Kies uw kerk

Preek van de week

2017-02-19. Zien zoals Jezus ziet ...

        Preek 7de zondag van het jaar, A

Eerste lezing: Leviticus. 19, 1-2. 17-18

Evangelie: Matteüs 5, 38-48

‘Bied geen weerstand aan het onrecht. Als iemand je op je rechterwang slaat, keer hem dan ook je linkerwang toe. Neemt iemand je onderkleed af, geef hem dan ook je bovenkleed. Ga twee mijl mee met iemand die eist dat je hem één mijl vergezelt. Bemin je vijanden en bid voor hen die je vervolgen.'

Vrienden, dat zijn eisen van Jezus aan zijn apostelen, dus ook aan ons. En het zijn eisen die ons doen huiveren. Moeten we ons echt laten slaan en laten bestelen als we goede christenen willen zijn? Moeten we echt houden van wie ons kwaad aandoet? Moeten we alles doen en alles geven wat mensen van ons vragen en van ons eisen? Ik denk dat we het daar moeilijk mee hebben, en dat we ons afvragen of het wel mogelijk is om die eisen van Jezus in te volgen.
Maar laten we ons eens afvragen hoe het zou klinken als Jezus het tegenovergestelde zou zeggen van wat Hij nu zegt. Dan zouden we horen: ‘Voorkom actief dat iemand je onrecht aandoet. Slaat iemand je op je wang, sla dan keihard terug, en als iemand je berooft, beroof hem dan van meer dan hij van jou gestolen heeft. En als iemand eist dat je meegaat op zijn weg, zeg dan dat hijzelf maar zijn weg moet vinden. Ga zeker niet mee, want je weet nooit waar je uitkomt. En je vijand moet je haten. Niet een beetje, maar door en door.’
Zo klinkt het tegenovergestelde, en de vraag is hoe de wereld er zou uitzien als de honderden miljoenen christenen zo zouden leven. Misschien zegt u nu meteen: maar de meeste Nederlanders, Europeanen volgen Jezus niet meer. Dit is zo, maar wat ze niet weten is, dat ze door onze Europese wetgeving, die gebaseerd is op de Christelijke uitgangspunten, toch met christelijke normen en waarden leven. En dat leven doen ze van harte. Dus ook in Nederland geen oog om oog, tand om tand…

Zo worden we uitgenodigd om in te gaan op de woorden van Jezus, want wat Hij zegt zijn geen woorden van wraak en geweld, maar van aanvaarding, begrip en vergeving.
De kern is steeds de liefde. Wie liefheeft, kan veel verduren. Wie liefheeft is vindingrijk. Wie liefheeft ziet de ander met nieuwe ogen. Wie liefheeft ziet kansen die een ander niet ziet.

Jezus ziet alle mensen met Gods ogen. Hij ziet geen vijanden, Hij ziet zelfs in de Farizeeën en Schriftgeleerden en Oudsten die Hem vals veroordelen, nog altijd kinderen van God. Zou het ons lukken om zo naar mensen te kijken…?

Amen

Mattheus 5, 38-48

Mattheus 5, 38-48

Leviticus 19, 1-2. 17-18

        De heiliging van het leven
De Heer sprak tot Mozes: ‘Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want Ik, de Heer uw God, ben heilig.
Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht: dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heer.

Evangelie: Matteüs 5, 38-48

        Maar Ik zeg jullie …
Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar Ik zeg jullie een zaak niet uit te vechten met iemand die je kwaad heeft gedaan. Maar als iemand jou een klap op je rechterwang geeft, houd hem dan ook de andere voor. Als iemand een geding tegen je aanspant om je hemd te krijgen, geef hem dan ook je jas. Als iemand je dwingt hem een mijl te begeleiden, ga er dan twee met hem mee. Geef aan wie jou iets vraagt, en wend je niet af als iemand van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat er gezegd is: U zult uw naaste liefhebben en uw vijand haten. Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is.

Archief preken