Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor tweede zondag van de veertigdagentijd 12 en 13 maart 2022.


Preek van de week voor tweede zondag van de veertigdagentijd 12 en 13 maart 2022.Terwijl Jezus aan het bidden was, veranderde Hij van uiterlijk.
En toen Mozes en Elia verschenen, zei Petrus tegen Jezus:
'Meester, het is goed dat wij hier zijn; laten wij drie tenten maken!'
(naar Lucas 9,29-31.33)

overweging bij dit zondags evangelie


Berg op, en berg af, O.L.Heer ervaren en ontmoeten


Lucas beschrijft het leven van Jezus, als een lange tocht een soort reisverhaal, hij stelt in zijn verhalen de vraag:
Wie is Jezus van Nazareth, en daar probeert hij deze keer weer een antwoord op te geven. Jezus gaat deze keer
met zijn beste apostelvrienden, Petrus, Jakobus en Johannes de berg Tabor op om te bidden, zo krijgen zij de kans
om Jezus nog beter te leren kennen. Bergen en woestijnen komen nogal eens voor in de Bijbel, het zijn vaak ontmoetings-
plaatsen van mensen en God. Voor ze de berg opgingen had Jezus vertelt dat Hem lijden en de dood te wachten stond in
Jeruzalem, dat was voor Hem en zijn leerlingen een teleurstellend vooruitzicht, daarom gaan ze samen naar boven om te
bidden tot zijn Vader. Jezus verandert daarbij van aanschijn, het geluksmoment straalt van zijn gezicht, en zijn kleren
worden schitterend wit. Jezus beleeft een bijzondere Godsontmoeting samen met Mozes en Elia, vertegenwoordigers van
het Joodse volk in de geschiedenis, en gaat met hun in gesprek over zijn lijden en heengaan in Jeruzalem. Hierin vond
Jezus weer de moed om verder te gaan op zijn weg, Hij had zich door hen laten inspireren en kreeg meer moed, die Hem
ook weer nieuw leven zou brengen, door zijn verrijzenis. De drie apostelen kunnen het allemaal niet bevatten, en ze willen
er niet van weten dat Jezus gedood zal worden, en ze vallen in slaap. Jezus heeft samen met hun een stukje hemel op aarde
ervaren, voor Petrus mocht dit nog wel even voortduren, vandaar dat hij met een voorstel kwam, om drie tenten te bouwen
om daar wat langer te genieten. Maar volgens Lucas wist hij niet wat hij zei. Jezus geloofde in een nieuwe toekomst, niet
zozeer voor Hem zelf persoonlijk, maar voor de hele wereld, daarom had Hij ook de moed om op te gaan naar Jeruzalem.
Ieder van ons heeft ook weleens zo'n 'Taborervaring' geluksmoment in zijn leven, die je ook wel graag vast zou willen houden,
bijv. bij de geboorte van een kind, een verjaardag, jubileum, een huwelijk of bij goed nieuws, dat jezelf of een dierbare van je
mag herstellen van een ernstige ziekte, aandoening of ongeval, en natuurlijk als alles een keertje meezit, en je er gelukkig en
blij van wordt. Jezus was aan het bidden op de berg, maar bidden hoe doe je dat? Bidden is met God bezig zijn, of
beter nog: God met jou bezig laten zijn! Bidden is het contact met God opzoeken, en je hart proberen vol
te laten stromen met Gods liefde, je kijkt naar je eigen leven wat je allemaal meemaakt, en ook naar anderen met problemen,
in onze wereld, zoals nu de oorlogssituatie in de Oekraïne. Door te bidden verandert de mens, het gebed kan ons leven veranderen,
echter bidden verandert de wereld niet. Maar de veranderde mens kan wel de
wereld veranderen. Als je bid, krijg je hulp, steun, moed en kracht van de Vader. Je kunt op vele manieren bidden; thuis, samen
in een viering, in een Kerk of kapel, mediteren of bijv. tijdens een wandeling in de natuur, je ervaart het mysterie van het leven
en kunt volop genieten van de natuur om je heen, waarvoor je dankbaar bent, heb dit al vaak ervaren. Een stukje hemel op aarde,
durven we daar nog van te dromen? In Lourdes heb ik dit al menigmaal meegemaakt, door zorg en aandacht voor je medepelgrims,
je laat je inspireren door Maria en haar Zoon Jezus, ons grote voorbeeld. We zijn allemaal een schitterende parel in de ogen van onze Vader

(Preken.be + Martien)
******************************************************************************************************************

Luisteren


Heer, onze Vader,
soms hebben we mooie momenten in ons leven,
die we graag even zouden willen vasthouden,
maar soms komen er weer donkere wolken overdrijven,
en worden we teruggeworpen op ons zelf.
Leer ons luisteren naar uw Woord, uitgesproken door Jezus,
uw Zoon, uw uitverkorene, zodat we ook in donkere dagen
toekomst zien en altijd ons bewust zijn van onze zending:
mens te zijn met de mensen, medemens zijn, broer of zus
voor ieder ander, vandaag en alle dagen, altijd door.
*****************************************************

Weer anders


De eerste week van onze veertigdagentijd zit er alweer op,
elke zondag kunnen we ons weer laten raken door een ander verhaal.
Vorige week kwamen we Jezus tegen in de woestijn, een plek van beproeving.
Nu ontmoeten we Hem boven op een berg, wat Hem uitzicht gaf op zijn toekomst.
Geen mens, ook Jezus niet, houdt het vol zonder bemoediging en erkenning af en toe.
***************************************************************************

Veranderen


Soms, heel even maar, ervaar ik Lieve Heer, wanneer ik met U kan spreken,
en naar U kan luisteren, ik van binnen én van buiten verander en nieuw wordt,
stralend als de zon en schitterend als een kristal. Dan komt er een gevoel
van vreugde over mij, alsof ik eindelijk echt 'thuis' mag komen.
Toch is het niet altijd gemakkelijk om voor U tijd vrij te maken, Heer.
Laat daarom Jezus mij heel regelmatig bij de hand nemen, en met mij
de berg van liefde opgaan.
(Erwin Roosen)
*******************************************************************

Raak ons aan


Heer, onze vader,
wees ons hier en nu nabij.
Raak ons aan zodat wij U voelen.
Raak ons in de stilte van ons hart als wij tot U bidden.
Raak ons in onze ogen, wanneer wij anderen zien lijden.
Raak ons in onze oren, wanneer wij het klagen van verdrukten horen.
Raak onze handen aan, zodat ze kracht kunnen uitstralen om lief te hebben.
Raak onze voeten aan, zodat we op pad kunnen gaan voor mensen die ons nodig hebben.
Wij vragen het U in de naam van Jezus, onze Vriend.
****************************************************************************
Gebedje


Lieve Jezus,
Jij was zo vol van je droom, dat je er helemaal van straalde.
Elke droom naar het hart van onze Vader, laat ons stralen.
Help ons om die dromen beetje bij beetje werkelijkheid
te laten worden, meer dan ooit willen we vrede en hartelijkheid
brengen, voor mensen dichtbij ons, maar ook in alle landen,
waar het niet goed gaat,zoals nu de oorlogssituatie in de Oekraïne.
***********************************************************


Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader


Het was zijn laatste avond, en Jezus wist dat Hij die avond gevangen zou worden genomen,
en de andere dag aan het kruis zou worden geslagen. Hij ging met zijn beste vrienden naar de
Hof van Olijven om samen met hun daar te gaan bidden. En daar overviel Hem een hevige angst
voor het lijden dat Hem te wachten stond. Jezus viel op zijn aangezicht neer en bad tot zijn
hemelse Vader:'Mijn Vader, als het mogelijk is, laat dan die lijdenskelk aan Mij voorbij gaan;
maar niet zoals Ik wil, maar zoals U.' Zijn angst werd zó erg, dat Hij zelfs bloed begon te zweten,
en tot driemaal toe vroeg Hij zijn Vader, dat Hij toch niet al dat lijden zou hoeven te ondergaan.
Maar iedere keer voegde Jezus eraan toe:'Niet mijn wil, maar uw wil geschiede!
Jezus heeft ter liefde van ons, die doodsangst willen verduren, maar Hij gaf ons daarbij een voorbeeld,
hoe wij bij alle kruisen en moeilijkheden, moeten bidden:'Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschiede.'
*******************************************************************************************Archief preken