Kies uw kerk

Preek van de week

2019-11-17. Hier en nu

 

33ste zondag door het jaar, C

Eerste lezing: Maleachi 3, 19-20a

Evangelie: Lucas 21, 5-19

Toen ik de regel van het evangelie van vandaag las: ‘In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken. Toen zei Jezus: ”?Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden: alles zal verwoest worden.”?’, dacht ik automatisch aan de kerkbranden van de laatste tijd!

Nee, ik ga niet zeggen dat het een Gods gericht is en ook niet dat het einde der tijden is aangebroken. U kunt gerust uw knip gesloten houden. Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen is: alles is vergankelijk. Alles wat we bouwen, verbouwen en het leven geven. Het tijdelijke heeft naast iets uitdagends, ook iets geheimzinnigs. Wat zal er hierna komen?

De profeet die we in de eerste lezing hoorden, Maleachi, treedt op na de ballingschap. De tempel is weer herbouwd, maar er heerst nog wanorde. Men zag, wat wij in onze tijd ook zien: dat mensen die kwaad doen het voor de wind gaat, en dat zij die God links laten liggen het er goed afbrengen. God zelf zal zorgen voor de ommekeer, is de boodschap van Maleachi. Maar dat zal anders gaan, dan velen toen dachten. Maleachi maakt duidelijk, dat niet het behoren tot het Joodse volk er toe doet, maar of je eerbied hebt voor Gods naam: Ik zal er zijn! Met andere woorden: Dat wij die naam beantwoorden door zelf hier en nu aanwezig te zijn, is wat er toe doet.

De verwoesting van de Tempel van Jeruzalem

De verwoesting van de Tempel van Jeruzalem

Dat we hier zijn is goed, maar de opdracht gaat verder. We horen het Jezus in het evangelie zeggen: Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis. Een getuigenis geven in het leven, in het hier en nu, met alle risico's van dien. Hier en nu zijn er immers de verleidingen die aan je trekken, oorlogen en geweld, natuurrampen, mensen die jou niet begrijpen en voor gek verklaren of negeren. Hier en nu kan het je gebeuren, dat alles waar je zeker van dacht te zijn, gaat wankelen, jouw wereld in elkaar stort. Wat doe je als er niets meer is om je aan vast te klampen, geen schutting of masker om je achter te verschuilen?

Mensen die in de ellende zitten, om wat voor reden dan ook, dromen niet over de toekomst, noch blijven ze hangen in hun verleden, in wat ze gepresteerd hebben. Voor deze mensen is er enkel de harde werkelijkheid van het hier en nu.

Vandaar de oproep van Jezus vandaag: vraag je niet af wanneer en hoe, maar, wees hier en nu aanwezig. Ook als je het je goed gaat, want enkel hier en nu ben je voor God bereikbaar.
Het ‘hier’ kan in deze kerk zijn, of bij iemand thuis. ‘Nu’ is alleen in dit moment, een ander ‘nu’ is er niet… Dus, niet afwachten.

 

Amen.

The destruction of the Temple of Jerusalem

        Door: Italiaanse schildder Francesco Hayes (ca. 1791 - 1882)

Datum : 1867

Techniek: olie op canvas

Afmeting: 183 ?? 252 cm

Locatie: Gallerie dell'Accademia (Venice), Italia


Verbeeldt de verwoesting van de Tweede Tempel door Romeinse soldaten.

Maleachi 3, 19-20a

        Triomf van de rechtvaardigen
Want weet wel: hij gaat komen, de dag die zal branden als een oven. Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen steekt hen in brand - zegt de Heer van de machten - de dag die wortel noch tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult u dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan.

Evangelie: Lucas 21, 5-19

        Toespraak over de val van Jeruzalem en de komst van de Mensenzoon
Het gesprek kwam op de tempel. Men zei dat die met fraaie stenen en wijgeschenken was versierd. Maar Hij zei: ‘Er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet geen steen op de andere zal blijven; ze worden allemaal neergehaald.’ Daarop vroegen ze Hem: ‘Meester, wanneer zal dat plaatsvinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?’ ‘Kijk uit’, zei Hij, ‘dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: “Ik ben het”?, of: “De tijd is gekomen.”? Loop niet achter hen aan. Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten, wees dan niet verontrust. Want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde.’ Toen zei Hij hun: ‘Het ene volk zal opstaan tegen het andere en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen zijn en op verscheidene plaatsen hongersnood en pest; en er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel. Maar voordat dit allemaal gebeurt zal men u oppakken en vervolgen, u uitleveren aan de synagogen en u gevangenzetten. U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam; dat geeft u de gelegenheid om te getuigen. Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen. Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken. U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters, uw familie en vrienden worden uitgeleverd en sommigen van u zal men ter dood brengen; u zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden. Als u volhardt, zult u uw leven winnen.

Archief preken