Kies uw kerk

Preek van de week

2019-12-22. Gemeenschap van vertrouwen

        4de zondag van de advent.

Eerste lezing: Jesaja 7, 10-14

Evangelie: Mattheus 1, 18-24

Vindt een van u dat koning Achaz uit de eerste lezing van vandaag naar voren komt als een toonbeeld van geloof? We hebben toch ook geleerd, dat we God niet op de proef mogen stellen door Hem om bewijzen te vragen om in Hem te kunnen geloven?

Waarom ergert God zich dan toch zo aan Achaz? Doet hij niet wat goed is? Nee, dat doet hij niet! Hij gebruikt een smoesje om zijn gebrek aan geloof niet te laten zien. Hij is bang dat Syrië en Israël zijn koninkrijk Juda gaan aanvallen. Hij staat op het punt om een bondgenootschap aan te gaan met Assyrië om hem te komen helpen. Jesaja wil dat Achaz voor de veiligheid van zijn land op God vertrouwt in plaats van op zijn bondgenoten en daarom nodigt hij hem uit om een teken te vragen om Gods betrouwbaarheid te bewijzen.

Maar Achaz is bang en zijn angst wint het van zijn geloof. Hij wil geen teken vragen, hij durft zijn eigen veiligheid en die van zijn land niet in Gods handen te leggen. God beslist om hem toch een teken te geven: "Zie de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen en U zult Hem de naam Emanuël geven."

Jozef spreekt niet in het evangelie van vandaag, maar hij is wel een voorbeeld voor ons. Ondanks alle schijn van het tegendeel, vertrouwt hij in tegenstelling tot Achaz, op Gods Woord en handelt er naar. Vandaag vieren we Jozef die de wet kende, maar nog meer wist over de barmhartige God en daarnaar handelde. Hij beschermde het leven van Maria en van het Kind en was zo een instrument in Gods plannen voor onze verlossing.

Maar onze verbazingwekkende God bezoekt Jozef in de gedaante van een engel en vertelt hem zich niet aan de wet te houden, maar iets onverwachts en barmhartigs te doen. "Jozef, zoon van David, wees niet bang om Maria, uw vrouw bij u te nemen." Jozef zou het kind adopteren en hem de naam Jezus geven. Dus als geadopteerd kind van Jozef zou Jezus als familie van David de vervulling van de onmogelijke belofte van God aan Achaz zijn. Om dit te onderstrepen citeert Matteüs de door Jesaja gedane belofte: ‘Het kind is Emanuel, omdat in hem, God onder ons aanwezig is.’

Om over na te denken. In alle omstandigheden van ons leven kunnen wij horen: "Blijf vertrouwen". De problemen worden er niet minder door. Dat weten Achaz en Jozef. Ze weten ook wat er allemaal mis kan gaan. Al bijbel lezend mogen wij blijven vertrouwen dat God is ‘met ons’. Dat geloof kan ons bij blijven ook als we eigenlijk geen uitweg meer zien. We worden uitgenodigd om met Jozef een gemeenschap te zijn die blijft vertrouwen

 

Amen.

Mattheus 1, 18-24

Mattheus 1, 18-24

Afbeelding: Zwangere Maria, en Jozef

       Door: Anonymus

Datum: ca. 1425-1450

Techniek: tempera op paneel

Afmeting: 70 ?? 35 cm

Locatie: National Gallery of Art, Washington, USA

Bij het zien van de zwangere Maria fronst Jozef zijn wenkbrauwen. "Hoe kan dat nu?" Hij overweegt bij haar weg te gaan. Zo dadelijk zal een engel Jozef vertellen dat de vader van het kind de Heilige Geest is.

Bovenin houden twee engelen een kroon boven het hoofd van Maria, wat duidt op haar koninginnenschap van hemel en aarde.

Het paneel is vermoedelijk in Parijs gemaakt, dat destijds de meest vooraanstaande kunststad van West-Europa was.

Jesaja 7, 10-14

        Immanuël
Dit liet de Heer tegen Achaz zeggen:
‘Vraag de Heer uw God om een teken, uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven.’ Maar Achaz antwoordde: ‘Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op de proef.’ Daarop zei de profeet: ‘Luister, huis van David! Is het niet genoeg om mensen te tergen, dat u ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u: Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en u zult hem de naam Immanuël geven.

Evangelie: Mattheus 1, 18-24

        Herkomst en naamgeving van Jezus
De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich.

Archief preken