Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor zesde zondag door het jaar 12 en 13 februari 2022.Preek van de week voor zesde zondag door het jaar 12/13 februari 2022.

Jezus richtte het oog op zijn leerlingen en zei:
'Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God.
Maar wee de rijken, want zij hebben alles al gekregen.'
(naar Lucas 6,20.24)

overweging bij dit zondags evangelieWat is er nodig om gelukkig te zijn?


Bij Matteüs gaat Jezus een berg op om zijn zaligheden uit te spreken, maar deze keer bij Lucas komt Hij
juist van een berg af, waar Hij de nacht had doorgebracht om te bidden tot zijn Vader. Terwijl Hij afdaalde
zag Hij een hele grote menigte samenkomen op de grasvlakte, ze kwamen om Jezus te zien en te horen.
De mensen kwamen uit allerlei streken vandaan, hadden huis en haard achtergelaten in de hoop misschien genezen
en geholpen te worden omdat ze zichzelf als arm en hongerig, dorstig, onwetend en verdrukt beschouwden, en
hoopten door Jezus op een verandering van hun wereld waarin ze leefden. Ook hoopten ze op een betere recht-
vaardigheid, beter menselijk gedrag en meer plezier in hun leven. Matteüs had het over 'acht zaligheden', maar
Lucas heeft dat samengebracht tot vier, Lucas was een idealist die een duidelijk beeld voor zich had, hoe de
wereld er diende uit te zien naar de Boodschap van Jezus. Hij was ook veel bezig met de verdeeldheid tussen
armen en rijken, waar we nu ook nog steeds mee van doen hebben, als je kijkt hoe de vaccinverdeling is in de wereld,
Afrika bijna niets en in de westerse landen grote voorraden, de wereldwijde samenwerking en solidariteit is gedaald
door deze pandemie. Gerechtigheid daar ging het bij Lucas om in zijn beschreven zaligsprekingen die hij via door-
vertellingen verwoord heeft in een evangelie. Jezus ging midden tussen zijn toehoorders staan met zijn leerlingen,
en zei: 'Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God, gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop eten
hebben, gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen en gelukkig zijn, en jullie als de mensen je haten en buitensluiten,
omwille van de Mensenzoon, maar wee de rijken jullie hebben je troost al binnen.' Zou Jezus willen dat de mensen
arm blijven, hongerig, treurig en miskend blijven? Neen, dat kan zijn bedoeling niet zijn, Hij roept hun en ons op om
daar iets aan te doen; armen moeten geholpen worden, hongerigen moeten te eten krijgen, treurende en bedroefden
getroost worden, en elke mens moet in zijn waardigheid erkend worden, samengevat is dit de lijn van Jezus' zorg voor
mensen. Jezus verkondigde onder de aanwezigen het Koninkrijk van God, Hij bedoelt daarmee een samenleving waarin
mensen echt met elkaar begaan zijn, waarin mensen hun hart laten spreken, en niet harteloos langs elkaar heenlopen,
of benadelen. Bij Jezus was dat niet een zaak van enkel woorden, Hij was begaan met mensen die in de problemen zaten,
Hij probeerde hun weer een toekomst te schenken. Dat Rijk van God komt eraan, zei Jezus, en vertelde verder tegen de
toehoorders én ons natuurlijk: 'Armen en hongerigen: het wordt allemaal beter voor jullie, want in het Rijk van God zijn
mensen bereid met jullie te delen, en dan zal de armoede en honger minder worden.' En tegen de mensen die verdrietig
waren en het moeilijk hadden zei Hij:'Wees blij want jullie zullen troost en steun krijgen van anderen.' Het klinkt heel
mooi, maar waar is dat Rijk van God? Het is zeker nog geen werkelijkheid in onze hedendaagse wereld, maar wie op God
vertrouwt staat toch anders in het leven, het is een kostbare parel, als je in Jezus gelooft, kijk je toch anders naar de
toekomst, en als je de spirit van hun Geest hebt, kijk je ook anders naar de mensen. Ook een arm, een ziek en lijdend
mens kan gelukkig zijn, als die zich durft toe te vertrouwen aan de liefde van Onze Lieve Heer, die zal nooit iemand laten
vallen of zijn zorg ontzeggen. Beste lezers: Gelukkig ben je als mens wanneer je dankbaar bent voor alles wat je gratis
gegeven wordt, je hoeft niets te bezitten, om van alles te genieten, geluk ligt in kleine, eenvoudige dingen en in tevreden
zijn met wat je hebt. Het kan een bloem zijn, een lach een vriendelijk woord of een hartelijke omhelzing. Maar ook het
zingen van een vogel, het kabbelen van een beekje of een zwoel briesje, en andere wonderlijke momenten in de natuur,
het geeft je rust en verrijking. Vermaak en plezier kun je kopen, maar een tevreden hart dat je laat genieten van de
dingen waarvan je blij wordt, is nergens te koop!
(preken.be + Martien)
***********************************************************************************************************

Bidden voor anderen


Wij bidden voor de armen, in de wereld en in ons eigen land,
die allerlei dingen erg missen die voor ons zo gewoon zijn,
die niet de kans krijgen om te werken aan een beter bestaan.
Mogen zij toch een betere toekomst tegemoet gaan,
omdat wij meer bereid zijn om te delen.

Wij bidden voor de velen die honger lijden, of ondervoed zijn,
die daardoor geplaagd worden door allerlei ziektes en gebreken,
voor alle ouders die niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen,
en kinderarbeid verrichten om te kunnen leven.
Mogen zij toch een betere toekomst tegemoet gaan,
omdat wij meer zorg voor hun hebben.

Wij bidden voor de velen die groot verdriet te dragen hebben,
die geen enkele vreugde meer kunnen vinden in hun leven,
en voor hen die zwaarmoedig of verbitterd zijn geworden.
Mogen zij een betere toekomst tegemoet gaan,
omdat wij meer met hun meeleven en meevoelen.

Wij bidden voor de velen die buitengesloten worden,
die het slachtoffer zijn van vooroordelen of discriminatie,
voor hen die altijd weer de schuld krijgen.
Mogen ook zij een betere toekomst tegemoet gaan,
omdat wij ons meer om hen bekommeren.

God, onze Vader, moge uw goedheid en liefde,
steeds meer zichtbaar en tastbaar worden in de wijze,
waarop wij omgaan met anderen,
met name met de zwakken en gekwetsten.
*********************************************************

Samen


Heer, onze Vader,
wilt U samen met mij erover waken,
dat er in mijn hart plaats blijft voor de belofte van uw koninkrijk.
Leer mij met mate te genieten van al het goede dat me ten deel valt,
wetend dat het echte geluk alleen bij U te vinden is.
Want U doet wonderen, U, Heer in ons midden, U onze vreugde.
Laat me alstublieft ooit bij U thuiskomen.
(Erwin Roosen)
*************************************************************

Gebedje


Lieve God,
als we goed zijn voor elkaar, is het leven zoveel mooier.
Maar we vergeten dat nogal eens.
Help ons om altijd opnieuw, het beste te zien in elkaar.
Help ons om mee te werken aan een eerlijke wereld, voor iedereen.
***********************************************************Archief preken