Kies uw kerk

Preek van de week

2022-12-18. God in ons midden

4de zondag van de advent.
          Eerste lezing: Jesaja 7, 10-14
          Evangelie: Mattheus 1, 18-24

Vindt u dat koning Achaz uit de eerste lezing van vandaag naar voren komt als een toonbeeld van geloof? God, sprekend door Jesaja, nodigt Achaz uit om van Hem een teken te vragen: "Uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven." Achaz weigert het: "Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op de proef." Dat is toch mooi van Achaz, dat hij een groot geloof heeft in God. Hij wil geen bewijzen van de kant van God, hij wil God niet op de proef stellen.

Waarom ergert God zich dan toch zo aan Achaz? Achaz gebruikt namelijk een smoesje om zijn gebrek aan geloof niet te laten zien. Hij is bang dat Syrië en Israël zijn koninkrijk Juda gaan aanvallen. Hij staat op het punt om een bondgenootschap aan te gaan met de aartsvijand Assyrië om hem te komen helpen. Jesaja wil dat Achaz voor de veiligheid van zijn land op God vertrouwt, in plaats van op zijn bondgenoten. Daarom nodigt hij hem uit om een teken te vragen om Gods betrouwbaarheid te bewijzen. Maar Achaz is bang en zijn angst wint het van zijn geloof.

God beslist om hem toch een teken te geven: "Zie de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen en U zult Hem de naam Emanuel geven."

Wat zouden wij in Achaz' plaats hebben gedaan? Toch maar een verbond sluiten met het machtige Assyrië of vertrouwen op Gods Woord, dat Hij zich ondanks alle zichtbare bedreigingen zou houden aan Zijn beloften?

Dan, als bewijs dat God door zal gaan om zijn natie te beschermen, geeft Hij een zeker heel verassend teken: niet de steun van een leger, maar de geboorte van een kind! God gaf een teken dat het huis van David bewaard zou blijven en dat zou gebeuren door een kind, dat op de wereld kwam om Gods trouw en bescherming te tonen.

Nu naar het evangelie. Hoe die belofte werkelijkheid werd, was wel een verrassing voor Jozef. Hij zou met Maria gaan trouwen en verwachtte zeker een gezin te stichten met Maria, want hij kon haar en de kinderen onderhouden als timmerman. Maar God had andere plannen voor hem en Maria. Jozef zou het kind adopteren en hem de naam Jezus geven. Dus als geadopteerd kind van Jozef, zou Jezus als familie van David de vervulling van de onmogelijke belofte van God aan Achaz zijn.

Om te besluiten. Vandaag maken we kennis met twee mannen. Beiden krijgen een opdracht van God te horen en er is er maar één die luister, Jozef. Door deze luisterhouding schiep hij toekomst en redding uit een uitzichtloze situatie.

Tijdens momenten van diepe twijfel en angst, mogen we ons blijven vasthouden aan Gods Woord: Hij is met ons! Laten wij doorgaan met ons vertrouwen op God. Vrees mag nooit de overhand krijgen. Jezus is en blijft Emanuel, het concrete teken van Gods trouwe aanwezigheid in ons midden.

          Amen.

Mattheus 1, 18-24

Mattheus 1, 18-24

Afbeelding: Zwangere Maria, en Jozef

Door: Anonymus
          Datum: ca. 1425-1450
          Techniek: tempera op paneel
          Afmeting: 70 * 35 cm
          Locatie: National Gallery of Art, Washington, USA

Bij het zien van de zwangere Maria fronst Jozef zijn wenkbrauwen. "Hoe kan dat nu?" Hij overweegt bij haar weg te gaan. Zo dadelijk zal een engel Jozef vertellen dat de vader van het kind de Heilige Geest is.

Bovenin houden twee engelen een kroon boven het hoofd van Maria, wat duidt op haar koninginnenschap van hemel en aarde.

Het paneel is vermoedelijk in Parijs gemaakt, dat destijds de meest vooraanstaande kunststad van West-Europa was.

Jesaja 7, 10-14

Immanuël
Dit liet de Heer tegen Achaz zeggen:
‘Vraag de Heer uw God om een teken, uit de diepte van de onderwereld of uit de hoogte daarboven.’ Maar Achaz antwoordde: ‘Dat doe ik niet, ik stel de Heer niet op de proef.’ Daarop zei de profeet: ‘Luister, huis van David! Is het niet genoeg om mensen te tergen, dat u ook nog mijn God moet tergen? Daarom geeft de Heer zelf een teken aan u: Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en u zult hem de naam Immanuël geven.

Evangelie: Mattheus 1, 18-24

Herkomst en naamgeving van Jezus
De herkomst van Jezus Christus was deze. Zijn moeder Maria was verloofd met Jozef, en voordat ze bij elkaar gingen wonen, bleek zij zwanger te zijn van de heilige Geest. Jozef, haar man, was een rechtvaardige. Omdat hij haar niet in opspraak wilde brengen, kwam hij op de gedachte om in stilte van haar te scheiden. Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, die zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria bij u te nemen, want wat bij haar tot leven is gewekt, is van de heilige Geest. Ze zal een zoon krijgen en u moet Hem de naam Jezus geven, want Hij is degene die zijn volk zal redden uit hun zonden.’ Dit alles is gebeurd opdat vervuld zou worden wat door de Heer bij monde van de profeet gezegd is: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en ze zullen Hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons. Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich.

Archief preken