aan, dat
er geloof, vertrouwen en liefde voor God nodig is voor een wonder. Maar er waren er ook die zich ergerden,
geïrriteerd waren: 'Is dit niet de zoon van de timmerman Jozef?' Wat verbeeldt Hij zich wel om zulke dingen
te zeggen, zojuist stonden ze nog te juichen en nu schelden ze Hem uit. Jezus reageerde hier op, en zei:
'Een profeet wordt niet aanvaard in zijn eigen stad, in zijn eigen kring, maar ontmoet enkel ongeloof en tegen-
werking.' Hij was iemand die veel van zijn mensen hield, en nooit zou liegen tegen hen. En Hij is ook geen auto-
maat waarin je een muntje gooit, van jij vraagt en Ik draai, en Hij was ook niet op zoek naar succes en applaus,
Jezus is liefde, is vrede, is goedheid en barmhartigheid, net als zijn Vader. Hij was het gemopper beu, en ging
snel midden tussen hun door en vertrok, want er waren er die Hem de synagoge uit wilde jagen, maar ook uit
Nazareth om Hem naar een steile afgrond te brengen en Hem erin te storten. En hoe luisteren wij naar Jezus?
Laten wij ons ook door Hem raken? Of zijn we misschien zoals de mensen in Nazareth, enkel maar geïnteresseerd
in wat ons van pas komt, of wat we graag willen horen. Het is soms goed om je af te vragen; Hoe zit het eigenlijk
met m'n geloof, ben ik alleen toehoorder van mooie verhalen, of neem ik er ook iets van op, en probeer er naar te
leven? Of je van Nazareth bent of waar dan ook, Jezus roept je op om in Hem te geloven, en dat er altijd en overal
nieuw leven mogelijk is voor iedereen, en gelukkig wie lief heeft, want de liefde geeft zin aan het leven! 'Ik ben met
mijn Vader altijd bij je, waar je ook gaat of staat, of wat je ook doet, we zijn bij je en laten je niet in de steek.'
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************************

Als ik maar weet ...


Als ik maar weet, mijn Heer dat U mijn aardse leven leidt,
en mij van zonde en tekortkomingen bevrijd, dat U begaan bent met mijn lot.

Als ik maar weet, dat ik mijn zorgen altijd aan U mag toevertrouwen,
en dat die keus mij nooit zal berouwen, dat U bij mij bent, aan het begin van elke dag.

Als ik maar weet, dat U mij niet verlaat, en ook altijd bij mij wilt zijn,
in vreugde, maar ook bij pijn, wil mij gedenken in Uw wijs beraad.

Als ik maar weet, dat U mij bij wilt staan in alle omstandigheden en in alle tijden,
dat U Uw aandacht aan mij zult wijden, mijn Heer, ik bid U, blijf met mij begaan.
****************************************************************************

Vragen


Ik vroeg aan Jezus om mijn trots weg te nemen,
maar Jezus zei:'Neen, het is niet aan Mij om die weg te nemen,
het is aan jou om hem op te geven.'

Ik vroeg aan Jezus om me geduld te geven,
maar Jezus zei:'Neen, ongeduld is het gevolg van bezorgdheid,
geduld wordt beoefend, het wordt verdiend.'

Ik vroeg aan Jezus om me gelukkig te maken,
maar Jezus zei:'Neen, gelukkig worden is jouw levenstaak,
Ik wil je wel mijn zegen geven.'

Ik vroeg aan Jezus om me voor ziektepijn te behoeden,
maar Jezus zei:'Neen, pijn geduldig verdragen doet groeien,
dat kan je dichter bij Mij brengen.'

Ik vroeg aan Jezus, om me geestelijk te doen groeien,
maar Jezus zei:'Neen, groeien is iets dat uit jezelf moet komen,
Ik zal je wel snoeien zodat je beter vruchten draagt.'

Ik vroeg aan Jezus om te helpen,
om zoveel van mensen te houden als Hij van mij houdt,
maar Jezus zei:'Ah, eindelijk heb je het begrepen.'
*********************************************************

Vader, Zoon, Geest


Geloof in de Vader, mijn schepper, die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als vader en voor mij zorgt als een moeder, die mij troost
en vergeeft, en die mij altijd de mogelijkheid geeft om opnieuw te beginnen.

Geloof in Jezus Christus, die door zijn Vader gezonden is en mens is geworden,
om ons nabij te kunnen zijn; die helend en genezend, ons de liefde heeft voorgeleefd.

Geloof in de Heilige Geest, die bezielt, inspireert en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft, en die de bron is van mijn geloof.

Geloof dat de mensen elkaar nodig hebben om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken en te houden,
door samen te delen en in eenvoud te leven, en zo te werken aan de komst van Gods Rijk.
*****************************************************************************

Aandacht


Het kost ons moeite, Heer, ons leven op U af te stemmen.
Veel leidt ons af, wij gaan gemakkelijk aan U voorbij.
Velen krijgen van ons niet de aandacht, die we hen zouden moeten geven.
Geef ons de gevoeligheid om de pijn en het verdriet, het geluk en de vreugde
van de mensen om ons heen op te merken.
Dat wij anderen niet bot, maar met begrip tegemoet treden.
Maak ons, Vader, tot mensen op wie men bouwen kan,
maak ons meer tot gastvrije mensen.
Dat vragen wij U in Jezus' naam voor vandaag en altijd.
********************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
de mensen uit jouw dorp Nazareth,
konden niet geloven hoe speciaal Jij was.
Ook wij vergeten dat soms wel.
Daarom luisteren we graag opnieuw naar
de verhalen over Jou.
Zodat we af en toe een beetje op Jou
kunnen gelijken.
Help Jij ons daarbij?


Archief preken