Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zevende zondag door het jaar - 25/26 februari 2017

'Vraag je niet bezorgd af: Wat zullen we eten?
Wat zullen we drinken?
Jullie Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt.
Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid!'

( lees ook Matteüs 6,24-34)

overweging bij dit zondags evangelie; Maak je geen zorgen!

Ieder mens heeft weleens last van angsten en zorgen, bijv. als je moet wachten
op de uitslag van een belangrijk onderzoek.
Angsten behoren tot de grote lasten van het menselijk leven, ze zijn ook typisch menselijk.
Dieren kunnen ook heel angstig zijn, maar eigenlijk enkel op het moment zelf.
Bij ons kunnen ze dieper en zwaarder wegen.
Jezus zegt echter:De dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Moeten we ons dan helemaal geen zorgen maken?
Jezus bedoelt hier echter dat je je niet zozeer moet bezig houden met dingen die er niet toe doen,
die niet zo belangrijk zijn omdat je ze niet nodig hebt.
Jezus verteld verder dat de vogels in de lucht en de lelies in het veld, geen last hebben van al die angsten,
want de Vader zorgt voor hen.
Wij vragen ons weleens af wat we zullen eten of drinken, hoe we ons zullen kleden of iets nieuws kopen.
Dat zijn niet de grootste zorgen, maar bijkomstigheden.
Angstige zorgen gaan in onze moderne wereld vaak hand in hand met verslavingen, zoals drugs en alcohol.
Misschien vinden we dat de opmerkingen van Jezus ten aanzien van angstige zorgen
een beetje naïef zijn, met ; kijk maar naar de vogeltjes en bloemetjes, en het komt allemaal goed.
Een beetje een flowerpowerachtige uitspraak, maar misschien wil Jezus met zijn uitspraken
 onze aandacht meer richten op het wezenlijke dan dat wij ze letterlijk opvatten, ze zijn profetisch.
Een stimulans , een aanzet tot nadenken en handelen.
Jezus wil zeggen: Kijk toch eens naar je leven, wat maak je je toch veel zorgen, waar je geen grip op hebt
en je onnodig belast met angst.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed verteld Jezus, hij wil ons blijkbaar een paar maagzweren besparen
door te zeggen:Maak je maar geen zorgen voor de dag van morgen.
Jezus vraagt ons om te geloven in de goede zorgen van de Vader,
 en geeft ons drie mogelijke stappen om ons een beetje van onze zorgen te kunnen verlossen.
Een eerste stap is, probeer geen twee verschillende 'heren' te dienen,
we nemen God niet ernstig als we teveel rekenen op de macht van het materiële (geld).
Een tweede verstandige stap is, dat we niet altijd bekommerd moeten zijn om onszelf.
Probeer minstens elke dag één iemand een pleziertje ergens mee te doen.
Dat geeft blijdschap aan de ander, maar ook aan jezelf.
Een derde en misschien wel beslissende stap is, probeer het Rijk van God op de eerste plaats te stellen.
Om te werken aan een wereld waarvan Hij droomt, een wereld van rechtvaardigheid
en liefde voor elkaar, dan komt de rest vanzelf.
Kortom, probeer wat losser om te gaan met al wat in het leven bijkomstig is,
en houd je meer en meer vast aan de kern: de liefde tot God en je naaste.
( Frank Domen pr.)

Archief preken