Kies uw kerk

Preek van de week

2021-11-21. Waarheid

Preek Christus koning, B 

          Eerste lezing: Daniël 7, 13-14
          
Evangelie: Johannes 18, 33b-37

Johannes 18, 33b-37

Johannes 18, 33b-37


Amen

Afbeelding: Christ before Pilate

Schilder: Mihály Munkácsy (1844-1900)
          Datum: 1881
          Techniek: Olieverf op doek
          Afmetingen: 417 x 636 cm
          Momenteel te bewonderen in: Déri Múzeum, Hongarije

Het beeld toont een zegevierende Christus, die in het midden staat met een stralende witheid en verslaat zijn hatelijke vijanden en de aarzelende Romeinse gouverneur. Hij heeft niet alleen bewijzen dat hij de Bijbel kende door zijn grote werken, maar toont ook zijn psychologische vaardigheden in zijn werk.

Daniël 7, 13-14

De vier dieren en de mensenzoon
In mijn nachtelijk visioen zag ik toen met de wolken van de hemel iemand aankomen die op een mensenzoon leek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. Toen werd hem heerschappij gegeven, pracht en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit te gronde.

Johannes 18, 33b-37

Jezus voor Pilatus
Pilatus ging het pretorium weer binnen en riep Jezus bij zich. ‘Bent U de koning van de Joden?’ vroeg hij. Jezus antwoordde: ‘Bent u daar zelf op gekomen of hebben anderen u over Mij verteld?’ ‘Ben ik soms een Jood?’ zei Pilatus. ‘Uw eigen volk, uw hogepriesters, hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt U gedaan?’ Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat Ik niet aan de Joden werd overgeleverd. Mijn koningschap is echter niet van deze wereld.’ ‘U bent dus toch koning?’ zei Pilatus. ‘Ja’, zei Jezus, ‘Ik ben koning: met geen andere bestemming ben Ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid. Iedereen die uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.’

Archief preken