Kies uw kerk

Preek van de week

2016-11-13. Hoop in bange dagen

 

33ste zondag door het jaar, C

Eerste lezing: Maleachi 3, 19-20a

Evangelie: Lucas 21, 5-19

Vandaag bijna aan het eind het het kerkelijke jaar, van Barmhartigheid, maken de twee lezingen ons bang over het einde der tijden. Onze wereld wordt op vele plaatsen getekend door geweld en onderdrukking. De ene groepering wil de andere 'klein' krijgen door hun wil en idealen op te leggen, om zelf groter te worden. Mensen worden van hun leven beroofd omdat ze een ander geloof of overtuiging hebben, negeren elkaar vanwege huiskleur, komaf of geaardheid. Er heerst verdeeldheid alom, vaak lijkt onze hedendaagse wereld op de verschrikkelijke chaos van het begin. Maar laten wij hoop hebben op een betere wereld.

Middenin die wereld leven wij ons leven. Ook wij worden bedreigd door ziekte, beperking en overlijden, door onenigheid en onverdraagzaamheid. Soms gunnen we elkaar het licht in de ogen niet, door afgunst en jaloezie, is ons leven en dat van onze wereld een hopeloze puinhoop.

Afgelopen week had ik een moment van onbehagen, toen de nieuwe president van Amerika bekend werd. Is dit terecht?  Want na de uitslag zie ik verzoening bij de verschillende partijen. Er is hoop. Zoals onze Bischop De Korte ons voordoet met het verhaal van twee vrouwen en een klein meisje:

De twee grootte vrouwen beelden Geloof en Liefde uit. Ondanks dat zij groot en sterk zijn worden zij voortgetrokken door het kleine meisje dat de Hoop uitbeeld. Zonder hoop geen toekomst op een betere wereld met geloof en liefde.

De verwoesting van de Tempel van Jeruzalem

De verwoesting van de Tempel van Jeruzalem

Te midden van dit alles roept het evangelie van vandaag ons op, om te blijven geloven in de toekomst en hoop te houden ondanks alles. Bij de pakken gaan neerzitten, en onszelf overgeven aan doemdenkenrij is uit den Boze. Er wordt gevraagd, om vol te houden, te volharden, en dat we elkaar bij de hand nemen en barmhartig te zijn. Om zo zout en licht te zijn om het vuur en de warmte te verspreiden. Ook wordt de oproep gedaan om te blijven getuigen van de Geest die in ons leeft, de Geest van liefde, vrede, saamhorigheid en gerechtigheid. Jezus was dichtbij iedereen en heeft hen genezen door zijn aanwezigheid en de macht van zijn genezende kracht. Daarom mag onder de werken van barmhartigheid het bezoeken van gevangenen en zieke mensen niet ontbreken. Zoals onze Paus Franciscus de afgelopen week ook heeft gedaan. Om deze mensen hoop te geven, dat God hun nabij is.

 

Hoop vinden

is moeilijk in een wereld met veel oorlog en oorlogsdreiging

is moeilijk als reclame ons dicteert dat geluk gewoonweg te koop is

is moeilijk als er om ons heen velen vastlopen in hun gegeven woord

is moeilijk als onmiddellijk genot en het 'ik' voorop gezet wordt

is moeilijk als alles om ons heen snel, efficiënt, technologisch ingericht en geregeld wordt.


Laat Hoop ons leiden naar een betere wereld, een samenleving in verscheidenheid.

 

Amen.

The destruction of the Temple of Jerusalem

        Door: Italiaanse schildder Francesco Hayes (ca. 1791 - 1882)

Datum : 1867

echniek: olie op canvas

Afmeting: 183 ?? 252 cm

Locatie: Gallerie dell'Accademia (Venice), Italia

 

Verbeeldt de verwoesting van de Tweede Tempel door Romeinse soldaten.

Maleachi 3, 19-20a

        Triomf van de rechtvaardigen
Want weet wel: hij gaat komen, de dag die zal branden als een oven. Al degenen die God trotseren en al degenen die kwaad doen, zij worden kaf. De dag die gaat komen steekt hen in brand - zegt de Heer van de machten - de dag die wortel noch tak van hen overlaat. Maar voor u, die mijn naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. Dan zult u dansend naar buiten komen, als kalveren die op stal hebben gestaan.

Evangelie: Lucas 21, 5-19

        Toespraak over de val van Jeruzalem en de komst van de Mensenzoon
Het gesprek kwam op de tempel. Men zei dat die met fraaie stenen en wijgeschenken was versierd. Maar Hij zei: ‘Er zal een tijd komen dat van alles wat u daar ziet geen steen op de andere zal blijven; ze worden allemaal neergehaald.’ Daarop vroegen ze Hem: ‘Meester, wanneer zal dat plaatsvinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?’ ‘Kijk uit’, zei Hij, ‘dat u niet op een dwaalspoor wordt gebracht. Want velen zullen optreden in mijn naam en zeggen: “Ik ben het”?, of: “De tijd is gekomen.”? Loop niet achter hen aan. Wanneer u hoort van oorlogen en onlusten, wees dan niet verontrust. Want dat moet eerst gebeuren, maar het is niet meteen het einde.’ Toen zei Hij hun: ‘Het ene volk zal opstaan tegen het andere en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen zware aardbevingen zijn en op verscheidene plaatsen hongersnood en pest; en er zullen zich schrikwekkende en grote tekenen voordoen aan de hemel. Maar voordat dit allemaal gebeurt zal men u oppakken en vervolgen, u uitleveren aan de synagogen en u gevangenzetten. U wordt voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam; dat geeft u de gelegenheid om te getuigen. Neem u heilig voor om u er van tevoren geen zorgen over te maken hoe u zich zult verdedigen. Want Ik zal u wijze woorden in de mond leggen, zodat geen van uw tegenstanders u zal kunnen weerstaan of tegenspreken. U zult zelfs door uw ouders, uw broers en zusters, uw familie en vrienden worden uitgeleverd en sommigen van u zal men ter dood brengen; u zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar geen haar van uw hoofd zal gekrenkt worden. Als u volhardt, zult u uw leven winnen.

Archief preken