Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zestiende zondag door het jaar 21 en 22 juli 2018

Preek van de week voor de zestiende zondag door het jaar 21 en 22 juli 2018
De apostelen kwamen terug bij Jezus en ze vertelde Hem alles wat ze hadden gedaan.
Hij zei tegen hen: 'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten.'
( Lees ook Marcus 6,30-34)

overweging bij dit zondags evangelie

Rust wat uit!

Jezus verzamelde apostelen rond zich, 'apostel' betekent ; gezondene',
het waren er twaalf omdat twaalf het symbolisch getal is van de twaalf stammen van Israël.
Jezus wilde geheel Israël herstellen en weer verenigen tot 'volk van God', naast de twaalf waren er ook andere apostelen.
En de 72 leerlingen, 6x12 is ook weer 'n symbolisch getal voor de volheid, de leerlingen waren zowel gehuwde mannen als vrouwen.
In het vorige evangelie lazen we hoe Jezus zijn apostelen uitzond, twee aan twee, zij werden opgeroepen tot actie.
Nadat ze erop uitgetrokken waren, brengen ze na afloop rapport uit, daarop zegt Jezus:'Kom maar eens uitrusten'.
Na het 'rapport' de vakantie. Stoutmoedig en angstig hadden ze de nabijheid van het Rijk van God verkondigd, en daar wordt je moe van. Fysiek in elk geval wel, je loopt uren in de brandende zon, ook geestelijk is het uitputtend, je bent niet overal welkom,
met je boodschap van barmhartigheid, je bent een eenzaam lammetje tussen een groep wolven.
Zieken verwachten een wonder, en de vele spanningen waren groot geweest, Jezus stelt voor om wat rust te nemen.
'Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en wat uit te rusten' zegt Hij.
Mensen hebben nood aan tijdig tot rust komen, aan reflectie, aan op het spoor komen van 'waar ben ik allemaal mee bezig?',
wat krijgt teveel en wat te weinig aandacht, benut ik die kansen van ontmoeting?.
Rust nemen is niet zo eenvoudig als het lijkt, je hoort het van mensen die onder zware spanningen leven, ze kunnen nergens hun rust vinden. Hun eigen onrust nemen ze overal met zich mee, ook op vakantie.

Rust vind je pas als je je ergens welkom voelt, als je er van harte mag zijn, rust vind je als je je gewaardeerd weet,
als je niet wordt opgejaagd door een aanhoudende gevoel om je waar te maken.
Rust vinden is afstand nemen van alles wat je hoopt en vreest en heel diep weten dat het tenslotte allemaal betrekkelijk is.
Rust vinden is een stukje eeuwigheid ervaren. Maar hoe vind je rust? Hoe vind je een ruimte waarin je kunt zijn, wie je ten diepste bent: een beeld van God met het vermogen om te genieten, om ontroerd te worden, om bij een ander te zijn, zomaar.
Zo'n ruimte, weet Jezus, kun je vinden in stilte en afzondering, op een bootje dat dobbert op het water, in een bos onder de schaduw van een boom, liggend tussen de bloemetjes in het gras en luisterend naar de vogeltjes.
Je kunt in Gods schepping het gevoel krijgen dat je niet verloren bent, dat je een mooie tijd hebt gehad, dat je rijk bent en dat je zoveel meer bent dan je verleden.
Je bent ook de mens die in de verte een specht hoort kloppen, die de verkoelende wind aangenaam vindt,
die verrast wordt door de vele mooie kleuren in de natuur, en bij het zien van brandnetels en bramen, 'dierbare' jeugdherinneringen krijgt.
Je mag op afstand van het dagelijkse gedoe beseffen dat je een beeld van God bent; dat Zijn liefde opnieuw mens wil worden, vandaag, hier, door jou.
Het evangelie van vandaag toont mij op een grootse manier hoe menselijk die God in Jezus is!
Toen er zoveel mensen kwamen dat het werk voor zijn leerlingen te veel werd, zei Jezus gewoon: 'Doe het wat kalmer aan!
Jezus voelt de mensen aan, want Hij is mens geworden, Hij is een menselijke God.
Ik ben dankbaar voor deze Blijde Boodschap, juist nu het weer vakantietijd is, Jezus zelf roept mij toe: 'rust wat uit'.
( preken.be + embe)
**************************************************************************************************************************************************

Gebed

Goede God en Vader,
ik, mens, kan vaak zo gesloten zijn,
zo onbereikbaar, zo onaanspreekbaar.
Vaak ben ik gesloten voor anderen en ook voor U.
U kunt voor de deur staan van mijn hart,
maar ik doe niet open.
U bent een hand die wenkt en wuift,
maar vaak antwoord ik niet.

Maak mij net als Maria tot een open en eenvoudig mens,
die uw roepstem blijft beantwoorden dag na dag.
Toon mij uw onvermoede nabijheid.
Doe mij geloven in de grote dingen die Gij aan mij wilt doen.
Vervul mij met de vreugde om Jezus.

Archief preken