Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor het weekend van - Christus Koning op 21 en 22 november 2020.

Preek van de week voor het weekend van - Christus Koning op 21/22 november 2020.

Wanneer de Mensenzoon als Koning zal terugkomen, zal Hij zeggen:
'Kom, gezegenden van mijn Vader. Alles wat je voor een van de minsten
hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.'
( naar Matteüs 25,34.40)

overweging bij dit zondags evangelie


Koning, maar dan anders

Deze zondag vieren we Christus Koning, dat feest werd pas ingesteld in 1925 door paus Pius XI.
'Christus Koning'! Dat is tweemaal koning want Christus is de latijnse vertaling van het Hebreeuwse
woord dat 'gezalfde' betekent. En een gezalfde is iemand die door God tot Koning is gezalfd,
en Jezus is dat, dus Christus Koning is dubbel koning, maar niet van het type koning dat wij kennen.
Vanaf de Advent van vorig jaar hebben we de evangelies van Matteüs gelezen, deze evangelies
zijn vooral opgebouwd rond zes toespraken van Jezus, waarin Hij zijn leer verkondigde. Op deze
laatste zondag van dit liturgisch A-jaar houdt Jezus zoals gebruikelijk ons weer eens een spiegel voor,
en vraagt Hij:'Wat heb jij met mijn woorden gedaan in je leven, en wat heb je ervan terecht gebracht?'
Dat zijn vragen die we onszelf ook moeten stellen, vandaag en eigenlijk alle dagen van ons leven:
Wat doe ik met Jezus' woorden en wat breng ik daarvan terecht? Probeer ik echt te leven naar zijn
woorden en daden, of hoor ik bij het type mensen dat zegt:'Het heeft geen zin dat ik iets doe voor
een ander, want er verandert toch niets (heel bepalend in deze coronatijd). Ben ik ook zo'n mens, en
vergeet ik dus maar dat Jezus er ook alleen voor stond in zijn moeilijkste moment van zijn leven, en toen
ook nog zijn apostelen Hem in de steek lieten? Ben ik ook zo? En denk ik dat ik niets hoef te doen voor een
ander en alleen voor mezelf, voor mijn eigen plezier, bezit en welzijn wil leven? Jezus is hier altijd heel
duidelijk in geweest, Hij zegt:'Alles wat je voor een van de geringsten van je medemensen hebt gedaan,
heb je ook voor Mij gedaan, en wat je niet hebt gedaan, heb je ook niet voor Mij gedaan. Duidelijk toch?
Vandaag vieren we Jezus als Koning, naar menselijke maatstaf een erg vreemde koning, zijn koninkrijk
is niet gebaseerd op macht, er is geen leger om te verdedigen, niets om indruk te maken en anderen klein
te krijgen, en geen wetten waarmee mensen monddood of gekleineerd worden. Een vreemde koning met
een rijk waarin mensen telkens opnieuw worden uitgenodigd tot vrede, compassie en zorg voor elkaar.
In zijn rijk is maar één wet die belangrijk is nl.: de wet van de liefde, de wet van oprecht meeleven met
elkaar, elkaars lot aantrekken, kortom opkomen voor elkaar! In Jezus' tijd vonden gelovige Joden dat je
God vereerde in de tempel, Hem dienen deed je door de wetten van Mozes te onderhouden , en nu komt er
zo'n rare rabbi uit Nazareth die leert dat je God het beste eert als je behoeftigen hulp verleent. Hij
leert dat je God dient als je zorgt draagt voor mensen die aandacht of hulp nodig hebben. Daar stonden
ze toen verbaast van te kijken en vroegen:'Hoezo hebben wij U hongerig gezien of dorstig, en wanneer
was U dan naakt of ziek? Jezus antwoord was:'In die verdrietige, hongerende en zieke tobbers heb Ik
bij jullie aangeklopt, die vreemdeling was Ik.' God dienen doe je eerst en vooral door je handen uit de
mouwen te steken voor wie in nood zit, misschien wel voor iemand in je buurt. Ik was hongerig; niet naar
voedsel, want de koelkast lag nog vol en de winkel is om de hoek - ik was hongerig naar wat meeleven,
een hartelijk woordje, of een schouderklopje, maar jij ging eraan voorbij! Ik was dorstig; niet naar drank,
de kraan was dichtbij en frisdrank stond er genoeg in de kelder - maar ik hunkerde naar wat erkenning,
een uurtje gezelschap, maar jij had het te druk met je eigen zaken! Ik was een vreemdeling; geen buiten-
lander of arbeidsmigrant, maar ik was anders dan jij, we verschilden van mening en levensopvatting en toen
dat duidelijk was, bleek ik afgeschreven en niet langer welkom! Ik was naakt; niet dat ik geen kleren had,
mijn kleerkast hing vol. Maar toen anderen mij door geroddel in mijn hemd zetten, heb jij mij niet verdedigd!
Ik was gevangene van mijn ouderdom, ik zat door mijn handicap gekluisterd in mijn eigen huis, maar jij hebt
me nooit eens bevrijd, ik heb je niet gehoord of gezien! Onze Koning Jezus, is een eigenlijk vreemde koning; 
je moet Hem niet zoeken in pracht en praal, maar als je iets van Hem wilt zien kijk dan in de ogen van de mensen
die vragen om je aandacht, om je steun en solidariteit. In de ogen, in het gezicht van de ander zul je Jezus zelf
ontmoeten. Bij het laatste oordeel zal mij worden gevraagd, of ik de gewone en alledaagse goedheden die ik kon
doen, ook daadwerkelijk heb gedaan, en zo heb meegewerkt aan zijn koninkrijk.
( preken.be + Martien)
***************************************************************************************************

Gebed

Jezus,
Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten,
en ik weet haast niets van hoe Hij sprak en hoe Hij keek.
Ik zou willen weten hoe Hij liep en hoe Hij lachte,
ik zou willen weten hoe Hij door zijn haren streek.

Ik zou willen weten of Hij appels at of noten,
en hoe Hij hoestte als Hij bij de oever stond,
hoe Hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten,
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond.

En hoe Hij sliep en Hij heeft ontbeten,
en of Hij koffie dronk of thee bij het ontbijt,
en of Hij wel is met de deuren heeft gesmeten,
en of Hij hield van knoflook of van zoetigheid.

Maar ik ruik wierook,
plechtig klinkt in alle talen wat Hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed.
Want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen,
ik zoek gewoon de Man van Nazareth.
( Toon Hermans)


Archief preken