Kies uw kerk

Preek van de week

2016-12-11. Wees blij

        3de zondag van de advent.

Eerste lezing: Jesaja 35, 1-6. 10

Evangelie: Mattheus 11, 2-11

Is blijdschap te koop? Was dat maar waar. We zouden zo'n winkel bestormen en niemand zou het erg vinden uren in de rij te staan. Want blijdschap, blijheid willen we allemaal. Met blijdschap voel je je stukken beter. Met blijheid leef je graag. Je bent blij met het leven.

Je merkt dat het ook invloed heeft op anderen als jij blij bent. Zij zijn dan blij met jou en voor jou. Ze hebben graag dat je erbij bent als er iets te vieren valt. Een blijde mens is een graag geziene gast.

Die blijdschap kan niemand je ontnemen, behalve als iemand jou ontwijkt. Dan voel je je ongelukkig. Of als iemand je teleurstelt, dan verdwijnt je blijde gevoel.

Wat opvalt is: dat blijdschap en blijheid zoveel met anderen te maken hebben. Als andere mensen het fijn vinden dat je er bent, dan maakt dat zowel de ander als jezelf blij. Daarom kun je je op je verjaardag zo blij voelen, als er veel visite is, of als er veel post is. Want die visite en die post maken je duidelijk: ze zijn blij dat ik er bent.

Wie eens in een woestijn is geweest, heeft ervaren dat er weinig reden tot blijheid is. De verzengende hitte, de droge en hete grond. Niets kan of mag er groeien, zo lijkt het. En dan als de regen valt, wordt die dorren woestijn een paradijs.

Het is dit beeld dat de Bijbel vandaag gebruikt om de nieuwe wereld, Gods wereld uit te beelden. Daar waar je niet meer zou verwachten, ook in ons eigen even, waar geen hoop meer is, geen vertrouwen, daar kan blijdschap zijn als water is voor de woestenij.

Mattheus 11, 2-11

Mattheus 11, 2-11

Blijdschap, blijheid heeft ook alles te maken met anderen. Of liever gezegd: elkaar laten merken dat we blij zijn met de ander zoals deze is, zorgt voor nieuw leven. Dat zorgt er dan weer voor dat jij een blijde mens wordt, bent en blijft. Dat is het geheim van een jarenlange vriendschap, of een goed huwelijk. Dat is het geheim van een goede parochie. Blij zijn met en voor elkaar. Dus? Wees blij… Natuurlijk alleen als je het ook echt bent!

 

Amen.

Afbeelding: St. Johannes de Doper predikt

       Door: Mattia Preti (1613-1699)

Datum: ca. 1655

Techniek: olieverf op doek

Afmeting: 170.2 x 217.2 cm

Locatie: Fine Arts Museums of San Francisco, USA

 

Een dramatisch schilderij van St. Johannes de Doper die predikt in de woestijn.

Jesaja 35, 1-6. 10

        Verlost uit de ballingschap
Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen, de wildernis jubelen en bloeien, weelderig bloeien als de krokus; laat haar uitbundig juichen en jubelen. Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon, de luister van Karmel en Saron. Dan zal men de glorie van de Heer zien, de luister van onze God. Geef de zwakke handen weer kracht, maak de bevende knieën sterk. Zeg tegen iedereen die radeloos is: ‘Houd moed, wees niet bang, hier is uw God, Hij brengt de wraak mee, de oddelijke vergelding, Hij komt u redden.’ Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land.

De verlosten van de Heer keren terug; met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoetkomen, droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

Evangelie: Mattheus 3, 1-12

        De vraag van Johannes en Jezus’ antwoord
Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias, liet hij Hem bij monde van zijn leerlingen vragen: ‘Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet: Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.’

Johannes, meer dan een profeet
Toen ze vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken: ‘Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de koningen. Maar waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Ja, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.

Archief preken