Kies uw kerk

Preek van de week

2020-06-21. Zelfbewust

Preek 12de zondag van het jaar, A

 

Eerste lezing: Jeremia 20, 10-13

Evangelie: Matteüs 10, 26-33

Het lijkt wel alsof de coronacrises voor steeds meer mensen een voltooid verledentijd is. Het jachten en jagen, het eerst ik dan jij, het niet meer kwetsbaar willen zijn, steekt de kop weer op. Waarom zien we in het leven van alledag dan zo weinig van die fierheid en de menselijke schoonheid die we een paar weken geleden nog konden zien? We waren mensen geworden die zich bloot gaven, niets achter de hand hielden, kwetsbaar durfden te zijn en ons gemakkelijk lieten raken.

"Dag in dag uit lachen ze om mij, iedereen bespot mij," hoorden we de profeet Jeremia vandaag zeggen. Toch duikt hij niet weg als een bange mus, kruipt hij niet in elkaar. Dit hangt samen met het gegeven, dat zijn zichzelf laten zien geen zelfontdekking is. Een Ander bracht aan het licht wie Jeremia ten diepste is, iemand die veel van hem hield. Zo gaat het ook met ons. De ander die mij liefheeft brengt in mij aan het licht, aan de oppervlakte wie ik ten diepste ben en mag zijn.

Mattheus 10, 26-33

Mattheus 10, 26-33

De profeet Jeremia heeft deze liefde gevoeld en hij is erop ingegaan. Hij heeft zich bloot gegeven, overgegeven aan God die hart en nieren doorgrondt. Dit openstellen heeft helaas ook zijn schaduwzijde. Nu zit hij met de gebakken peren. Hij is de stad ingegaan om de boodschap van God te verkondigen, maar de mensen sturen hem weg, lachen hem uit. Voelt Jeremia zich afgewezen?

Zo kún je het zien. Zo belééfde Jeremia het echter niet. We horen een zelfbewuste Jeremia aan het woord. Zelfbewust is het tegendeel van jezelf waarmaken, jezelf bewijzen. Het is een volmondig ‘Ja’ zeggen tegen het vertrouwen, dat bij hem gewekt is. Hij kan zichzelf als geschenk van God niet loochenen en wordt zo een spiegel, waarin de samenleving van die tijd zichtbaar wordt. Deze samenleving is bepaald geen juweeltje!  Deze samenleving pikt het niet dat haar ware aard aan het licht komt. Jeremia weet dit, hij is niet gek. Hij wil daarom zijn mond houden, maar kan het niet.

Wie ook zijn mond niet kon houden was Jezus. Ook Hij ging zelfbewust zijn weg en klaagde de hypocrisie van zijn tijd aan. De achterkamertjes, de valse handelsovereenkomsten, de mateloze verrijking.

Om te besluiten. Tot in zijn laatste woorden vandaag blijft Jezus realistisch en is Hij actueel. Jezus daagt ons uit in deze tijd van de vele spanningsvelden waarin we dagelijks staan, naar Jezus op zoek te gaan en voor hem partij te kiezen. Zelf dragen we in onze Kerk en samenleving verantwoordelijkheid. Wij worden uitgedaagd niet met Jezus’ woorden te schermen, maar om ze te doen. Dus, vraag je bij dilemma's af: hoe zou Jezus gehandeld hebben, en handel evenzo. Wees daarin zelfbewust! Weet: je bent niet alleen en bovenal, je wordt geliefd om wie je bent.

 

Amen

Afbeelding: Twelve apostles.

       Door: de Natuur

Datum: in 10 tot 20 miljoen jaar

Te bewonderen in: tussen de steden Port Campbell en Princeton, Australië

De Twaalf Apostelen - is een reeks kalkzandsteenrotsen uit het Mioceen in de Indische Oceaan. Ze liggen tussen de steden Port Campbell en Princeton, in Victoria, 270 km ten zuidwesten van Melbourne.

Eerst werd de plaats "zeug en biggen" genoemd. Toen werd de naam in de jaren 1950 veranderd in "Twaalf Apostelen". Het was gedaan om meer toeristen aan te trekken en nu is het een populair bezienswaardigheid, dat jaarlijks door ongeveer twee miljoen toeristen wordt bezocht. U kunt verschillende rondleidingen bestellen, zelfs een helikopterrit.

Het is opmerkelijk dat de stenen groep slechts 9 rotsen had; Nu zijn er maar 8 van hen en slechts zeven apostelen kunnen gezien worden vanuit de uitkijkplatforms. Op 3 juli 2005 stortte een van de rotsen in, niet in staat om de impact van erosie te weerstaan.

Geologen beweren dat de leeftijd van deze rotsformaties varieert van 10 tot 20 miljoen jaar. De hoogte van sommige van hen bereikt 45 meter. Dit natuurmonument werd gecreëerd door de erosie. De zware weersomstandigheden van de Zuidelijke Oceaan vervagen de zachte kalksteen geleidelijk en vormen grotten in de kliffen. Dan veranderden ze in bogen en vallen in de tijd.

De rotsen zijn vatbaar voor erosie van de stormachtige golven; De erosiesnelheid onderaan de kalksteenkolommen is ongeveer 2 cm per jaar. In de toekomst kan dat leiden tot een toename van het aantal "apostelen".

Jeremia 20, 10-13

(red.)Introductie op de eerste lezing:

Jeremia is gevangen genomen door Pashur, zoon van Immer, priester en hoofdopzichter van het huis van de HEER. Pashur laat Jeremia stokslagen geven om een niet gewenste profetie. Bij zijn bezoek aan Jeremia de volgende dag zegt Jeremia tegen Pashur: ‘Voortaan noemt de HEER u geen Pashur meer maar “Ontzetting-overal”?’.

        U was te sterk voor mij
Ik hoor veel mensen fluisteren: ‘Daar heb je “Ontzetting-overal”?. Geef hem aan. Ja, we geven hem aan.’ Al mijn vrienden willen niets liever dan mijn ondergang. Ze zeggen: ‘Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken.’ De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe U wraak neemt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zing een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.

Evangelie: Matteüs 10, 26-33

        Zending van de twaalf
Word niet bang voor hen. Want niets is verhuld dat niet onthuld zal worden, en niets is verborgen dat niet bekend zal worden. Wat Ik jullie zeg in het donker, zeg dat in het licht. Wat jullie in het oor gefluisterd krijgen, verkondig dat vanaf de daken. Wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden. Wees eerder bang voor hem die en ziel en lichaam kan ombrengen in de hel. Twee mussen kosten toch maar een stuiver? En daarvan zal er niet één op de grond vallen buiten jullie Vader om. Bij jullie zijn zelfs alle haren op je hoofd geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Als iemand partij kiest voor Mij bij de mensen, zal ook Ik partij kiezen voor hem bij mijn Vader in de hemel. Wie Mij verloochent tegenover de mensen, die zal Ik ook verloochenen tegenover mijn Vader in de hemel.

Archief preken