Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vierde zondag in de paastijd 24 en 25 april 2021

Paastijd - vierde zondag

'Ik ben de goede herder', zei Jezus.
'Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij,
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen.
Daarom heeft God Mij lief!'
(naar Johannes 10,14-17)

overweging bij dit zondags evangelie

De goede herder

Jezus noemt zich in dit verhaal de goede herder, een herder die hart heeft voor zijn schapen.
En in de levensverhalen over Hem kun je ook bemerken dat Hij zijn leven inhoud gaf in zijn zorg
voor de zieke, gehandicapte en buitengesloten mensen van zijn tijd. In Jezus' tijd waren heel veel
Joden die van oorsprong in het herdersleven zaten, zoals ook bijv. Abraham, Isaak, Jacob en David,
het was echt hun leven. De herder ziet het als zijn taak, dat er geen enkel dier uit zijn kudde verloren
gaat, hij heeft er alles voor over om het ene verdwaalde, verloren schaap te gaan zoeken. Jezus zei
ook:'Ik heb ook nog andere 'schapen' die niet uit deze 'schapenstal' zijn, Hij bedoelde daarmee dat Hij
niet alleen voor het Joods volk, maar voor iedereen gekomen was, want jullie zijn allemaal kinderen van
mijn Vader en kennen Mij. Maar als je om je heen kijkt zien we toch dat velen Jezus 'de Herder' niet
kennen of willen kennen, ze hebben hun eigen afgoden, of ze willen helemaal niets met God en Jezus te
maken hebben. Helaas zien we ook dat in meer landen christenen vervolgd, verdreven of gedood worden,
juist omdat ze Jezus kennen en Hem willen volgen. 'Ik ben zo'n goede herder' zei Jezus en deze uit-
spraak zegt veel over Hem, 'Ik ben' komt regelmatig voor uit zijn mond, zoals; Ik ben het Brood van het
leven, Ik ben de wijnstok, Ik ben het Licht in de wereld, Ik ben de weg, de waarheid en het leven...
Wat Jezus tot een goede herder maakt en onderscheidt van anderen is het 'kennen' van zijn 'schapen',
die Hem ook kennen:'Ik ken de 'schapen' en de 'schapen' kennen Mij, dit drukt bij uitstek de band uit
tussen Hem en ons, een unieke band van geborgenheid. Als herder heeft Hij deze band met elk van zijn
'schapen', met ieder van ons dus, Hij heeft alle kenmerken van een goed herderschap, iemand die samen
brengt en samen houdt, en zich bekommert over de zwakke en achtergeblevene, en er op wacht en ze helpt.
Hij trekt zich persoonlijk het lot van zijn 'schapen' aan, met de zachte kracht van de liefde. Maar deze
herder geeft je ook vrijheid, en sluit je niet op, maar haalt je ook weer terug als het nodig is, de poort
van de 'stal' blijft gewoon open, en de herder leidt niet met ijzeren hand. Vanuit die hechte, unieke en
vertrouwelijke band, kan zijn stem klinken als een kompas in je leven, Hij staat achter je. In de kudde
mag je jezelf zijn in geborgenheid en je eigen keuzes maken. Hij roept je om een vrij mens te kunnen zijn,
verlost van wat je 'gevangen 'kan houden, zoals, tegenslagen, gewoontes, verslavingen enz. en geeft je een
'groene weide' van nieuwe mogelijkheden. Als we Jezus willen navolgen moeten ook wij goede herders zijn,
bijv. voor degene die aan je zorg zijn toevertrouwd, om ze goed te behandelen, aandacht te geven, en
echt te leren kennen. Als je een kudde schapen ziet dan zijn ze voor ons allemaal gelijk je ziet geen verschil,
maar de herder wel, die kent ze stuk voor stuk. Als we als gelovigen samen zijn, dan zijn we geen grote grijze kudde van allemaal dezelfde
'schapen', want mensen zijn uniek en elkaar kennen begint bij het erkennen en herkennen, de ruimte geven
en rekening met elkaar houden. Bij Jezus konden en kunnen alle mensen terecht met hun eigenheid, en sterke
en zwakke kanten, Hij laat niemand in de steek. Als we geloven in zijn Boodschap, dan moet ook bij ons die
warme aandacht voor de medemens steeds weer zichtbaar worden.
( preken.be + Martien)
************************************************************************************************

Herders

God,
in mijn leven zijn veel goede herders.

Er zijn goede herders die voor mij zorgen,
als ik ziek ben, of verdrietig.

Er zijn goede herders naar wie ik opkijk,
omdat ze en voorbeeld zijn van hoe ik graag zou willen leven.

Er zijn goede herders die me helpen bij het kiezen,
me goede raad geven als ik het moeilijk heb.

Er zijn goede herders die me veel warmte en liefde geven,
zelfs op momenten dat ik het niet verdien,
van hen krijg ik warme knuffels, hartelijkheid en aandacht.

En U, mijn God,
U bent al deze goede herders bij elkaar en nog veel meer,
zij geven me immers een beetje van wat U me oneindig geven kan.
**********************************************************

Gebed

God en Vader,
in Jezus, herder en hoeder van mensen,
bent U ons voorgegaan op de weg van het goede leven.
Versterk onze vertrouwdheid met Hem,
vervul ons met uw en zijn inspirerende Geest,
overtuig ons van het goede in elke mens - hoe onvolmaakt ook
zich aangesproken voelt door uw stem,
door uw woord van zorg en geborgenheid, door uw woord van liefde
voor al wat teer is en klein.
***********************************************************

Mijn liefste wens

Mijn liefste wens:
Opnieuw geloven in de mens.
Niet altijd wijzen op zijn falen,
maar duizend malen weer herhalen
dat hij en zij een deel is van Gods plan.
Daar wordt de wereld mooier van.

Wanneer ik wel eens niet bidden kan,
voel ik acuut: Ik mis iets,
want ergens ben ik er zeker van,
er moet iets zijn, er is iets.

Het is geen vaag verlangen,
het is geen hebberig wensen.
Ik voel dat er iets eeuwig is,
ik zie het aan de mensen.
( Toon Hermans)
***********************************

Gebedje

Lieve Jezus,
jij kent ons goed, je blijft altijd bij ons,
zoals een goede herder bij zijn schapen.
Help ons om ook goed te zorgen voor elkaar,
samen willen we bij jou horen.
***************************************


Archief preken