Kies uw kerk

Preek van de week

2019-12-15. Tekens van hoop

        3de zondag van de advent.

Eerste lezing: Jesaja 35, 1-6. 10

Evangelie: Mattheus 11, 2-11

Je zult maar slachtoffer zijn van omstandigheden die je krachten ver te boven gaan. Dat is de inwoners van de provincie Groningen overkomen. Daar zijn aardbevingen, huizen die verwoest zijn en dan blijk je niets meer te hebben. Als een ware profeet kwam minister Wiebes deze week een gaskraan dichtdraaien in de buurt van Loppersum. Daar blijft het dan ook bij!

Vandaag hoorden we over beelden die ons willen opbeuren, die ons willen aansporen en nieuwe energie geven. Het probleem is wel dat het beelden zijn die eigenlijk niet meer aansluiten bij onze tijd. Daarnaast is het gebruik van beelden beperkend, omdat mensen bij die beelden blijven hangen. Wat Jesaja en Jezus beogen is, dat we leren ‘om te denken’ om zo hoop te houden.

Mensen in ballingschap en met grote nood, worden gevoelig voor beelden zoals Jesaja die gebruikt. Het lam ligt bij de wolf, de koe bij de berin, het kind speelt met de slang. Van nature kan dit niet, maar stel je toch eens voor, hoe zou het zijn als het zou kunnen? Onze minister gebruikt ook een beeld en draait daarom hoogst persoonlijk - symbolisch - een gaskraan dicht. Hij doet eigenlijk hetzelfde als Jesaja, hij wil waarschijnlijk hoop brengen zo vlak voor Kerst, maar met welk effect?

Ik denk dat de grote meerderheid de schouders ophaalt, cynisch reageert of dit beeld van zo’n belofte weg hoont. Een kleine groep zal wellicht het hoofd oprichten, wat verdwaasd of vermoeid toehoren en zich aan een nieuw perspectief vastklampen. Zou de minister dan toch echt wat gaan doen?

Anders gezegd: wie de woorden en beelden van Jesaja en de minister afwijst, om welke reden dan ook, zal de meerderheid aan zijn zijde vinden. Maar wil de belofte van een nieuwe wereld handen en voeten krijgen, dán komen we uit bij een kleine groep die toch hoop blijven houden. Jesaja is de belichaming van zo’n kleine groep mensen. In de dagen dat Jesaja profeteerde was de stad Jeruzalem totaal verwoest. Samen met de inwoners van de provincie Groningen verlangt Jesaja nu naar de opbouw van hun huizen. Er is hoop!

Mattheus 11, 2-11

Mattheus 11, 2-11

Om over na te denken. Eens verlieten mensen hun huizen en trokken naar de Jordaan om Johannes de doper, de profeet, te zien en te horen. Bij hen sluiten wij ons aan en we stellen ons de vraag: waarom ben ik uitgetrokken? Om te kijken naar een rietstengel, die met alle winden meewaait: een politicus? Een propagandist? Een praatjesmaker? Neen? Maar waarheen ben ik dán uitgetrokken? Naar de woonboulevard? De kerstmarkt? De kledingzaak? Bij voorkeur op koopzondag? Ook niet? Maar waarom dan wél? Waarom ben ik vandaag naar de kerk gegaan? Misschien om de kleine tekens van hoop te zien en vast te houden

 

Amen.

Afbeelding: St. Johannes de Doper predikt

       Door: Mattia Preti (1613-1699)

Datum: ca. 1655

Techniek: olieverf op doek

Afmeting: 170.2 x 217.2 cm

Locatie: Fine Arts Museums of San Francisco, USA

 

Een dramatisch schilderij van St. Johannes de Doper die predikt in de woestijn.

Jesaja 35, 1-6. 10

        Verlost uit de ballingschap
Laat de woestijn en het dorre land zich verheugen, de wildernis jubelen en bloeien, weelderig bloeien als de krokus; laat haar uitbundig juichen en jubelen. Zij wordt getooid met de glorie van de Libanon, de luister van Karmel en Saron. Dan zal men de glorie van de Heer zien, de luister van onze God. Geef de zwakke handen weer kracht, maak de bevende knieën sterk. Zeg tegen iedereen die radeloos is: ‘Houd moed, wees niet bang, hier is uw God, Hij brengt de wraak mee, de oddelijke vergelding, Hij komt u redden.’ Dan worden de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven geopend. Dan danst de kreupele als een hert en juicht de tong van de stomme. En water welt op in de woestijn, rivieren in het dorre land.

De verlosten van de Heer keren terug; met gejubel zullen zij Sion binnenkomen, hun hoofd met eeuwige vreugde gekroond. Blijdschap en vreugde zullen hun tegemoetkomen, droefheid en gezucht zullen wegvluchten.

Evangelie: Mattheus 3, 1-12

        De vraag van Johannes en Jezus’ antwoord
Toen Johannes in de gevangenis hoorde over de daden van de Messias, liet hij Hem bij monde van zijn leerlingen vragen: ‘Bent U het die komen zou, of hebben we een ander te verwachten?’ Jezus gaf hun ten antwoord: ‘Ga Johannes vertellen wat u hoort en ziet: Blinden zien weer en kreupelen lopen, melaatsen worden rein en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de goede boodschap verkondigd. Gelukkig degene die geen aanstoot aan Mij neemt.’

Johannes, meer dan een profeet
Toen ze vertrokken, begon Jezus tegen de mensen over Johannes te spreken: ‘Waarom bent u naar de woestijn gegaan? Om naar riet te kijken dat beweegt met de wind? Waarom ging u dan? Om iemand in verfijnde kleren te zien? Mensen die verfijnde kleren dragen, vind je in de paleizen van de koningen. Maar waarom ging u dan? Om een profeet te zien? Ja, zeg Ik u, zelfs meer dan een profeet. Hij is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend mijn bode voor u uit, om voor u de weg te banen. Ik verzeker u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is er niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar de kleinste in het koninkrijk der hemelen is groter dan hij.

Archief preken