Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor het wekend van Christus Koning 20 en 21 november 2021


Preek van de week voor het wekend van - Christus Koning -20/21 november 2021

Wanneer de Mensenzoon als Koning zal terugkomen, zal Hij zeggen:
'Kom, gezegenden van mijn Vader. Alles wat je voor een van de minsten
hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.'
(naar Matteüs 25,34.40)

overweging bij dit zondags evangelieEen ander koningschap, Koning maar dan anders


Deze zondag vieren we het feest van Christus Koning, dit werd pas ingesteld in 1925 door paus Pius XI.
Christus Koning'! Dat is tweemaal koning, want Christus is de latijnse vertaling van het Hebreeuwse woord,
dat 'gezalfde' betekent. En een gezalfde is iemand die door God tot Koning is gezalfd, en Jezus is dat,
dus Christus Koning is dubbel koning, maar niet van het type koning dat wij kennen. Jezus een koning met
een kruis als troon, getooid met een doornenkroon. Als Jezus voor Pilatus staat, zegt Hij helder en klaar:
'Mijn koningschap is niet van deze wereld.' Hij had helemaal niets koninklijks, en daarom lachten ze Hem uit,
en bespotten Hem met zijn koningschap, maar Jezus maakte duidelijk dat zijn koningschap niets te maken
heeft met macht en gezag en pracht en praal, dat we kennen van het aardse koningschap,eigenlijk een
'vreemde' koning, zonder leger en zonder paleis. Zijn koninklijke waardigheid ligt in de liefde die Hij uitstraalt,
en de manier waarop Hij mensen inspireerde het goede te doen voor elkaar. Jezus zal zelf helemaal niet blij
en gelukkig zijn met deze titel, Hij wilde gewoon mens tussen de mensen zijn, iemand die niets afdwingt en oplegt
aan zijn onderdanen, maar ze steeds weer van harte uitnodigt en oproept om zorg en aandacht te hebben voor de
kleinen en zwakke onder de mensen. Jezus wilde zelf ook dienstbaar zijn voor anderen, en doet graag een oproep
aan de mensen, om dienstbaarheid aan elkaar, en niet langer te vechten om macht, invloed, geld en goed, maar van
harte begaan zijn met het welzijn van medemensen. Het is misschien een droom, maar zou die droom ooit werkelijkheid worden?

Als we geloven in de Blijde en Goede Boodschap van Jezus,
kunnen we in zijn Geest proberen te werken aan een stukje verwerkelijking van die droom, van zijn koninkrijk van
liefde en dienstbaarheid. Als je denkt: het haalt toch niets uit, dan gebeurt er ook niets, maar elk klein stapje in de
goede richting is de moeite waard. Hoe zou de wereld er toch uitzien als bijna iedereen naar Jezus' woorden van
waarheid zou luisteren en willen leven? Een 'droom'- wereld van liefde, vrede en gerechtigheid, goedheid en barm-
hartigheid, zonder conflicten, geweld, oorlogen, uitbuiting en dictators, onderdrukking en terroristen. Zo'n wereld
is nog steeds een droom voorlopig, en die zal in de nabije toekomst nog geen werkelijkheid worden, want sinds corona
is de agressie en het geweld tegen elkaar alleen maar toegenomen. Als je van onze Koning Jezus iets wilt zien, kijk
dan in de ogen van de mensen die vragen om je aandacht, je steun en solidariteit, in de ogen, in het gezicht van de
ander zul je Jezus zelf ontmoeten. Het Rijk Gods vestigt zich waar je niet voor jezelf leeft, maar ook voor anderen,
dan wordt het: hemel op aarde, moge het zo worden voor alle mensen. Dit feest is meteen de laatste zondag van het
kerkelijk jaar.
(preken.be + Martien)
*******************************************************************************************************

Danken


Heer, vandaag wil U bijzonder danken voor Jezus.
Zijn tijdgenoten wilden Hem op een troon plaatsen, en Hem tot Koning maken.
Maar in alles wat Hij deed en zei, maakte Jezus duidelijk
dat zijn koningschap heel anders was dan men verwachtte.
Hij wilde koning zijn van uw liefde, en was bereid daar zelfs zijn leven voor te geven.
Leer mij naar Hem luisteren, Heer, met héél mijn hart, mijn hele leven lang.
***************************************************************************

Echt mens zijn


Belijd ik mijn geloof in Christus-Koning,
die mij aankijkt door de ogen van de geringsten.

Geloof in de Heer,
niet zichtbaar, niet tastbaar, maar toch aanwezig in elke mens.

Geloof in Jezus,
omdat Hij hoopvolle Woorden sprak, maar ook omdat Hij door lijden,
dood en verrijzenis, Weg, Waarheid en Leven is.

Geloof in de Geest,
Bron van hoop en toekomst voor elke mens, die met mij op weg gaat,
naar een hoopvolle toekomst, ook door de moeilijke momenten van nu in het leven.

Geloof in de verrijzenis van de mens,
geloof dat echt mens-zijn mogelijk is, omdat de Heer ons tot nieuw leven roept,
omwille van de liefde die sterker is dan de dood

Archief preken