Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de vijftiende zondag door het jaar 10 en 11 juli 2021

Preek van de week voor de vijftiende zondag door het jaar 10 en 11 juli 2021

Jezus begon zijn leerlingen twee aan twee uit te zenden.
Hij zei hen, niets mee te nemen voor onderweg dan een stok,
geen brood, geen reistas, geen geld, en op te roepen tot bekering.
( naar Marcus 6,7-8.12)

Overweging bij dit zondags evangelie

Neem niets mee voor onderweg ...


Vorige week vernamen we hoe Jezus, volgens Marcus, erg teleurgesteld was in zijn eigen dorpsgenoten,
Hij ging daardoor beslist niet bij de pakken neerzitten, maar ging met zijn getrouwe metgezellen verder
trekken. Jezus heeft een team samengesteld van vaste vrienden/leerlingen, het valt op dat het geen
geleerde specialisten zijn maar gewone mensen van eenvoudige komaf, zonder theologische opleiding.
De een had wat meer van Jezus' Boodschap begrepen, en een ander wat minder, maar samen waren ze
best wel in staat iets over te brengen op anderen. Het zijn voornamelijk vissers van het meer van Tiberias/
Galilea maar ook handelaars en ambachtslieden en zelfs een belastingontvanger. Door deze eenvoudige,
maar toch verschillende mensen in te schakelen, wil Jezus de gewone mensen bereiken met zijn Boodschap,
en die is gewoon goed, zo goed dat Jezus het niet meer alleen afkan. Dus stuurt Hij zijn leerlingen/apostelen
erop uit, maar laat ze niet alleen optreden, nee, Hij zendt ze twee aan twee uit versterkt met de kracht
van de H.Geest naar verschillende richtingen. Later zal Hij nog tweeënzeventig anderen uitzenden, dat
waren andere leerlingen die geen apostel waren, maar dat vond Jezus geen probleem, ze kenden zijn
Boodschap, en geloofden erin dus konden ze het ook verkondigen. Iets groots wordt meestal gerealiseerd
door groepswerk. Jezus zegt hun:' Neem niets mee voor onderweg, het is enkel ballast, dus geen reiszak,
geen knapzak en geen geld, geen reserve kleding, alleen een stok en sandalen en jezelf.' De stok is handig
voor moeilijke bergpaadjes, en je kan er ook op rusten en verder is het ook een teken van de pelgrim,
ze zijn helemaal op de gastvrijheid van de mensen die ze tegenkomen aangewezen. 'Blijkt het dat je niet
echt welkom bent, ga daar dan weg en veeg het stof van je voeten van de zandweggetjes.' Het ging dus niet
over materiële bagage die we vaak meesjouwen, maar om de geestelijke bagage van Jezus' Boodschap die
mensen alleen aanspreekt wanneer het verstaanbaar gebracht wordt, en niet enkel in woorden maar ook in
daden. Jammer dat in deze tijd velen zich niet meer aangesproken voelen door die 'oude' maar ook nu nog
actuele Boodschap van het evangelie. Zijn gezonden leerlingen drijven net als Hij onreine/slechte geesten uit,
en dat zijn vooral de geesten van bijv. altijd maar meer en meer, en egoïsme zonder rekening te houden
met onze medemensen, de natuur en de wereld. Het waren wat wij nu doemdenkers noemen, altijd negatief.
Dat was toen en nu nog. Wat Jezus verlangde is: dat we zijn Boodschap van liefde en vrede uitdragen

en er een eerlijke wereld van maken, Praten we eigenlijk wel eens over ons gelovig zijn?
Het gaat niet zozeer over de dingen die we zeggen, maar meer nog over de dingen die we doen,
ons bezielt en motiveert, of zouden we toch ook teveel ballast meedragen? Want door allerlei materiële dingen
kan de Boodschap van Jezus minder herkenbaar zijn in onze manier van leven. De aanpak van Jezus kende succes,
het is eigenlijk een groots mirakel, dat zijn team van gewone mensen het aanzicht van de wereld veranderde door
Zijn Boodschap te verkondigen. 'Ga ook op weg zonder bagage', zegt Jezus ook tegen mij, het enige wat je mee
moet nemen op je tocht, dat is jezelf, een mens met een open hart en vol van mijn Geest, en ga met lege en open
handen die kunnen groeten, en zorg dat je welkom bent.
( preken.be + Martien)

Archief preken