Kies uw kerk

Preek van de week

2016-07-10. Nooit te ver

15de zondag door het jaar, C

 

Eerste lezing: Deuteronomium 30,10-14

Evangelie: Lucas 10, 25-37

De inzet van de lezingen van deze zondag is helder en eenvoudig: wat je moet doen om zinvol te leven, ligt op de weg die je gaat. Nooit ver weg! Het woord ten leven is dichtbij. Het ligt - bij wijze van spreken - voor het oprapen, het ligt voor je voeten. Nooit te ver!

Het boek Deuteronomium geeft ons vandaag de afscheidswoorden van Mozes weer, die zijn volk een hart onder de riem wil steken. In de zorg om zijn volk geeft hij een woord mee dat in de crisisperiode kan helpen en om je de juiste weg te wijzen: houd je aan de weg die je gaat, mogelijk is namelijk wat er in je hart omgaat. Vertrouw daarop!

Het evangelie van vandaag klinkt zeer bekent in onze oren. Het gaat om de zorg van de barmhartige Samaritaan. Of liever gezegd: het gaat over de zorg die voor je voeten komt te liggen op een moment waarop je het niet verwacht. Hoe ga je daar mee om? Hoe ver ga je? Je levensopdracht kom je op je levensweg tegen, daar hoef je niet naar te zoeken. Het gaat om de oude vragen: wat is zinvol in mijn leven? Wat moet ik doen om echt leven te vinden?

Het antwoord is eigenlijk al lang bekend, maar toch blijven wij vragen naar de bekende weg. Het antwoord is: de liefde tot God kan niet zonder de liefde tot de naaste. Godsliefde gebeurt in de liefde tot degene die je naaste, je medemens is. Er is een oud gezegde van de rabbijnen: ‘Wat je op één been staande kunt zeggen, dat is de kern van je geloof en je leven’.

Welnu, vraag je naar de kern van je bestaan, dan is dit het antwoord: dat de liefde van God en de liefde tot de naaste samenbindt. Laat je raken door wat je ziet en hoort, en kom tot handelen. Wordt naaste van degene die jou nodig heeft en doe dat op jouw manier. Zo worden mensen lotgenoten en al doende bondgenoten op de weg die zij met elkaar kunnen gaan. De naaste is nooit te ver, maar altijd heel dichtbij. Hij of zij zit zelfs naast je!

Amen

Lucas 10, 25-37

Lucas 10, 25-37

Barmhartige Samaritaan

Door: Vincent Van Gogh (1853-1890)

Afmetingen: 51x 60 cm

Datum:. Juni 1890

olieverf op doek (73 ?? 60 cm)

Te bewonderen: Kröller-Müller Museum, Otterlo


De man uit Samaria helpt de beroofde man op zijn paard. Links op de achtergrond zijn nog net de twee mannen te zien die de gewonde man links lieten liggen: een priester en een Leviet, beide kennelijk slechts in naam vrome lieden. Alleen de Samaritaan was bereid de beroofde man te helpen.

Eerste lezing: Deuteronomium 30,10-14


Maar dan moet u aan de Heer gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden die in dit wetboek staan opgetekend; dan moet u met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer uw God.

Slotvermaning
De geboden die ik u vandaag geef, zijn niet te zwaar voor u en zij liggen niet buiten uw bereik. Ze zijn niet in de hemel en u hoeft niet te zeggen: “Wie zal naar de hemel gaan om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?”? Ze zijn niet overzee en u hoeft niet te zeggen: “Wie zal de zee oversteken om ze voor ons te halen en ze ons te laten horen, zodat wij ze kunnen volbrengen?”? Nee, het woord is dicht bij u, in uw mond en in uw hart. U kunt het dus volbrengen.

Evangelie: Lucas 10, 25-37

Gesprek met een wetgeleerde; gelijkenis van een barmhartige Samaritaan
Daar kwam een wetgeleerde naar Hem toe om Hem op de proef te stellen. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ Hij zei tegen hem: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u dat?’ Hij gaf ten antwoord: ‘U zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ Hij zei tegen hem: ‘Juist geantwoord! Doe dat en u zult leven.’ Maar hij wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Ja maar, wie is mijn naaste?’ Jezus nam weer het woord en zei: ‘Op reis van Jeruzalem naar Jericho viel iemand in handen van rovers. Ze schudden hem uit, mishandelden hem en lieten hem halfdood achter. Toevallig kwam er een priester langs die weg; hij zag hem, maar liep in een boog om hem heen. Ook een Leviet die voorbijkwam en hem zag, liep in een boog om hem heen. Toen kwam er een Samaritaan langs die op reis was; hij zag hem en was ten diepste met hem begaan. Hij ging naar hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze. Toen zette hij hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een herberg, waar hij hem verder verzorgde. De volgende ochtend haalde hij twee denariën tevoorschijn en gaf ze aan de waard. “Zorg voor hem,”? zei hij, “en als u nog meer kosten moet maken, zal ik ze u op mijn terugreis vergoeden.”? Wie van die drie is naar uw mening de naaste geweest van de man die in handen van de rovers was gevallen?’ Hij zei: ‘Hij die hem barmhartigheid heeft bewezen.’ Jezus zei tegen hem: ‘Doe dan voortaan net als hij.’

Archief preken