Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor zevende zondag door het jaar 19 en 20 februari 2022.


Preek van de week voor de zevende zondag door het jaar 19 en 20 februari 2022.


'Wees barmhartig, zoals jullie Vader barmhartig is', zei Jezus.
'Veroordeel niet, maar spreek vrij. Want met de maat waarmee
jullie meten, zul je gemeten worden.'
(naar Lucas 6,36-38)

Overweging bij dit zondags evangelie


De 'vijand' mijn vriend?


Deze keer wordt in het evangelie van Lucas, afgerekend met het zogeheten 'vijand - denken.'
Het houdt in: anderen al heel vlug zien als mogelijke 'vijanden' en je gedrag daarop afstemmen.
In zijn verkondiging naar de mensen uit zijn tijd, maar ook aan ons, vraagt Jezus het bijna
onmogelijke, nl. wat Hij zegt:'Heb je vijanden lief!'. Deze woorden behoren tot de meest moeilijke
opdrachten die Hij ook aan zijn apostelen gaf, terwijl Hij toch helemaal niet zo wereldvreemd was.
Jezus bedoelt eigenlijk:'Doe daden van liefde aan je 'vijand', Hij zegt er ook bij:'Hierbij geef Ik
jullie de regels om goed met elkaar om te gaan en samen te leven, ook al zijn er ruzies of menings-
verschillen, als je zo met elkaar omgaat, zodat je iedereen behandelt, zoals jezelf graag behandelt
zou worden, dan zijn mensen op hun best en is geluk mogelijk voor iedereen.' Maar meestal is terug-
slaan de gewoonste zaak van de wereld, echter Lucas schrijft: niet vergelden maar vergeven, geen
wraak nemen maar goed doen, niet straffen maar barmhartigheid tonen, maar zo zitten we niet
allemaal in elkaar omdat op te brengen. Als we in de wereld kijken, of om ons heen zien we de kwalijke
gevolgen van wraakzucht en vergeldingsdrang, van haat en nijd, overal waar kwaad met kwaad vergolden
wordt, zie je een heilloze spiraal van geweld ontstaan, die enkel nog tot meer geweld oproept, met alle
ellende van dien. Jammer genoeg is ook onze maatschappij waarin we leven harder en gewelddadiger
geworden, met steeds meer schiet en steek incidenten, zeker de laatste paar jaren, Jezus zou daarop
zeggen:'Zoals jij wilt hoe mensen met je omgaan, zo moet ook jij met hen omgaan.' Maar om van je
'vijanden' te houden, dat valt echt niet mee, ook al voegt Jezus eraan toe:'Wees barmhartig zoals jou
en mijn Vader barmhartig is.' Echter we blijven ook maar mensen met ons kunnen en niet kunnen, dus
even barmhartig zijn als onze Vader, dat zal wel niet lukken, maar dat weet Jezus ook wel. Hij weet ook
dat door deze uitspraken in dit evangelie ons bijna iets onmogelijks opgedragen wordt, maar Hij zal ons
daar niet voor veroordelen.'Wie goed doet, goed ontmoet', misschien kunnen we ook zeggen:'Wie goed
doet, ontmoet God,' dat klinkt weer heel anders. Dat vertelde Jezus ook aan zijn volgelingen en zijn apostelen
en voegde er nog aan toe:'Niet vergelden, wel vergeven!' Jezus vraagt aan zijn toehoorders en ook aan ons
best wel iets moeilijks, maar ook wel iets moois; bovendien,” vijand denken” bederft je innerlijk:
'Willen jullie nu ook eens proberen niet alleen iemand te beminnen die goed is, maar ook iemand die je niet zo graag mag, en dan zou het weleens kunnen gebeuren
dat die persoon daarna en daardoor goed wordt, want vergelding brengt alleen maar meer ellende, en
vergeving maakt mensen nieuw en de wereld een stukje beter, je wordt er in elkgeval zelf niet slechter van .'
(preken.be +Martien)
*************************************************************************************************

Zegenbede


De liefdevolle en goede God zij met je,
als je je blik richt op je leven
en geve je moed die je nodig hebt
om jezelf te zien en leidt daartoe je stappen.

Moge Hij je vullen met geduld en goedheid,
nederigheid en barmhartigheid voor jezelf.
En het vermogen te leven met je zwaktes,
moge Hij je de gave schenken naar anderen toe te gaan,
hen met hun sterktes en hun fouten te waarderen,
als zijn schepsels, van wie Hij houdt.

Moge Hij jou helpen, zodat je nederlagen kunt accepteren,
zonder daaraan te gronde te gaan,
zodat je je schuldig kunt maken,
zonder je zelfwaardering te verliezen,
zodat je leert te leven met onverklaarbare dingen,
zonder de hoop te verliezen.

Moge Hij je vervullen met zijn genade en kracht,
zodat je kunt dragen, wat op je toekomt.
En je kunt aannemen wat Hij je stuurt;
zodat je leert te missen, zonder daardoor hard te worden;
zodat je kunt lijden, zonder door het lijden gebroken te worden.

Moge Hij je een blij hart geven, je goede gedachten schenken.
Vooral echter het geloof dat je leven draagt en het vertrouwen,
dat je niet verlaat, maar leidt.
God zegene je, zij altijd bij je en schenke je vrede en voorspoed.
*********************************************************

Proberen?Ik probeer het wel, Heer, maar het is niet gemakkelijk:
om mijn vijanden lief te hebben en goed te zijn voor wie mij niet mogen;
en bidden voor diegenen die mij leed en ellende toewensen.
En toch, voel ik in die onvoorwaardelijke liefde van U, dat dat het middel is
voor mijn christen zijn.
Wil mij helpen omdat in mijn leven dan ook waar te maken.
Laat mij voelen dat ik Jouw kind mag zijn.
En geef mij de moed en de durf om mij door Jou te laten beminnen.
(Erwin Roosen)
******************************************************************

Vrede en rust


Als je gelooft dat een glimlach sterker is dan een gebalde vuist,
als je gelooft in de kracht van een uitgestoken hand,
als je gelooft dat vriendelijk zijn een rijkdom is en geen gevaar,
als je gelooft dat wat mensen bijeen brengt belangrijker is dan wat ze verdeelt,
geeft dat rust en vrede.

Als je de ander bekijkt met een beetje liefde,
als je bereidt bent de eerste stap te zetten en niet te wachten op de ander,
als de blik van kinderogen jouw hart kan beroeren,
als je vreugde vindt in de vrolijkheid van je medemensen,
als de onrechtvaardigheid en vernedering je beroert en raakt,
geeft dat rust en vrede.

Als je in een vreemdeling een broer of zus ziet,
als je een beetje tijd kan geven aan een ander uit liefde,
als je aanvaardt dat een ander je ook een dienst kan bewijzen,
als je met het gedeelde brood ook een stuk van je hart geeft,
geeft dat rust en vrede.

Als je gelooft dat vergeving verder reikt dan wraak nemen,
als je kan zingen om het geluk van anderen,
als je kan luisteren naar iemand die je aandacht vraagt,
en hem of haar kan toelachen,
geeft dat rust en vrede.

Als je kritiek kunt aanvaarden zonder boos te worden,
als je je eigen schuld niet afreageert op een ander,
als je je boosheid ziet als een zwakheid en niet als een bewijs van macht,
geeft dat rust en vrede.
************************************************************************

Gemeten worden


Wees barmhartig - zegt God - en schenk een warm hart aan al wie
ziek of arm zijn, eenzaam of teleurgesteld.
Veroordeel niet maar spreek vrij, zodat mensen voluit mogen leven
en vrede vinden.
Heb lief, zomaar, zonder iets terug te verwachten, en blijf geloven,
dat de weg van de liefde ook de weg van het leven is.
Want met de maat waarmee jij meet en liefhebt, zal je ook zelf gemeten worden.
Maak mij vergevingsgezind, want niet alleen anderen, maar ook ik
ga geregeld in de fout.
Zoals jij vergeeft aan de mensen die je iets schuldig zijn,
zo zal Ik ook jou vergeven.
Moge Jezus, uw mens-geworden Liefde, mijn voorbeeld ten leven zijn.
(Erwin Roosen)
************************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Jij hebt een zacht hart.
Jij houdt van alle mensen, wat ze ook doen.
Help ons om ook goed te zijn, wat er ook gebeurt.Archief preken