Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zevenentwintigste zondag door het jaar 2 en 3 oktober 2021.

Preek van de week voor de zevenentwintigste zondag door het jaar 2 en 3 oktober 2021.

Toen Jezus zag dat zijn leerlingen kinderen verhinderden om
bij Hem te komen, zei Hij tegen hen: 'Hou ze niet tegen, want
van hen is het koninkrijk van God.' Hij omarmde en zegende hen.
(naar Marcus 10,13-16)

Overweging bij dit zondags evangelie


Huwelijk/relatie - verbond van liefde


Vandaag dacht Jezus een dagje vrij te nemen aan de overkant van de Jordaan, maar ook daar staat weer een heel groot gezelschap klaar om Hem op te wachten. Nu moest Jezus ineens weer zijn mening geven over het huwelijk en de echtscheiding, geen eenvoudige kwestie voor de vrijgezelle Zoon van God. In dat gezelschap bevonden zich ook Farizeeën; een soort geestelijke 'keuringsdienst van waren', die altijd maar op zoek zijn naar overtreders van Mozes' wetten, of wat zij ervan gemaakt hadden. Nu wilden zij Jezus wel weer eens aan de tand voelen over zijn kennis en mening over die wetten en de leer. Hun strikvraag aan Jezus is:' Mag een man van zijn vrouw scheiden?' Je hoort Jezus denken:'Daar gaan we weer, hebben jullie echt niets beters om je druk over te maken?' Maar Jezus is natuurlijk ook niet van gisteren, dus komt Hij met een tegenvraag aan de Farizeeën:'Wat heeft Mozes hierover geschreven'? De Farizeeën weten dat natuurlijk heel precies en zeggen tegen Hem:'Mozes staat toe dat een man een scheidingsbriefje meegeeft aan zijn vrouw.'Dat was een goed gebruik in de toenmalige mannenwereld in de Joodse en Jezus' tijd, de vrouw was het bezit van de man, hij was de baas, hij mocht over haar beschikken, en onder bepaalde omstandigheden mocht hij haar wegsturen toegestaan door de Joodse wet. Enfin; een goeie deal zo'n scheidingsbriefje, zou je denken, maar Jezus denkt daar anders over, Hij heeft het over de eenheid tussen mensen in een relatie, en dat anderen daar niet zomaar tussen mogen komen; er werd nl. nog al eens gemakkelijk naar zo'n scheidingsbriefje gegrepen door mannen, als ze weer een andere leuke dame ontmoette, of vreemd gingen. En dat had God zo niet bedoeld volgens Jezus in zijn schepping, 'Wat God verbonden heeft mag een mens niet zomaar scheiden!' De vrouw gelijkwaardig aan de man, zelfs in onze tijd is dat nog steeds actueel, stel je een wereld voor waarin alle volkeren dat zouden erkennen, dan zou het er heel anders uit zien, mensvriendelijker en vredevoller. Maar in Azië, Afrika en in landen van de Islam vind je die gelijkheid nog steeds niet. Een wereld vol gelijkwaardige mensen, die ook niet alleen voor zichzelf leven, maar ook met aandacht en zorg voor elkaar, daar is nog veel werk aan de winkel. Als een huwelijk of relatie stuk loopt, en helaas gebeurt dat nogal eens, kunnen er talloze redenen zijn waarom het niet meer ging samen, bijv. als de gevoelens en belevingen niet met elkaar uitgesproken worden. Het is te vergelijken met een barst in een kostbare vaas, die steeds groter wordt en uiteindelijk in twee stukken uit elkaar valt, en niet meer te lijmen is. Het is altijd een verdrietige zaak voor de betrokkenen, en zeker als er ook kinderen zijn, echt rekening houden met elkaar wordt steeds
moeilijker in onze samenleving, maar het is niet aan ons om een beschuldigende vinger uit te steken. Marcus richt zich in dit evangelie ook op de moeders die met hun kinderen bij Jezus komen, maar zijn leerlingen sturen echter die moeders met hun kinderen weg, Jezus heeft wel belangrijkere dingen aan zijn hoofd volgens hen. Als Jezus dat in de gaten krijgt wordt Hij boos:'Laat die moeders toch met hun kindjes bij Mij komen, er is toch niets belangrijkers dan aandacht te schenken aan deze kinderen, onze toekomst hangt van hen af.' Hij voegt er nog aan toe:' Want van deze kinderen is het Koninkrijk van God, Ik verzeker jullie, wie dat niet aanneemt als een kind, komt er beslist niet in.'Jezus bedoelt daarmee, dat we de eenvoud en nederigheid van een kind moeten bewaren, in zijn liefde voor kinderen, zien we dat Gods liefde uitgaat naar kleine, zwakke en machteloze mensen. Het Koninkrijk van God, is geen rijk van bezit en macht, maar van eenvoud, liefde en respect voor elkaar en voor zijn schepping van moeder aarde.
(preken.be + Martien)
*************************************************************************************************************************

( op 4 oktober gedenken we op wereld dierendag H. Franciscus van Assisi,
een mens vol liefde voor elk schepsel en grote eerbied voor alles wat leeft;
een mens die keek met de ogen van een kind, moge hij ons voorbeeld zijn,
Bij de kapel in de Vleut zal dan om 17.00 uur een dierenzegen zijn je mag ook je knuffel meebrengen)

H. Franciscus


O allerhoogste, almachtige goede God, aan U zijn alle lof en alle glorie en alle zegeningen
U alleen, Allerhoogste, komen ze toe en geen schepsel kan U genoeg lof toezingen.
Daarom, God, laat mij U prijzen om al uw schepselen die mij omringen, heel in het bijzonder
om broeder zon, die de dag is die me koestert met haar warme gloed - een afstraling van U
mijn hoogste Goed! En ook God, prijs ik U om zuster maan en de sterren aan de hemel
hebt U ze gemaakt: schitterend, kostbaar en mooi. Ik prijs U, God, om broeder wind,
om de lucht en de wisselende wolken en het weer, waardoor U Uw schepselen in leven houdt.
Ik prijs U, om zuster water zo nuttig, zo gewoon, zo kostelijk en rein. Ik prijs U, God, om
broeder vuur die U laat schijnen in het duister zo vrolijk, warm, sterk en zo machtig,
en toch zo speels in al zijn luister! Ik prijs U, God, om onze zuster aarde waarop wij wonen
en die ons in leven houdt met haar vruchten, haar gewassen en kleurige bloemen, prijst en
looft en dankt God!
(Franciscus van Assisi 1182 - 1226)
*********************************************************************************


Zo is het goed


God van liefde,
U hebt in het begin de mensen geschapen, twee aan twee,
en gezegd: 'Zo is het goed.' Leer ons leven in respect voor elkaar.
Geef dat wij elkaars 'anders zijn' niet veroordelen, maar juist
waarderen als een gave, die het leven verrijkt. Dat vragen wij U voor
vandaag en alle dagen, van ons leven.
*************************************************************

Oktober - Rozenkransmaand


Vraag, en je zal gegeven worden, klop, en je zal worden opengedaan.
O.L.Heer, hoort en verhoort, zijn wegen zijn niet altijd onze wegen.

Van oudsher is de rozenkrans het gebedssnoer voor katholieke christenen,
om door Maria aandacht te vragen voor de noden in onze wereld,
en aandacht te vragen voor onze persoonlijke problemen.
Alle religies wereldwijd kennen een kralen/gebedssnoer om in gedachten
in contact te komen met de Allerhoogste, onze Bron voor iedereen.

Maria, breng wat in mij leeft en bezighoudt tot bij uw Zoon Jezus.
Maria, help mij mee de weg van mijn leven te gaan.
Maria, help mij ook mee om mijn levensweg te aanvaarden.
Maria, help mij bij te dragen, op mijn leefplek met mijn mogelijkheden,
aan de vrede in onze wereld.
****************************************************************Archief preken