Kies uw kerk

Preek van de week

2017-01-15. Durf je te ontvangen?

        Preek 2de zondag van het jaar, A

Eerste lezing: Jesaja 49, 3. 5-6

Evangelie: Johannes 1, 29-34

Van de week vertelde een man in een persoonlijk gesprek dat op het moment van de crematie van zus, de zon doorbrak en het rijp op het gras in een lichtglans zette. Voor hem was dat een teken dat het goed was, zo...

Johannes de Doper horen we vandaag getuigen over de doop van zijn neef Jezus in de Jordaan. Hij zag een duif op Jezus neerdalen. Anderen hebben het blijkbaar niet gezien. Voor Johannes was dit een teken, het teken dat de heilige Geest op Jezus was neergedaald.
In dezelfde zin waarin Johannes zegt dat de Geest op Jezus is neergedaald, zegt hij dat Jezus zal dopen met de heilige Geest.

Wat betekent dit? Jezus is als mens gelijk aan ons, Hij is mens zoals wij. Met zijn Doopsel maakt Hij ons gelijk aan Hem. Ook wij worden dus door de Geest geraakt. Wij kunnen Hem navolgen en ons vereenzelvigen met Jezus. Wij kunnen aan Hem gelijk worden. Bij het Doopsel dopen we niet alleen met water. We zalven de dopeling ook met het Chrisma als teken dat de heilige Geest ook rust op dit kind. In de Doop zegt God ook tegen ons: jij bent mijn welgeliefde zoon, mijn welgeliefde dochter. Wij zijn kinderen van God, evenals Jezus en mogen leven met de Geest.Echt leven is je verbonden weten met anderen, weten dat je van betekenis bent voor anderen en dat ook jij niet zonder de ander kunt. Echt leven is leven in gemeenschap, een gemeenschap waarbinnen wij ons geborgen weten, maar ook een gemeenschap waaraan wij bijdragen, die wij met onze tijd en ons geld mede opbouwen. Echt leven is leven als een werkelijk vrij mens, een mens die vrij is om het goede te doen, die vrij is van gewoonten, zekerheden, verslavingen en comfort. Echt leven is leven met enthousiasme en bevlogenheid. Echt leven is een leven van liefde, van geliefd zijn en van liefhebben. De liefde voor elkaar brengt ons werkelijk geluk. De liefde brengt niet alleen rust. Ze brengt ook onrust. De liefde geeft niet alleen comfort. Ze daagt ons ook uit en brengt ons in beweging.

Johannes 1, 29-34

Johannes 1, 29-34

Zo mogen wij gemeenschap zijn. Het lijkt soms wel alsof God er plezier in heeft om mensen -die menselijk heel erg van elkaar verschillen- bij elkaar te brengen. De mooiste gemeenschappen, parochies komen voort uit een grote verscheidenheid aan personen en karakters. Hierdoor wordt iedereen uitgenodigd om zijn eigen voor- of afkeur naast zich neer te leggen en de ander te aanvaarden zoals zij of hij is.

Gemeenschap, parochie zijn is niet eenvoudig, maar als we samen leven vanuit het geloof dat we in de doop en met de heilige Geest leven met Jezus, dan durven we de ander te ontvangen en te aanvaarden zoals God ons geroepen heeft.

 

Amen.

Afbeelding: Doop door Johannes.

        Door: Lorenzo en Jacopo Salimbeni (ca. 1374 - ca 1427)

Afmetingen: ca. 200 x 350 cm

Techniek: schildering op muur

Datum: 1416

Te bewonderen in: In het Oratorium van Johannes de Doper in Urbino, Italië


De vele muurschilderingen in deze kapel, waar deze er een van is, is een onderdeel van een klooster waar zieke pelgrims werden opgevangen en verzorgd. De kapel, met fresco's van de Salimbeni broeders geschilderd in 1416 is zeer de moeite waard. Een groot deel van de fresco's is goed bewaard gebleven en zijn scènes uit het leven van Johannes de Doper, vermengd met scènes en details van het dagelijks leven van hun tijd.

Deze muurschildering toont de doop van Jezus’ in de Jordaan door Johannes de Doper. Jezus staat tot aan zijn knieën in het water, de handen eerbiedig gevouwen in gebed, met de duif boven zijn hoofd zoals de evangelist Johannes ons dat vertelt: ‘… de Geest daalde neer als een duif uit de hemel en bleef op Hem rusten’.

Jesaja 49, 3. 5-6

        De dienaar van de Heer
Hij sprak tot mij: ‘U bent mijn dienstknecht, Israël, oor u toon Ik mijn heerlijkheid.’
Maar nu sprak de heer, die mij vormde tot zijn dienstknecht, nog voor mijn geboorte, om Jakob naar Hem te laten terugkeren, want Hij wilde Israël verzameld zien. Hij sprak: ‘Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn, om Jakobs stammen op te richten en om Israëls overlevenden terug te brengen; Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn: mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde.’

Evangelie: Johannes 1, 29-34

        De getuigenis van Johannes
De volgende dag zag Johannes Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. ‘Daar is het lam van God,’ zei hij, ‘degene die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik zei: “Na mij komt iemand die mijn meerdere is, want vóór mij was Hij er al.”? Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar omdat Hij aan Israël moest worden geopenbaard, daarom ben ik komen dopen in water.’ En Johannes getuigde: ‘Ik heb gezien hoe de Geest als een duif uit de hemel neerdaalde en op Hem bleef rusten. Ikzelf wist niet wie het zou zijn, maar Hij die mij gezonden had om te dopen in water, had mij gezegd: “Als je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en op Hem blijft rusten, dan weet je: Hij is degene die doopt in heilige Geest.”? Ik heb het gezien, en mijn getuigenis luidt: dit is de Zoon van God.’

Archief preken