Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zevende zondag door het jaar 23 en 24 februari 2019

Preek van de week voor de zevende zondag door het jaar - C - 23/24 februari 2019

'Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is', zei Jezus.
'Veroordeel niet, maar spreek vrij.
Want met de maat waarmee jullie meten, zul je gemeten worden.'
(naar Lucas 6,36-38)

overweging bij dit zondags evangelie

De 'vijand' mijn  vriend?


In de Bijbellezing van Lucas vandaag, wordt er afgerekend met het zogeheten 'vijand-denken'.
Dat is: anderen al heel vlug zien als mogelijke 'vijanden', en je gedrag daarop afstemmen.
Aan wie dat doet, en dus ook aan mij, vraagt Jezus het bijna onmogelijke, waar Hij zegt:'Heb je vijanden lief!'
Deze woorden van Jezus behoren tot de meest moeilijke opdrachten die Hij aan zijn apostelen en ons gegeven heeft.
Jezus bedoelt eigenlijk:'Doe daden van liefde aan je 'vijand'.
De vijand liefhebben, goed doen aan die je haten, zegenen die je vervloeken en bidden voor hen die je mishandelen!
Het zou een rare wereld worden, als je spullen zou kunnen lenen zonder ze weer terug te geven, als iemand wat van je afpakt,
zonder dat je reageert en als iemand je een pak rammel geeft en je laat het maar gebeuren.
Neen, zo wereldvreemd was Jezus nu toch ook weer niet, Hij weet ook wel: als je niet voor jezelf opkomt, wordt je in een hoek gedrukt;
als je opkomt voor de minsten en kleinen, wordt je voor onnozel gehouden, je hoeft zijn woorden niet letterlijk te nemen.
Jezus heeft ze zelf ook niet letterlijk toegepast, maar ze zijn wel een uitdrukking van de mentaliteit van Hem.
'Wie goed doet, goed ontmoet', misschien zouden we ook mogen zeggen:'Wie goed doet, God ontmoet', dat klinkt toch weer heel anders.
Dat is ook wat Jezus zijn volgelingen en apostelen wilde duidelijk maken, (die vele vijanden hadden onder de gelovige Joden) :
nooit met gelijke munt terug te betalen, niet vergelden, wel vergeven!
Dat lijkt strijdig met wat wij vinden en voelen, want we 'slaan' graag terug, en als het kan net even wat harder.
We kunnen maar moeilijk vergeven, want het recht, vinden we, moet zijn loop hebben.
Maar zo denkend en zo doende worden we van slachtoffers tot daders, en waartoe zulke vergeldingsgedachten kunnen leiden,
laat ons het nieuws bijna dagelijks zien, het is een wedergeweld principe, dat alleen maar meer ellende oplevert.
Een van de meest opmerkelijke dingen van Jezus, vond men in de Joodse samenleving en in het denken van toen - dat Hij vergeving vroeg i.p.v.vergelding,
voor personen die Hem iets hadden aangedaan.
Waar haalde Hij de moed vandaan, vond men, om mensen die enkel straf verdiende, te vergeven, en hun nieuwe kansen te bieden,
zonder dat ze geboet hadden voor hun fouten, dat was ongehoord: mensen vergeven, dat kon immers God alleen, 'Bemin uw vijanden' was dan ook veel te veel gevraagd.
Maar toch spoorde Hij hen aan, en spoort Hij ook mij aan, meer te doen dan het gewone, meer dan gewoonte is, Hij vraagt van mij vergeving en barmhartigheid,
twee van zijn goddelijke eigenaardigheden, die Hij ook liet zien in zijn omgang met mensen die men niet wilde of meende te kunnen vergeven.
Telkens wanneer Hij iemand uit die kringen ontmoet, en hem of haar onvoorwaardelijk vergeeft, lezen we hoe zij er 'andere' mensen van worden,
betere mensen, nieuw!
Het gebod van Jezus 'Heb je vijanden lief', geldt niet alleen voor de mensen onderling, het geldt ook voor de volken onder elkaar, alleen met zo'n gebod,
kun je in de internationale politiek niets aanvangen, daar spreekt men alleen in termen van evenwicht in de bewapening om de ander af te schrikken.
Zo zijn we op een kruitvat komen zitten, dat elk moment kan ontploffen en een catastrofe kan betekenen voor de hele wereld.
Vergelding brengt alleen maar meer ellende; vergeving maakt mensen rustig en nieuw, en de wereld een stukje beter.
Goed doen i.p.v. kwaad met kwaad te vergelden, dat lijkt dwaas, maar soms is een beetje zot zijn - leren we van Jezus - helemaal zo gek niet.
( preken.be + embe)

 

Archief preken