Kies uw kerk

Preek van de week

2018-05-27. Zingen maakt een

Preek Heilige Drie-eenheid van het jaar, B

 

Eerste lezing: Deuteronomium 4, 32-34. 39-40

Evangelie: Matteüs 28, 16-20

Als we jong zijn, weten we veel zeker. Naar mate we ouder worden, gaan we steeds meer aan die zekerheden twijfelen.

Deze twijfel bij het ouder worden kenden ook Augustinus en Thomas van Aquino. Augustinus sprak bij het ouder worden geregeld over zijn twijfels. Zo Thomas vertelde aan het eind van zijn leven dat al zijn boekenwijsheid eigenlijk niet meer was dan stro.

Beide theologen wijzen ons uiteindelijk op het ongrijpbare mysterie dat God is. Wil dat zeggen dat wij maar beter over God kunnen zwijgen? Dat lijkt me onmogelijke want, er leeft in ons mensen een onuitroeibaar religieus verlangen. Maar waar zullen wij te rade gaan als wij al iets zouden willen zeggen over God?
Zoals Augustinus en Thomas bij al hun denken uiteindelijk uitkwamen bij hun levende ervaring, zo zijn ook wij aangewezen op het leven zelf waarin wij een vermoeden van God kunnen opdoen.

In het Boek Deuteronomium horen wij hoe Mozes zijn mensen wijst op hun leven waarin zij zoiets als een 'stem' gehoord hebben, een ervaring hebben opgedaan van een God die hen iets gedaan heeft! Hij wijst hen op de bevrijding die zij hebben ondervonden toen zij losgemaakt werden van de slavernij in Egypte en ruimte kregen om in vrijheid te leven!

Als ook wij lezen in het boek van ons eigen leven kunnen wij stuiten op ervaringen van leven dat ons gegeven wordt, van een zorg die ons omringt als een mantel van licht om ons heen. Het is in die wondere ervaring dat wij gewild zijn in het leven en dat we gedragen worden. Het is die beleving die wij onder woorden brengen met het benoemen van God als Vader, als Moeder, als Schepper, als Bron, of Schoot van leven!

Mattheus 28, 16-20

Mattheus 28, 16-20

Maar wij hebben ook weet van liefde en solidariteit die wij van mensen ondervinden, de ervaring dat wij in leven worden gehouden door andere mensen die, zo goed als God, als een bondgenoot en metgezel met ons gaan. Het is die ervaring waarin wij in de persoon van Jezus in levende lijve die scheppende en vernieuwende kracht kunnen ondervinden en zien.

Het geheim van God komt op verschillende manieren tot ons als wij de grens van ons eigen denken bereiken en stil worden. Stil om te kijken hoe alles in de natuur samenhangt en samenkomt. Stil om te luisteren hoe ouders en kinderen elkaar vertellen hoeveel ze betekenen voor elkaar. Stil worden om te voelen, hoe handen ons raken en verzorgen.

Ach, misschien moeten we niet te veel over God denken, maar meer God doen. Als we dat besluiten, dan worden we als God, dan worden we in het zingen samen één…

 

Amen.

Christus op de berg van Galilea

Schilder:Duccio di Buoninsegna (ca 1255-1318)

Techniek: Tempera op hout, 36.5 ?? 47.5 cm

Datum: 1308 - 1311

Te bewonderen in: Museo dell'Opera del Duomo, Siena, Italië

De verschijning op de berg in Galilea is eenvoudig en kaal en beschrijvende details worden bewust weggelaten: Christus toewijzing aan de apostelen met de taak van het geloof te verspreiden (de boeken die twee van de discipelen vasthouden zijn een herinnering van de prediking) en niets moet de aandacht afleiden van zijn woorden.

Deuteronomium 4, 32-34. 39-40

        Oproep tot trouw
Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan, vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u, en daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk een volk uit te kiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht?
Erken dan heden en prent het in uw hart: de Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde; er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.’

Matteüs 28, 16-20

        Opdracht in Galilea
De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’

Archief preken