Kies uw kerk

Preek van de week

2020-11-15. Actief en trouw

Preek 33ste zondag van het jaar, A

 

Eerste lezing: Boek Spreuken 31, 10-13. 19-20. 30-31

Evangelie: Matteüs 25, 14-30

Een man vertrekt naar het buitenland’, zo begint de parabel en hij vertrekt om ooit na een lange tijd terug te keren van zijn reis. Het lange wachten begint, het wachten op zijn terugkeer. Maar het is geen passief wachten zoals in de wachtkamer van de dokter. God heeft zijn mensen, ons, zijn bezit toevertrouwd, zijn talenten. En aan ieder naar diens bekwaamheid met de bedoeling, dat wij er iets mee gaan doen, zijn bezit vermeerderen.

Het woord toevertrouwen is rijk aan betekenissen. Het drukt uit: dat zijn bezit hem dierbaar is, voor hem van grote waarde is. Verder, dat hij in ons het volste vertrouwen heeft, ja, ons zijn vertrouwen geeft. Een vertrouwen in onze bekwaamheid om dat wat hem aan het hart ligt te koesteren en te bewaren. We krijgen ook een bede mee: Ga er in Gods naam zorgzaam mee om.

Mattheus 25, 14-30

Mattheus 25, 14-30

Wat is het bezit, dat hij ons toevertrouwt, ons in handen geeft? Dat is de aarde, die wij met elkaar bewonen, zijn schepping, ons toevertrouwd om haar te beheren en vruchtbaar te maken. Al wat leeft op de aarde, haar heelheid, ieders leefmilieu, van mens en dier, van planten en bomen, en van het water en de grond. In dit licht kun je je de vraag stellen of wij met elkaar wel goed bezig zijn als we natuur en milieu opofferen aan slechts economische belangen om nog meer welvaart te verwerven, nog meer gemakken en luxe?

De eerste twee knechten gaan met het hun toevertrouwde bezit aan het werk. Zij hebben verstaan: het grote vertrouwen dat de heer in hen stelde en zij wilden hem niet teleurstellen, zijn vertrouwen niet beschamen. Je komt dagelijks die mensen tegen, die met veel inzet en toewijding zich inzetten voor het recht en de vrede van mensen en volken, die zich ontfermen over zieken, vereenzaamden, vluchtelingen, die zich hard maken voor een goed milieu, voor het welzijn van dieren.

Zij hebben de trekken van de sterke vrouw uit de eerste lezing. Ze werkt en zorgt niet alleen vlijtig en bekwaam voor haar gezin, maar is ook bedrijvig buitenshuis, drijft handel, koopt een akker, plant een wijngaard. Zij is vol daadkracht, onvermoeibaar is zij in de weer. Wie doet als zij, wie doet als de dienaren van de vijf en twee talenten, zij zullen mogen horen: uitstekend goede en trouwe dienaar, over weinig waard ge trouw, over veel zal ik u aanstellen.

Om te besluiten. We wachten op de terugkeer van de Heer. Het wachten duurt lang. We zien niet altijd de vruchten van ons werk in deze tussentijd. Vrede, vrijheid, het Koninkrijk van God, ze lijken verder weg dan ooit. Kerk en wereld verkeren in een crisis. Maar toch, bedenk: God heeft vertrouwen in u en mij, geloof in u en mij. Wat telt, waar het op aan komt: actieve en trouwe dienst. Het gaat om persoonlijke inzet aan de taak die ons in het leven is toebedeeld. Naar beste kunnen en naar beste weten, hoe simpel die taak ook moge zijn. Wie zo doet zal eens uit de mond van God zelf moge horen: Uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw over veel zal ik u stellen: Ga binnen in de vreugde van uw heer.

 

          Amen.

Boek Spreuken 31, 10-13. 19-20. 30-31

          Lofrede op de sterke vrouw
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven! Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst niet ontbreken. Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van haar leven. Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit en werkt ermee tot genoegen van haar handen.
Zij strekt de handen uit naar het spinrokken en houdt de weefspoel in haar vingers. Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde.
Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig, maar een vrouw die de heer vreest, moet worden geroemd. Bejubel haar om de vrucht van haar handen en roem haar in de poorten om haar werken.

Evangelie: Matteüs 25, 14-30

          3 slaven
Het is als met iemand die naar het buitenland ging. Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een derde één, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het buitenland. Degene die de vijf talenten gekregen had, ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij. Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij. Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Degene die de vijf talenten gekregen had, kwam naar voren met nog vijf talenten en zei: “Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend.”? Zijn heer zei tegen hem: “Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.”? Ook degene die de twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei: “Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.”? Zijn heer zei tegen hem: “Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.”? Ook degene die het ene talent had gekregen, kwam naar voren en zei: “Heer, ik heb u leren kennen als een streng man; u oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid. Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.”? Maar zijn heer antwoordde hem: “Slechte, lamlendige slaaf, je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid. Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten. Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen. Neem hem daarom het talent af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis.”? Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.

 

Redactie:

Denarie is het dagloon voor een gewone arbeider
          1 Talent is 6000 Denaries en is gelijk aan 20 jaar aan dagloon

Archief preken