Kies uw kerk

Preek van de week

2018-04-29. Verbonden met velen

Preek 5de zondag van Pasen, B

 

Eerste lezing: Handelingen der apostelen 9, 26-31

Evangelie: Johannes 15, 1-8

Vandaag hoorden we Jezus zeggen: "Ik ben de ware wijnstok..." Als we nadenken over de beelden, die Hij gebruikt om zich te identificeren, leren we ook meer over wie Jezus is in ons leven. We worden nu herinnerd aan het feit, dat het leven van God door Jezus vloeit naar allen die met Hem de ware wijnstok verbonden zijn. Als we een leven willen hebben dat vrucht draagt binnen in ons en in onze wereld, dan moeten we in Hem blijven. Dat kan klinken als 'voor wat hoort wat'.

Ik kan wel zeggen, dat ik een paar keer verhuisd ben. Dat betekent: Afscheid nemen en zeggen: "We blijven met elkaar in contact". Contact met elkaar houden zorgt voor een goede relatie, maar dat is soms al moeilijk in een familie, als we onder een dak wonen. Contact verliezen betekent, dat relaties minder worden en soms helemaal verdwijnen. Dat komt ook in families, in gezinnen voor. Ook al verhuizen we niet naar de andere kant van de wereld, ook al leven we nog steeds in hetzelfde huis, dan nog kunnen we elkaar kwijt raken en wordt een warme relatie ijskoud.

Als Jezus ons zegt "in Hem te blijven", wil Hij dat we contact houden. Ons leven is niet in tweeën te verdelen. Ons leven moet eenheid vormen; dat kan, als we Jezus blijven zoeken in gebed en ons doen en laten. Hoe we ons leven vorm geven, wat we doen en hoe we denken moet verbonden blijven met wat we hier naar voren brengen. Jezus vertelt ons niet precies hoe we met Hem verbonden moeten blijven. Naar de kerk komen om zijn woord te horen en te worden gevoed met zijn leven gevend voedsel is één manier. Leren van het voorbeeld van onze zuster en broeder, die gelooft, is een andere manier.

Heel veel dagelijkse dingen kunnen onze banden met Christus versterken. Er zijn zoveel andere mogelijkheden om verbonden te blijven met Christus. We kunnen zijn liefde voor ons als voorbeeld nemen voor onze liefde voor de mensen in ons dagelijks leven. Dat mag iedereen zijn, natuurlijk ook onze vader en moeder (en niet alleen op moeder- of vaderdag), onze man of vrouw (en niet alleen op de trouwdatum), onze vriend of vriendin en niet te vergeten de kinderen. De mogelijkheden zijn oneindig en ieder van ons moet zijn eigen manier vinden om verbonden te blijven met Christus. Die wijzen waarop blijven ook niet hetzelfde: moeders en vaders sterven, maar ook zussen en broers, dus moeten we openstaan voor nieuwe mogelijkheden, die de Geest onze kant op blaast.

Johannes_15, 1-8

Johannes_15, 1-8

Ik vind het wel bijzonder om te praten over God als de "wijnbouwer" als een beschrijving van wie God is en wat God doet. Het laat zien, dat God aan het werk is in ons leven door te zorgen, dat we groeien en goed worden. Zo helpt deze wijnbouwer ons werkelijk met elkaar te verbinden door wat we doen.

 

Amen

Handelingen 9, 26-31

        Vlucht uit Damascus en terugkeer naar Jeruzalem
In Jeruzalem aangekomen zocht Paulus aansluiting bij de leerlingen, maar ze waren allemaal bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij een leerling was. Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen en vertelde hun hoe hij onderweg de Heer had gezien en dat die tot hem gesproken had, en hoe hij in Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus.  Daarna ging hij in Jeruzalem dagelijks met hen om. Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer, en sprak en disputeerde met de hellenisten; maar die probeerden hem ter dood te brengen. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en stuurden hem vandaar naar Tarsus. In heel Judea, Galilea en Samaria kon de gemeente zich nu in vrede ontplooien. Ze leefde in ontzag voor de Heer en de troost van de heilige Geest, en nam in aantal toe.

Johannes 15, 1-8

        Jezus: de ware wijnstok
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.  Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg. En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt. Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb. Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft - zoals Ik met hem - draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden. Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel. Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en jullie je mijn leerlingen betonen.

Archief preken