Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zevende zondag in de paastijd 23 en 24 mei 2020


Preek van de week voor de zevende zondag in de paastijd 23/24 mei 2020

Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel en bad:
'Vader, laat Mij eeuwig leven schenken aan alle mensen die Je Mij hebt toevertrouwd,
want ze hebben jouw woord ter harte genomen.
(naar Johannes 17,1-2.6)

overweging bij dit zondags evangelie

Heeft bidden nog zin? Volhouden!
Zanger Boudewijn de Groot maakte zijn testament al op '22 jaren in dit leven' in een lied uit 1966.
Bij Jezus gebeurde het op iets latere leeftijd en onder dramatische omstandigheden, want Hij voelde
zijn einde naderen. We lezen nu al enkele weken uit dit testament zoals evangelist Johannes het heeft
opgetekend. In deze afscheidsrede herken je een testament, omdat er in deze rede net als bij een testament,
vooral aandacht is voor diegene die achter blijven; dat waren zijn apostelen samen met Maria, zijn moeder, en met
zijn broers en vrienden en vriendinnen, die zich eensgezind volharden in het gebed. Zij verbleven in een bovenzaal
in Jeruzalem, waarschijnlijk de zaal waar ze met Jezus het Laatste Avondmaal hadden genoten. Hadden die dan niets
beters te doen? Jezus had hen tenslotte toch een duidelijke opdracht meegegeven:'Op weg te gaan, alle volkeren tot
zijn leerlingen te maken en hen te dopen.'En nu? Nu gaan ze samen allemaal bij elkaar zitten om te bidden. Door deze
manier van bidden vinden ze samen de kracht om hun angst te overwinnen, en uit de bovenzaal weer naar beneden te
komen om aan alle mensen Jezus' boodschap te verkondigen. We kunnen ons daarbij de vraag stellen of wij ook zo
volharden in ons gebed, met aandrang blijven bidden tot God onze Heer, samen of alleen. Misschien vragen wij
ons daarbij af wat dat bidden moet inhouden, en hoe we moeten bidden. Jezus heeft ons dat zelf geleerd: Het 'Onze Vader',
leerde Hij ons bidden, en ook in het verhaal van deze keer laat Hij ons zien wat en hoe we moeten bidden. Bidden bestaat
in de eerste plaats in God eren en verheerlijken,'Onze vader, die in de hemel zijt', zo begint het gebed dat Jezus ons leerde.
God eren en danken, maar we mogen ook vragen in ons gebed, ook dat heeft Jezus ons geleerd. De Vader vertrouwde Jezus
aan ons toe, en een goede vader heeft het beste voor met zijn kinderen, en Jezus zal dat vertrouwen van Zijn Vader niet
beschamen. God's bidden is een uiting van zijn bekommernis om ons, Hij heeft ons het eeuwig leven beloofd, want daarom
heeft Hij Jezus naar ons gezonden. Het eeuwig leven... het is moeilijk te bevatten wat die woorden eigenlijk betekenen.
Wij verblijven nog in deze wereld, en kunnen niet weten of kennen waarheen Jezus ons is voorgegaan, het enige dat we als
gelovige kunnen begrijpen, is dat we gerust mogen zijn in onze toekomst, we behoren God toe. Die troostende boodschap
wil Johannes ons meegeven deze keer.Als het heel donker wordt in het leven, is het enige dat we soms nog kunnen doen
elkaars hand vast houden en evt. samen wat bidden, je bent niet alleen, omdat te laten voelen wanneer woorden te kort
schieten. En soms is het de enige manier om het evangelie in praktijk te brengen: elkaar niet loslaten, tegen beter weten in,
omdat het de enige manier is die je nog rest om je naastenliefde tastbaar te maken. Als we elkaar niet loslaten in het donker,
en we kunnen nog bidden tegen beter weten in, ( bidden is sterker dan we durven denken) dan is er hoop. Die hoop kan ons staande
houden ook in deze tijd van deze pandemie en speciaal tussen de Hemelvaart van Jezus en de bevrijdende komst van zijn Geest,er komen andere tijden.

( preken.be + embe)
***************************************************************************************************************

Houd goede moed

Aan alle pijn op aarde, maakt Jezus een eind.
We mogen toch vertrouwen, dat lijden dan verdwijnt.

Niet langer zul je huilen, en niet meer eenzaam zijn.
Verdriet is dan verdwenen, zo ook de bittere pijn.

Dus met je blik naar boven, je hart op Hem gericht.
Helpt Hij jouw lasten dragen, jouw pad wordt weer verlicht.

Maar is je strijd toch moeilijk, voel je Zijn leiding niet.
Wees dan vooral verzekerd, dat Jezus jou wel ziet.

Hij zal jou nooit vergeten, kijkt je vol liefde aan.
Zegt: Kom maar naast Mij lopen, en Ik zal met jou verder gaan!
********************************************************

Meimaand - Mariamaand

Het opvallende in Maria is:
dat zij niet opvalt, dat zij een gewoon mens was,
die de dag van elke dag ging volgens de gewoonte van haar volk.
Maar die toch het diepe mysterie droeg van God-met-ons:
Maria, die biddend besef kreeg dat leven méér is dan eten en drinken,
méér dan wat men ziet en hoort.
Die het besef kreeg dat Gods eigen leven zich aan haar voltrok:
in stilte, in zwakheid, maar met de kracht van God zelf.
Maria stond open als een bloem, ontvankelijk en altijd vol vertrouwen,
met open hart en handen naar God en medemensen.

Archief preken