Kies uw kerk

Preek van de week

2019-12-24. Het grootste wereldwonder

Preek Kerstnachtmis, A

 

Eerste lezing: Jesaja 9, 1-3. 5-6

Evangelie: Lucas 2, 1-14

Wat is het geheim van kerstmis, dat ons dagen lang doet voort spoeden om ons voor te bereiden.  Wat verwondert ons toch steeds weer in het Kind dat in een kribbe ligt?

Een docente vroeg eens aan een groep studenten om een lijst op te stellen met, volgens hen, de “Zeven Wereldwonderen”? van onze tijd. De groep studenten ging aan het werk en noemden: het beeld Christus Verlosser in Brazilië, het Colosseum in Italië, Petra in Jordanië, de Chinese Muur in China, de Machu Picchu in Peru, de Chichén Itzá in Mexico, nee de Taj Mahal in India zij weer een ander.

??én studente zat stil voor zich uit te kijken.  De docente vroeg haar wat zij het grootste wereldwonder vond.  Zij antwoordde: Het is moeilijk om te beslissen, er zijn er zoveel!”?. De docente zei: “Zeg aan welke je denkt en we kunnen je misschien helpen”?. De studente aarzelde en zei: “Ik denk dat de zeven wereldwonderen zijn: zien, horen, proeven, ruiken, aanraken, lachen en beminnen”?.

De klas bleef stil. Deze dingen zijn zo eenvoudig en gewoon dat wij vergeten hoe wonderlijk ze zijn. Geen mens kan ze maken of kopen, we krijgen ze cadeau omdat twee mensen van elkaar houden.

Ik wens u een zalig kerstfeest.

Lucas 2, 1-14

Lucas 2, 1-14

Afbeelding: Mystic Nativity

        Schilder: Sandro Botticelli (Florence, circa. 1445 - 1510)

Techniek: tempera op doek

Afmetingen: 109 ?? 75 cm

Datum: 1500

Te bezichtigen in National Gallery, Londen, Engeland

De 'Mystic Nativity' toont engelen en mensen die de geboorte van Jezus Christus vieren. De Maagd Maria knielt in aanbidding voor haar zoontje, gadegeslagen door de os en de ezel bij de kribbe. Maria's echtgenoot, Jozef, slaapt in de buurt. Herders en wijze mannen zijn gekomen om de pasgeboren koning te bezoeken. Engelen in de hemel dansen en zingen lofzangen. Op aarde verkondigen zij vrede, vreugdevol omarmen ze deugdzame mannen, terwijl zeven demonen versloeg vluchten naar de onderwereld.

Botticelli’s schilderij is al lange tijd de 'Mystic Nativity', vanwege zijn mysterieuze symboliek. Het combineert de geboorte van Christus, zoals verteld in het Nieuwe Testament met een visie van zijn wederkomst zoals beloofd in het boek Openbaring. De tweede geboorte - Christus 'terugkeer naar de aarde - zou het einde van de wereld en de combinatie van toegewijde christenen met God inluiden.

Het beeld werd geschilderd anderhalf millennium na de geboorte van Christus, als religieuze en politieke omwentelingen vragen om profetische waarschuwingen over het einde van de wereld.

'The Mystic Nativity' werd waarschijnlijk geschilderd voor een Florentijnse patroon als een privé devotioneel werk.

Jesaja 9, 1-3. 5-6

        Gods opgeheven hand
Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op. Uitbundig laat U hen juichen en U overstelpt hen met vreugde; zij verheugen zich voor uw aanschijn zoals er vreugde is bij de oogst en gejuich bij het verdelen van de buit. Want het drukkende juk, de stang op hun schouders, de stok van de drijver, U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
Want een kind wordt geboren, een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held, vader voor eeuwig, vredevorst. Groot is de macht en eindeloos de vrede voor de troon van David, voor zijn koninkrijk; hij zal het stichten en onderhouden door recht en gerechtigheid vanaf nu en voor altijd. De geestdriftige liefde van de Heer van de machten zal dit teweegbrengen.

Lucas 2, 1-14

        Geboorte van Jezus
In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit dat de hele wereld zich moest laten registreren. Deze eerste registratie vond plaats toen Quirinius gouverneur van Syrië was. Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven, ieder in zijn eigen stad. Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, Bethlehem genaamd, omdat hij uit het huis van David stamde, om zich te laten inschrijven, samen met Maria, zijn verloofde, die zwanger was. Terwijl ze daar waren kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene; ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak, omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf. Er waren daar in de buurt herders, die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig. Maar de engel zei: ‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor het hele volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer. Dit is het teken voor u: u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld en in een voerbak ligt.’ Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel; ze loofden God met de woorden: ‘Glorie aan God in de hoogste hemel, en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij een welgevallen heeft.’

Archief preken