Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zevende zondag in de Paastijd 15 en 16 mei 2021Preek van de weer voor de zevende zondag in de Paastijd 15 en 16 mei 2021

Jezus bad tot God:'Vader, bewaar alle mensen
die Je Mij hebt toevertrouwd in jouw naam,
opdat ze één mogen zijn zoals Wij en vervuld mogen worden
van mijn vreugde.'
( Johannes 17,11.13)


Dit zeg Ik: 'dat je mijn vreugde ten volle mag bezitten.'

Als je geniet van vreugde kun je dat ook delen met anderen, dan komt het in dubbele mate terug in je hart!
Jezus' leerlingen waren erg bevreesd toen ze wisten dat Hij hen moest verlaten, maar toen Jezus
dat bemerkte wees Hij hen op het gebed van verbondenheid. Hij zei hun niet:'Jullie moeten bidden,
dan komt het wel goed, nee, Jezus gaat zelf aan het bidden, en dan heeft Hij een zeer persoonlijk
contact met God, zijn Vader. Die in zijn leven een duidelijke plaats inneemt. Een Vader die Hem uitgekozen
heeft om goed te doen tussen de mensen en er alles voor over heeft. Die persoonlijke band met zijn
Vader, wil Hij ook meegeven aan zijn leerlingen en aan ons, je kunt ermee spreken als van mens tot mens.
Door dat innerlijke contact voelde Hij zich ook sterker, zeker voor de moeilijke dagen die Hem te wachtte
stonden. Hij sluit het samenzijn met zijn leerlingen af met een afscheidsgebed:'Dat zij mijn vreugde ten
volle moge bezitten.' Jezus deelde het lijden en verdriet van anderen maar ook de vreugde van hen.
Jezus bad dus voor zijn leerlingen maar ook voor ons als volgelingen,
om hen en ons te mogen behoeden voor het kwaad, en dat zij en wij zich echt verbonden zouden voelen met
Hem en met elkaar. Maar die verbondenheid wordt pas echt en levend als er ook ruimte is voor allerlei
verschillen, een bloementuin wordt pas echt mooi, als er diverse soorten bloemen en planten in staan, die wel
samen willen groeien en bloeien. Daarom is het belangrijk dat in een gelovige gemeenschap mensen zich
verbonden voelen met elkaar, en dat die eenheid ook echt gestalte krijgt. Jezus' ideaal is dat we ons vol
enthousiasme inzetten voor een goede geest van zo'n gemeenschap, en dat bijv. 'buitenbeentjes' ook de kans
hebben om mee te doen en de ruimte krijgen voor een goede saamhorigheid, dat we eerlijk en vriendelijk
met elkaar omgaan, en aandacht hebben voor elkaar. Jezus zendt zijn leerlingen, maar ook ons uit, om in deze
wereld de vreugde van Hem uit te dragen, de innerlijke vreugde. Franciscus van Assisi bijv. werd een blijer
mens naarmate hij meer in de voetstappen van Jezus trad, paus Johannes Paulus 1 ( ook wel de lachende paus
genoemd), die helaas maar 33 dagen paus is geweest, zei weleens:'Een glimlach op het gezicht van een priester,
is veel meer waard dan een lange preek,' een blij en positief mens kan bewijzen dat de navolging van Jezus je
met vreugde vervult. Maar ook aan de kleine vreugden van een gewone dag, moet je niet zomaar voorbijgaan bijv.
een vogel die mooi zingt, een bij of vlinder op een bloem, de glinstering van de zon in een dauwdruppel, de glimlach
van een kind of een vrolijke groet. Jezus wil graag dat ieder van ons écht leeft en vreugde bezit, om daarmee
samen door het leven te gaan met je medemensen, en om er te zijn voor hen die het moeilijk hebben en je hulp
kunnen gebruiken, maar ook voor een betere wereld waar we naar uitkijken, en ... die er maar niet wil komen.
( preken.be + Martien)
******************************************************************************************************
Hulp

Als ik het zelf niet meer kan, omdat mijn ongeloof te groot is geworden;
of als ik er de woorden niet meer voor vind, omdat tegenwerking
en kritiek elke stem in mij onmogelijk hebben gemaakt;
Laat Jezus dan voor mij bidden, God, en Jou vragen dat Je mij behoedt
voor de macht van het kwaad en mij zegent.
En hopelijk vind ik dan de kracht om enthousiast christen te zijn.
Ondanks alles soms.
( Erwin Roosen)
****************************************************************

Lieve Vrouwke

Als een porseleinen beeldje, zo sta je nog voor mijn geest.
Jij was ooit mijn jeugd juweeltje, daarvan hield ik ook het meest.

Ik leerde je ook beter kennen, door mijn meester in de klas.
Waar ik stil aan leerde wennen, dat je echt veel groter was.

Ik ging heel veel van je houwen, als had ik je nooit echt gezien.
Jij genoot mijn vol vertrouwen, ik aanbad je bovendien.

Waar ik je dan zag, om 't even, was ik in de kapel, kerk of thuis.
Werd Jij iemand in mijn leven, bij Jou voelde ik me thuis.

Sindsdien heb ik ook ervaren, dat Jij werkelijk bestaat.
Jij deed me me al vaak bewaren, echt behoeden voor het kwaad.

Had ik een of ander nodig, was Jij daartoe steeds bereid.
Ander hulp was overbodig, Jij kwam altijd aan op tijd.

Moeder, mag ik je nog vragen, als mijn laatste uur daar is.
Help me dit dan moedig dragen, en schenk me ook vergiffenis.
( tekst bij Lourdes-grot in Wiemesmeer-Zutendaal, Belgisch Limburg)


Archief preken