Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de zondag over de - H. Drie-eenheid 10/11 juni 2017

 Preek van de week voor de zondag over de  - H. Drie-eenheid - 10/11 juni 2017

Na zijn verrijzenis kwam Jezus naar zijn vrienden en zei:
'Maak alle volkeren tot mijn leerling.
Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
Ik ben met jullie, alle dagen!'
( naar Matteüs 28,18-20)

Overweging bij dit zondags evangelie Johannes 3,16-18
De Drie-ene God


Vandaag is het feest van de H. Drie-eenheid.
In Gods wereld is niet alles even duidelijk, althans niet voor mij als mens.
Er is een Vader, die God is, een Zoon, die God is en een heilige Geest, die God is,
en toch is er maar één God.
Veel zaken moet ik geloven zonder ze ten volle te kunnen begrijpen,
God is groter dan ik kan bevatten.
Je kunt daar zó mee omgaan dat het een afstand schept, maar het kan ook troostvol zijn.
Want ook in een mensenleven zijn niet alle dingen in cijfermateriaal weer te geven,
laat staan op te lossen.
En dan is er gelukkig een God, die groter is, machtiger, dan alle problemen van de wereld samen.
Op Hem mag en kan ik altijd een beroep doen.
Door alle eeuwen heen hebben mensen zich God op een bepaalde manier voorgesteld.
Een oude man met een grote witte baard, gezeten op een gouden troon, is wel de bekendste.
Maar met voorstellingen van God moet ik voorzichtig zijn in die zin,
dat God niet tot uitdrukking te brengen is in één beeld, óók niet in een dik boek vol mooie verhalen over God.
God is oneindig rijk, oneindig diep.
Vader, Zoon en heilige Geest drie personen die één zijn.

God roept ons op om in de gemeenschap met anderen ons christendom te beleven
Aan het begin bij de doop, als ook aan het einde van mijn levensreis,
word ik gezegend in de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Er zijn mensen, die- als zij aan God denken- vooral de nadruk leggen op de schepping.
God is voor hen het begin van alles, de Gever van alle goeds, maar óók van pijn en tegenslag.
Andere gelovigen zien God als een Geest, die ver weg in de hemel woont.
Ik als christen geloof, dat God iemand is, die mij nabij is met mij meetrekt,
mij uitdaagt om de aarde mede mooier te maken, mensen gelukkiger te maken,
 een God, die mij aan het einde van mijn trektocht tot zich neemt.
Die God, die Vader, die met mensen is begaan, heeft zich geopenbaard, heeft zich laten zien,
in Jezus van Nazareth.
Jezus Christus is voor mij hèt beeld van God.
Vader, Zoon en heilige Geest, heel verschillend van elkaar en toch volkomen één.
Laat ook ik- ondanks alle onderlinge verschillen in liefde volkomen één te zijn.
( Frank Domen pr.)
 

Archief preken