Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor het einde van de Kersttijd de zondag van de Doopsel van Jezus 8 en 9 januari 2022

Preek van de week voor het einde van de Kersttijd – de zondag van de Doopsel van Jezus 8 en 9 januari 2022

Toen Jezus door Johannes gedoopt was in de Jordaan,
opende zich de hemel. En uit de hemel klonk een stem,
die zei:'Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind!'
(naar Matteüs 3,16-17)

overweging bij dit zondags evangelie


Doop van mijn geliefde Zoon,Jezus, als startpunt


Een echte gewoonte: een koekje bij de koffie of thee, zeker als je ergens op bezoek bent,
sommigen genieten ervan om hun koekje onder te dompelen in hun koffie of thee.
Het koekje dat in je koffie of thee 'gedoopt' hebt, blijft een koekje, maar veranderd
toch wat van smaak en ... het koekje is dan zachter geworden. Wat zou het mooi zijn,
als wij door ons doopsel van vroeger, ook mogen ervaren dat we daardoor in verloop van
tijd ook wat meer zachtaardige mensen zijn gaan worden. Het zou de wereld en onze samen-
leving een stuk mensvriendelijker maken, als er meer van die zachtmoedige mensen zouden zijn,
tussen al die kille, harde en verbitterde mensen, in deze al lang durende onzekere virustijd.
Vroeger was het vanzelfsprekend dat je als pasgeboren baby op je geboortedag, of soms de
volgende dag al gedoopt werd, in deze tijd wordt er later gedoopt en de ouders laten
de beslissing soms aan hun kinderen zelf over, als ze ouder zijn. Johannes de Doper was bezig in Jezus'
tijd, om mensen te bekeren door een doopsel in de Jordaan, zo kwam op een dag zijn
achterneef Jezus langs, luisterde naar hem wat Hij zei, en wilde zich ook laten dopen, maar
Johannes wilde het in eerste instantie niet doen, want volgens hem had Hij geen doopsel nodig,
want Hij is toch Gods eigen zoon! Maar Jezus ondertussen al dertig jaar oud, wilde als volwassene
toch gedoopt worden, wat Hij de eerste dertig jaar van zijn leven gedaan heeft, weten we niet,
Hij leefde verborgen als timmermans zoon in Nazareth. Maar we gaan ervan uit dat Hij als goed
mens geleefd heeft, van zijn ouders heeft Hij geleerd vertrouwen te hebben in God en te leren
houden van mensen, zo heeft Hij zijn visie en toekomst voorbereid. Jezus sloot zich aan in de rij
mensen die stonden te wachten op hun doop door Johannes, Hij plaatste zich niet boven de anderen,
Hij gaat de wil van de Vader, de wil van God doen. En die weg heeft heel zijn verdere
leven getekend in dienst van zijn Vader, én daarom ten dienste van de mensen. Na zijn doop in de Jordaan,
trok hij zich terug in de woestijn, wat een keerpunt betekende. Hij werd zich toen bewust van Zijn eigen roeping.

Tijdens Jezus' doop klonk er een stem die zei: 'Jij bent mijn liefste Zoon, in Jou heb Ik welbehagen.'
Jezus kwam in zijn openbaar leven later op voor mensen
die het moeilijk hadden in hun leven of buitengesloten werden,
Hij ging ook op bezoek bij tollenaars en zondaars die aandacht
van Hem kregen. Dit tot grote ergernis van de schriftgeleerden en farizeeën, want zij snapten daar
niets van, daarom deed Jezus geregeld pittige uitspraken tegen hen. Jezus was een mens als wij,
Hij moest ook eten en drinken op z'n tijd, en soms even rusten, had ook zijn twijfels, emoties en
verdriet en kon ook soms wel eens kwaad worden en bang zijn. Hij voelde zich echt op z'n gemak
samen met zijn vrienden en vriendinnen, Hij maakte ook geen onderscheid tussen mannen en vrouwen,
want ook vrouwen volgden Hem, en ondersteunde Hem. Hij liep ook niet met een mijter op en droeg ook
geen met goud gestikte gewaden. Herkennen wij hierin niet ons levensvertrouwen dat we als gelovige
ervaren? Je bent graag gezien door Hem, en bent ook de moeite waard om door Hem bemind te worden.
Onze Heer is voor ons niet veraf, Hij is de Liefde die ons omringt, en de kern van ons bestaan, ondanks
onze manier van leven, ben je toch een geliefd kind van God! Toch is Jezus meer dan een gewoon mens,
want zijn naam gaat al meer dan tweeduizend jaar de wereld over, en Hij is het beeld van de onzichtbare
God, en inspireert nog steeds mensen om in beweging te komen voor goede dingen te doen, en je krijgt
er ook de kracht voor. Net als Jezus zijn ook wij gedoopt, daarom zijn we volgelingen van Hem, dit is
echter niet altijd gemakkelijk, maar ons doopsel is ook een kracht. Bij elke doop van een kind vieren wij
dat God in Jezus iedere mens aanneemt als zijn geliefd kind. (preken.be + Martien)
*********************************************************************************************

Gedoopt worden


Toen ik gedoopt werd, heb je mij dezelfde liefdesverklaring
toegefluisterd als toen bij je Zoon Jezus, Heer, Je zei:
'Jij bent mijn kind, van wie Ik heel veel hou, en in wie Ik vreugde vind!
Je hebt met toen ook helemaal ondergedompeld in jouw vriendschap.
Helaas is dat in mijn leven niet altijd te zien!
Laat mij daarom opnieuw met heel mijn hart geloven in jouw Liefde,
en help mij om het stukje aarde waarop ik leef, steeds meer hemels te
maken, en er zuinig mee om te gaan.
(Erwin Roosen)
***************************************************************

Licht


Heer, in Jezus hebt U uw Licht uitgezaaid over de wereld, en in onze harten.
Wij bidden tot U: laat dit Licht nooit doven, ook al is het soms donker in en om ons heen.
Laten we steeds blijven geloven in de kracht van uw Licht, dat zo nabij is.
Doe uw Licht over ons stralen, zodat we zelf licht kunnen zijn voor anderen,
en zo elkaars moeilijkheden kunnen verlichten met onze aandacht en liefde,
nu en in alle dagen die nog komen in dit nieuwe jaar.
******************************************************************************

Verbondenheid

Maak mijn hart eenvoudig, Heer, en laat me groeien in verbondenheid met U,
én met mijn medemensen. Breek de hemel open, en laat mij ervaren dat U
mijn Heer bent, en dat ik uw kind mag zijn. En als ik het af en toe niet meer
zie zitten, om op een blije manier van U te getuigen, fluister het dan alsjeblieft
opnieuw in mijn hart: dat U veel van me houdt, en dat U bij bij mij uw vreugde vindt!
Ik ben gedoopt en dus hoor ik bij jou, dat lukt de ene dag alwat beter dan de andere.
Maar ik probeer het telkens opnieuw, laat me nooit los, help me om uw beeld te zijn.
Dank U wel, Heer.
(Erwin Roosen)


Archief preken