Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijfde zondag van de veertigdagen tijd 2 en 3 april 2022

Preek van de week voor de vijfde zondag van de veertigdagen tijd 2/3 april 2022

De schriftgeleerden en de farizeeën wilden een vrouw stenigen
die betrapt was op echtbreuk. Maar Jezus zei:' Wie van jullie
zonder zonde is, moet dan maar als eerste een steen op haar werpen.'
(naar Johannes 8,3.7.9)

overweging bij dit zondags evangelieGa niet met stenen gooien!


In dit evangelie van Johannes, is een vrouw in de hoofdrol, die betrapt is op overspel en bij Jezus wordt gebracht.
Jezus zit in de vroege morgen met anderen op het tempelplein in Jeruzalem, en plots is er oproer, een groep
farizeeën en schriftgeleerden, sleurden een vrouw naar Hem toe, die op overspel is betrapt, en volgens de Joodse wet,
een zwaar misdrijf begaan heeft, dat steniging verdient. 'Wat zegt U hiervan', het was een strikvraag voor Jezus van
de farizeeën. Stemt Jezus toe in de steniging, dan gaat Hij in tegen zijn eigen principes van barmhartigheid, en verliest
dan veel steun van zijn aanhangers. Als Jezus zegt dat die vrouw niet gestenigd mag worden, dan gaat Hij in tegen de Joodse
wet, en kunnen ze Hem aanklagen. Jezus benadrukt dat mensen altijd belangrijker zijn dan regels en wetten, en dat mildheid
en respect tegen de ander voornamer is dan het veroordelen van iemands fouten. Jezus bukt zich en schrijft met een vinger
in het zand, misschien tekende Hij wat poppetjes, wat Hij schreef werd niet vermeld, of Hij nam even de tijd om tot tien te
tellen misschien, een briesje blies alles weer weg. Na nog wat meer aandringen geeft Jezus als antwoord:'Laat degene onder
jullie die zonder zonden is, het eerst een steen naar haar werpen.' Ze haakten een voor een af, de oudsten het eerst, zo bleef
Jezus alleen achter met de vrouw, Hij zei tegen haar:'Vrouw, waar zijn ze toch allemaal gebleven? Heeft niemand jou veroordeeld?
'Blijkbaar niet', vertelde Jezus tegen haar. Jezus zei ook:'Ik veroordeel jou ook niet, ga, en probeer niet
weer te zondigen.' Zo gaat Jezus met mensen om, ook met ons, niet veroordelend, wel bemoedigend, Hij laat ons niet vallen, en
spijkert ons niet vast op onze fouten, en geeft ons nieuwe kansen, maar blijft ons ook aansporen steeds het goede te doen voor
elkaar. Met modder gooien naar elkaar is heel bedenkelijk, gebeurt steeds meer in de politiek, nationaal maar ook internationaal.
Maar met stenen gooien is nog veel erger, in beide gevallen beschadig je mensen, vooral met stenen is dat vreselijk, zie je bij rellen.
De doodstraf door steniging kennen we gelukkig niet in onze cultuur, maar wel nog in verschillende landen vanwege regels van hun
geloof. Hier spreekt men meestal van moddergooien, figuurlijk eigenlijk hetzelfde, waardoor ook mensen geraakt kunnen worden
voor hun verdere leven, door wat erover hen gezegd, nagewezen of geroddeld wordt. In de media en vooral de roddelpers, gebeurt
dit nogal eens, waardoor iemands goede naam door het slijk gehaald wordt. Maar ook op de manier waarop wij over anderen praten
en beoordelen of veroordelen, dat heeft ook iets met 'stenen gooien', want het kan voor de betrokkenen erg pijnlijk zijn. Jezus
zegt ook tot ieder van ons:'Laat degene onder jullie die zonder zonden is, de eerste steen werpen.'Want wij zijn ook allemaal
onvolmaakte mensen, aan iedereen mankeert wel wat, daarom past ons nederigheid, en hebben we niet het recht om 'stenen'
te gooien naar anderen, of om met leedvermaak over anderen te roddelen die kleine of grote fouten hebben gemaakt in hun leven.
'Niet doen,'zegt Jezus, Hij roept ons op om mild en barmhartig proberen te zijn, welke wegen mensen ook in hun leven gaan,
maar als het om machthebbers of dictators gaat die geweld gebruiken en veel leed veroorzaken, zullen we daar toch wel anders
over denken! Jezus leefde in een tijd en cultuur, waarin een vrouw geen rechten had, maar bij Hem hadden ze dat wel, voor
Hem is een vrouw evenwaardig als een man. Want in de moeilijke momenten van zijn leven, waren het de vrouwen die in zijn
nabijheid waren, denk maar aan zijn moeder Maria en zijn ere apostel Maria Magdalena, voor Jezus zijn vrouwen helemaal niet
minderwaardig of van de tweede rang! Maar jammer genoeg worden nog wereldwijd heel veel vrouwen achtergesteld, vervolgd,
verkracht, verminkt en uitgebuit, omdat ze een vrouw zijn, en vaak ook nog minder betaald in hun werk of sportprestaties.
(preken.be + Martien)
*********************************************************************************************************************

Wij danken U


Liefhebbende Heer, wij danken U voor uw liefde en vergeving.
Maak ons zorgzaam, om altijd weer de weg naar elkaar open te houden.
Wij danken U om uw Zoon Jezus, Hij heeft ons voorgeleefd, om niet
met stenen te gooien maar mee te werken aan een gemeenschap met
een hart voor elkaar.
**************************************************************

Steen neerleggen


Soms sta ikzelf ook in de kring om mensen te veroordelen, Heer,
om mensen af te schrijven en ze monddood te maken, om ze te
stenigen en te kwetsen. Maar als ik Jezus' antwoord hoor waarin
Hij me vraagt eerst naar mezelf te kijken, dan weet ik dat ik mijn
steen moet neerleggen, en dat ik ook vergeving nodig heb.
Hou daarom alsjeblieft nooit op, om van mij te houden. En laat me
steeds opnieuw delen in de warmte van uw hart.
(Erwin Roosen)
**********************************************************

Grote of kleine steen


Mensen kunnen soms wreed en hard zijn voor anderen,
we zien het dagelijks in de krant en op tv.
In het evangelie van deze keer, lezen we ook zoiets.
Ze willen een overspelige vrouw stenigen,
onmenselijke praktijken uit een ver verleden, zo lijkt het.

Maar misschien hebben we zelf ook allerlei grote en kleine
stenen op zak; harde woorden, een vernietigende blik,
belediging, verwijt, afgunst of roddel.

Jezus gooit geen steen naar de vrouw.
Hij vergeeft haar en geeft haar weer nieuwe kansen,
om van haar leven toch iets goeds te maken.

Als je vergeving schenkt aan iemand die je pijn of verdriet deed,
toon je dat je met die persoon echt iets hebt.
Onze Vader heeft ons zozeer lief, dat Hij ons ook telkens vergeving
wil schenken, en nieuwe kansen wil geven.
Laten we erkennen dat we die vergeving broodnodig hebben.
************************************************************

Een voorbeeld


Heer, U spijkert niemand vast op zijn verleden,
maar geeft ons steeds weer nieuwe kansen voor een nieuw begin.
We gooien niet letterlijk met stenen, maar oordelen soms wel over anderen.
Laat Jezus' zijn houding van barmhartigheid en vergevingsgezindheid,
ons tot een voorbeeld zijn, dat vragen we U in de naam van uw Zoon Jezus.
*******************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Jij hoopt dat wij allemaal goed zijn,
maar als het fout loopt, geef Je ons altijd toch weer een nieuwe kans.
Leer ons om ook zo te leven.
**************************************************************


Laten we blijven bidden voor de Oekraïense medemensen, dat de spiraal van geweld
door hun buren doorbroken mag worden, na zoveel leed, ellende en vernielingen, dat
er een duurzame vrede mag ontstaan.
**************************************************************************

Jezus sterft aan het kruisOp de Calvarie berg aangekomen sloegen de Romeinse soldaten spijkers door Jezus'
handen en voeten, en hechten Hem zo aan het kruishout. Dit veroorzaakte een
onbeschrijfelijke pijn, drie uur lang heeft Jezus in uiterste pijnen hangen bloeden,
en naar adem snakkend. Toen riep Hij uit:' Het is volbracht, Vader in uw handen beveel
Ik mijn Geest, Hij boog zijn hoofd en stierf. Zo heeft Jezus de wil van zijn hemelse Vader
volbracht, en heeft Hij die vreselijke kruisdood voor ons onder gaan.Archief preken