Kies uw kerk

Preek van de week

2019-05-19. Aanstekelijk leven

5de zondag van Pasen, C

 

Eerste lezing: Handelingen der apostelen 14, 21b-27

Evangelie: Johannes 13, 31-33a. 34-35

U kent die boeken wel, ze vallen onder de noemer van streekromans. Boeken die geschreven worden vanuit de fantasie. Zo ontstaat er een fantastische wereld met hoofdpersonen levend in grote landhuizen, mensen die elkaar eeuwig trouw beloven in het licht van de maan bij een meer, zwijmelende liefdesscènes, jonge vrouwen die gered worden door dappere macho's.

Ik, wij, luisteren in de kerk naar oude teksten. Ze hebben vaak een hoge kwaliteit, geven te denken, zijn soms heel eenvoudig, soms heel dichterlijk, soms onbegrijpelijk , soms hoogverheven. En we nemen deze teksten ernstig. We proberen ernaar te leven. Maar leven we dan echt of laten we ons op sleeptouw nemen door de schoonheid van die teksten, door de dromen, visioenen, de fantastische dichterlijkheid die op ons afkomt? Ze beweren dat er meer is dan wat te meten en te berekenen valt; dat er meer is tussen hemel en aarde; meer dan wat het oog ziet.

Vandaag horen we hoe Paulus en Barnabas terugkeerden naar verschillende steden. Daar doen ze twee dingen: ze bevestigen en bemoedigen, en ze vertellen dat het Rijk Gods niet zo maar komt. Die komst kost namelijk bloed, zweet en tranen. De apostelen zijn ervaringsdeskundigen. Ze maken de ontberingen aan den lijve mee.

Wat gebeurt hier? Beide apostelen zijn realisten. Ze zijn gegrepen door het evangelie dat hen niet meer los wil laten en ze ervaren de weerbarstigheid en de ontberingen van het evangeliseren. Geen makkelijke reclamepraatjes worden er over de nieuwe Christenen uitgestort, maar de werkelijkheid van alle dag. Wij weten nu -met de kerkgeschiedenis in ons achterhoofd- welk barbaars geweld deze christen het hoofd moesten bieden. Naast deze toekomstschets is er ook alle ruimte voor bevestiging en bemoediging.

Eerste reis Paulus

Eerste reis Paulus

Ook wij in onze gemeenschap hebben bevestiging en bemoedig nodig. Daarom komen wij ook bij elkaar voor de wekelijkse vieringen. Ons samenzijn, het samen werken aan de opbouw van onze gemeenschap, is de bemoediging die wij geven aan elkaar. Daarnaast weerhoud ons niets om elkaar complimenten te geven vanwege de inzet, of de ander bewust te bedanken voor de hulp die geboden is.

Zo voldoen wij aan het nieuw gebod dat Jezus aan zijn leerlingen, aan ons dus, geven heeft. ‘Jullie moeten elkaar liefhebben.’ Want als wij liefdevol met elkaar omgaan, dan werkt dat aanstekelijk en kunnen anderen zien dat wij werkelijk christelijk met elkaar samenleven. Als dat geen fantastische wereld is!

 

Amen

 

Handelingen der apostelen 14, 21b-27

        Terugreis naar Antiochië in Syrië
In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië. Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteld­heid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat wij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnen­gaan. In elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan en vertrouwden hen toe aan de Heer, in wie zij nu geloofden. Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië, predikten het woord in Perge en bereikten Attalia (het huidige Antalya, red.). Daar gingen ze scheep naar Antiochië, vanwaar zij, aan Gods genade aanbevolen, waren uitgegaan naar het werk dat zij volbracht hadden. Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertel­den alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend.

Johannes 13, 31-33a. 34-35

        Ik ga heen
In die tijd ze zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Nu wordt de Mensenzoon verheerlijkt, en in Hem wordt God verheerlijkt. En als God wordt verheerlijkt in Hem, verheerlijkt God ook Hem bij zichzelf; ja, nu gaat Hij Hem verheerlijken. Kinderen, nog maar kort zal Ik bij jullie zijn.
Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebt. Met de liefde die Ik jullie heb toegedragen, moeten jullie ook elkaar liefhebben. Daaraan zal iedereen kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn: als jullie onder elkaar de liefde bewaren.’

Archief preken