Kies uw kerk

Preek van de week

2017-11-19. Je bent goed zoals je bent

Preek 33ste zondag van het jaar, A

 

Eerste lezing: Boek Spreuken 31, 10-13. 19-20. 30-31

Evangelie: Matteüs 25, 14-30

Wie of wat bepaalt je handelen? Is het angst die verlammend kan werken, vaak nutteloos maakt? Is het de cynische gedachte dat het toch nooit anders wordt? Immers er is al zo vaak tegen je gezegd dat het met jou toch nooit wat wordt.
Je komt er alleen doorheen als je je door anderen laat aanmoedigen te ontdekken wat jouw persoonlijke mogelijkheden zijn. Je waakzaamheid op de verwerkelijking van je idealen moet je drijfveer zijn.

Daarom kennen we in onze Kerk ook heiligen, zaligen, belijders en martelaren. Allen mensen die een voorbeeldfunctie voor ons kunnen hebben. Die ons helpen het beste uit onszelf en onze naaste te halen. Waarom? Tot geluk van jezelf, de familie en gemeenschap waarin je woont.

Mattheus 25, 14-30

Mattheus 25, 14-30

Kijken we maar om ons heen. Vrijwilligers die zich voor ons inzetten, professionals die net dat kleine beetje meer geven dan van hen gevraagd wordt. Mensen die vol enthousiasme en inspiratie vertellen over wat hen werkelijk boeit in hun leven en wat het leven voor ons allen zo mooi en bijzonder kan maken.

In het evangelie horen we hoe Jezus de mensen nadrukkelijk vraagt, oproept om de gaven die ze bezitten, de talenten die ze hebben gekregen, ook werkelijk te gebruiken en die niet onaangeroerd verloren te laten gaan. Een oproep die niet voor niets is.
En dan in de eerste lezing, daar maken we kennis met een vrouw die de oproep van Jezus niet nodig heeft. Al voordat Jezus geboren was, was zij al gestorven. Zij maakte haar talenten waar. Meer dan dat. Niet alleen voor haar zelf, haar man en kinderen, haar inzet werd tot zegen van velen.

‘Je bent goed zoals je bent’; dat kan alleen maar op jou betrekking hebben als je werkelijk doet wat Jezus vraagt: gebruik je talenten. Als je de vrouw in de eerste lezing navolgt, misschien wel de vrijwilliger die we kennen en onze eigen talenten niet op de plank laten verstoffen, dan kan de wereld zichtbaar in haar voordeel veranderen.

Het hoeft vandaag niet af, dat was ook bij de voorbeelden niet het geval, mensen groeiden in hun rol. Doe het dagelijks stap voor stap en de weg van bevrijding zal langzaam open gaan.

 

Amen.

Boek Spreuken 31, 10-13. 19-20. 30-31

        Lofrede op de sterke vrouw
Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven! Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst niet ontbreken. Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van haar leven. Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit en werkt ermee tot genoegen van haar handen.
Zij strekt de handen uit naar het spinrokken en houdt de weefspoel in haar vingers. Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde.
Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid vluchtig, maar een vrouw die de heer vreest, moet worden geroemd. Bejubel haar om de vrucht van haar handen en roem haar in de poorten om haar werken.

Evangelie: Matteüs 25, 14-30

        3 slaven
Het is als met iemand die naar het buitenland ging. Hij riep zijn slaven bij zich en vertrouwde hun zijn bezit toe. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan een ander twee en aan een derde één, overeenkomstig ieders bekwaamheid. En hij vertrok naar het buitenland. Degene die de vijf talenten gekregen had, ging er meteen mee handelen en verdiende er nog vijf bij. Zo verdiende ook die er twee gekregen had er nog twee bij. Maar die er één gekregen had, ging een gat in de grond graven en stopte daar het geld van zijn heer in. Na lange tijd kwam de heer van die slaven terug en hield afrekening met hen. Degene die de vijf talenten gekregen had, kwam naar voren met nog vijf talenten en zei: “Vijf talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog vijf talenten bij verdiend.”? Zijn heer zei tegen hem: “Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.”? Ook degene die de twee talenten gekregen had, kwam naar voren en zei: “Twee talenten, heer, had u me toevertrouwd. Kijk, ik heb er nog twee bijverdiend.”? Zijn heer zei tegen hem: “Uitstekend, goede en trouwe slaaf, in het kleine ben je betrouwbaar geweest, over veel zal ik je aanstellen. Kom delen in de vreugde van je heer.”? Ook degene die het ene talent had gekregen, kwam naar voren en zei: “Heer, ik heb u leren kennen als een streng man; u oogst waar u niet hebt gezaaid en u haalt binnen waar u niet hebt uitgestrooid. Uit angst heb ik uw talent in de grond gestopt. Kijk, hier hebt u uw eigendom terug.”? Maar zijn heer antwoordde hem: “Slechte, lamlendige slaaf, je wist dat ik oogst waar ik niet heb gezaaid en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid. Je had dus mijn geld op de bank moeten zetten. Dan had ik het bij mijn komst met rente teruggekregen. Neem hem daarom het talent af en geef het aan hem die de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden en wel overvloedig. Maar aan degene die niet heeft, zal zelfs nog ontnomen worden wat hij heeft. Werp die nutteloze slaaf in de uiterste duisternis.”? Het zal daar een gejammer zijn en een tandengeknars.

 

Redactie:

Een Denarie is het dagloon voor een gewone arbeider
1 Talent is 6000 Denaries en is gelijk aan 20 jaar aan dagloon

Archief preken