Kies uw kerk

Preek van de week

2017-02-26. Kerntaken

        Preek 8ste zondag van het jaar, A

Eerste lezing: Jesaja 49, 14-15

Evangelie: Matteüs 6, 24-34

‘Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.'

Jezus begint met een opsteker: Maakt u niet bezorgd, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. De dag van morgen zorgt voor zichzelf. Soms lees je over mindfulness, een training om in het nú te leven, aandachtig, hier en nu, en je niet te verliezen in morgen dat er nog niet is. Tweeduizend jaar geleden wees Jezus ons hier al op. Leef niet in zorgen voor de dag van morgen.


Maar het slot van die zin is minder vrolijk: “Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.”? Als dat de reden is om vandaag zonder zorgen te zijn dan is dat wel een beetje wrang, al is het wel realistisch.

Maar toch, als ik dit vergelijk met andere uitspraken en gelijkenissen van Jezus, dan wordt het wel ingewikkeld. Moet ik niet bezig zijn met morgen? Mag ik geen plannen maken? Hoef ik niet na te denken? En als Jezus dan spreekt over die vijf verstandige en die vijf onverstandige bruidsmeisjes? De verstandige meisjes hadden gezorgd voor voldoende olie voor morgen, zodat ze de volgende dag klaar waren om mee te kunnen naar het feest. En dat verhaal van die onrechtvaardige rentmeester, die wordt geprezen omdat hij zijn pensioen veilig stelde, en nog wel op een ongeoorloofde manier.

Mattheus 6, 24-34

Mattheus 6, 24-34

Jezus is dus niet tegen verstandig nadenken over de toekomst en zorgen dat je de dingen op orde hebt. Maar bij al deze dingen staat er iets bij Hem voorop. “Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid; dan zal dat alles u erbij gegeven worden.”? Zoek eerst het Koninkrijk. Zoek eerst de dingen van God.
Het Evangelie van vandaag wijst ons op een moderne discussie, die over de kerntaken. Dit zie ik in veel bedrijven gebeuren. Nadenken over de kerntaken van de onderneming, om te voorkomen dat je in allerlei bijzaken verstrikt raakt. Dus vandaag klinkt de vraag: “Wat zijn uw en mijn kerntaken?”?
Onze kerntaken als mens, als Christen, als Katholiek?

Jezus’ kerntaak was ons een voorbeeld te geven en trouw te blijven aan zijn roeping, zelfs tegenover de overheden van die tijd. Zo heeft Hij ons bevrijd van een gevangenschap in zorgen voor morgen en vrijgemaakt om te leven als kinderen van God.
Richten wij ons op onze kerntaken, dan komt Gods Koninkrijk dichterbij.

 

Amen

Jesaja 49, 14-15

        Vertroosting van Sion
Sion zei: ‘De heer heeft mij verlaten, de Heer is mij vergeten.’ Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een moeder zich niet erbarmen over het kind van haar schoot? En zelfs als die het zouden vergeten; Ik vergeet u nooit!

Evangelie: Matteüs 6, 24-34

        Maak je geen zorgen
Jezus zei tot zijn leerlingen: Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal de een verfoeien en van de ander houden, of zich hechten aan de eerste en de ander verachten. Je kunt God en de geldduivel niet tegelijk dienen. Daarom zeg Ik jullie: maak je niet bezorgd over wat je zult eten of drinken om in leven te blijven, en ook niet over de kleding voor je lichaam. Is het leven niet meer dan het eten, en het lichaam niet meer dan de kleding? Kijk naar de van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? Wie van jullie kan met al zijn zorgen een el toevoegen aan zijn leven? En wat maak je je bezorgd over je kleren? Leer van de lelies op het veld hoe ze groeien. Ze werken niet, ze spinnen niet. Maar Ik zeg jullie: zelfs Salomo met al zijn pracht en praal ging niet gekleed als een van hen. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag staat en morgen in de oven wordt gegooid, zo kleedt, hoeveel te meer kleedt Hij dan jullie, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten? Wat zullen we drinken? Wat zullen we aantrekken? Want naar dat alles zijn de heidenen op zoek. Jullie hemelse Vader weet wel dat je dat allemaal nodig hebt. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan krijg je dat alles erbij. Maak je dus niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal zich wel bezorgd maken over zichzelf. Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Archief preken