Kies uw kerk

Preek van de week

2022-11-13. Wees standvastig

33ste zondag door het jaar, C

          
Eerste lezing: Maleachi 3, 19-20a
          Evangelie: Lucas 21, 5-19

We gaan samen langzaamaan naar het einde van het kerkelijk jaar. Een periode waarin de lezingen ons een doorkijkje proberen te geven van wat er in de toekomst in het verschiet zou kunnen liggen.

Het evangelie begint vandaag met de tempel die destijds zo glorieus het beeld van Jeruzalem bepaalde. Het doet meteen denken aan onze eigen kerken die meters hoog uittorende boven onze huizen. Velen van u kwamen er vroeger bijna dagelijks. Ik kwam er op zondag en als er een mis was van de klas. Er is veel veranderd, veel kerken zijn gesloten.

Er is veel angst in onze tijd. De angst voor oorlog, klimaatverandering, hogen prijzen voor levensonderhoud. Tegen iedere angst is er wel een goeroe, leidsman of -vrouw, een politicus om achteraan te lopen, en velen doen dit. Maar waar worden ze eigenlijk naar toegeleid?

 Als Jezus gevraagd wordt wanneer het einde van de tijd zal komen, verwijst Jezus de vragers naar het hier. Hij zegt: ‘Wees op je hoede dat je niet in dwaling wordt gebracht’. Standvastig zijn betekent: leven in het hier en nu, leven met alle risico's van dien. Hier en nu zijn er immers de verleidingen die aan je trekken. Oorlogen en geweld, natuurrampen, mensen die jou niet begrijpen en voor gek verklaren, of negeren. Hier en nu kan het je gebeuren, dat alles waar je zeker van dacht te zijn, gaat wankelen, jouw wereld in elkaar stort. Wat doe je als er niets meer is om je aan vast te klampen, geen schutting of masker om je achter te verschuilen?

De verwoesting van de Tempel van Jeruzalem

De verwoesting van de Tempel van Jeruzalem

Volgens mij zijn wij de wijze raad van Jezus vergeten. Wees standvastig in je gedachten, in je doen en laten. Ren nergens achteraan, maar overdenk, bevraag, beluister…

De profeet Daniel sluit zich bij deze raad aan. Zijn volk, maar ook hijzelf had te maken met vervolgingen en valse aantijgingen. Ondanks alles blijft hij standvastig aan de waarden en de normen die hij had meegekregen. Hij roept de mensen van zijn tijd om hem in dit voorbeeld te volgen.

Een van de zaken die terecht zijn opgemerkt tijdens het synodale proces is, dat wij als Kerk, maar in het bijzonder onze bisschoppen, in het publieke debat helaas uit zicht zijn. Een tegenstem wordt nauwelijks nog vernomen. Een tegenstem die wel de moeite waard is!

Om te besluiten. Waarom zijn wij Kerk, waarom vormen zij samen een gemeenschap, waarom komen wij op zondag naar deze plaats? Opdat wij elkaar blijven bemoedigen en steunen. Dat we samen niet vergeten waar het in het christelijke leven om gaat. Dat we de Blijde Boodschap blijven omarmen en standvastig zijn in onze hoop.

 

          Amen.

The destruction of the Temple of Jerusalem

Door: Italiaanse schilder Francesco Hayes (ca. 1791 - 1882)
          Datum : 1867
          Techniek: olie op canvas
          Afmeting: 183 ?? 252 cm
          Locatie: Gallerie dell'Accademia (Venice), Italia


Verbeeldt de verwoesting van de Tweede Tempel door Romeinse soldaten.

Maleachi 3, 19-20a

Triomf van de rechtvaardigen
Want weet wel: hij gaat komen, de dag die zal branden als een oven. Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen steekt hen in brand - zegt de Heer van de machten - de dag die wortel noch tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult u dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan.

Evangelie: Lucas 21, 5-19

Toespraak over de val van Jeruzalem en de komst van de Mensenzoon
Het gesprek kwam op de tempel. Men zei dat die met fraaie stenen en wijgeschenken was versierd. Maar Hij zei: ‘Er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet geen steen op de andere zal blijven; ze worden allemaal neergehaald.’ Daarop vroegen ze Hem: ‘Meester, wanneer zal dat plaatsvinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?’ ‘Kijk uit’, zei Hij, ‘dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: “Ik ben het”?, of: “De tijd is gekomen.”? Loop niet achter hen aan. Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten, wees dan niet verontrust. Want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde.’ Toen zei Hij hun: ‘Het ene volk zal opstaan tegen het andere en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen zijn en op verscheidene plaatsen hongersnood en pest; en er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel. Maar voordat dit allemaal gebeurt zal men u oppakken en vervolgen, u uitleveren aan de synagogen en u gevangenzetten. U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam; dat geeft u de gelegenheid om te getuigen. Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen. Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken. U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters, uw familie en vrienden worden uitgeleverd en sommigen van u zal men ter dood brengen; u zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden. Als u volhardt, zult u uw leven winnen.

Archief preken