Kies uw kerk

Preek van de week

2015-10-11. Beschikbaarheid

Preek 28e zondag van het jaar, B

Eerste lezing: Wijsheid 7, 7-11

Evangelie: Marcus 10, 17-30

Als we de lezingen van vandaag even vluchtig beluisteren dan denken we te weten dat het hier weer gaat over de kloof tussen arm en rijk. Daar gaat het ook wel weer over, maar dat is niet de essentie van wat ons vandaag wordt aangereikt.

Kruipen door het oog van de naald is nastreven wat niet mogelijk is en ook niet belangrijk voor de ontwikkeling voor jou als persoon. Wat is dan wel belangrijk?

In het boek Wijsheid horen we vandaag de wijze zeggen dat hij boven de tronen, dat is de macht; boven rijkdom, dat is het steeds maar meer; boven goud, dat is de verblinding; boven gezondheid, dat is de ik-gerichtheid; kiest voor wijsheid. Wijsheid is niet slim, is ook niet verstandig, maar het is de combinatie van kennis en inzicht die groeit vanuit de ervaring. Inzicht in dat waar het in het leven werkelijk om gaat.

De rijke jonge man is enthousiast, hij wil veranderen, zegt hij tegen Jezus. We geloven hem op zijn woord, waarom zouden we anders over hem denken. Maar bij hem is het inzicht afwezig om te zien waar het in zijn leven werkelijk aan ontbreekt. Je zo laten verplichten door bezit of macht, zorgt er voor dat er geen ruimte meer is voor anderen en dat je de omgang met hen te veel als een verplichting gaat zien. Mensen zien als persoon en hen ook zo tegemoet treden, beschikbaar zijn voor mensen, is wat Jezus de rijke man aanraadt. Dat is wat Jezus ons wil geven, aanreiken. Meteen zegt Hij er bij dat het alleen door God gegeven kan worden. Je kunt het dus niet kopen of op een andere manier verwerven. Het is een gift, gratis! Gered worden door God, is gered worden voor elkaar, voor het werkelijk zusterlijke en broederlijke leven. De leerlingen zijn verbaasd, zou het dan ook voor hen moeilijk zijn om het Rijk van God binnen te gaan? De vraag alleen al van de leerlingen, doen ons de wenkbrauwen fronsen: zien zij zichzelf als rijken?

Alles verwerven, hebben en het onderhouden daarvan, nemen zoveel tijd van je in beslag dat je niet meer aan de ander toekomt. Als dat zo is, dan ben je als de rijke jongeling en is de wijsheid verre van je.

Als je zorgen om je huishouden, je kinderen, je werk, je meeleven met mensen je ruimte geven, dan heeft God je zijn wijsheid gegeven. Wijsheid is niet het vele, het overweldigende. Het is het geschenk dat je gegeven wordt, doordat kennis en inzicht samenvallen en zich laten zien in beschikbaarheid voor de ander.

 

Amen

Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. De ellende van rijkdom (serietitel)

Schilder: Philips Galle (1537 - 1612)

Gravure op papier, plaatrand: h 171mm ?? b 233mm

Gevonden op:www.rijksmuseum.nl

Links op de voorgrond probeert een rijke man (met een stokkebeurs in de hand) zich door een poort te wringen. Achter hem een kameel, voortgedreven door drie mannen: een boer, een rechter en een koopman. Zij proberen het dier door een naald te dwingen die vastgehouden wordt door een hand die uit de wolken komt. Links op de achtergrond de weg naar het rijk der hemelen die leidt naar Christus in de wolken. De prent heeft een Latijns onderschrift en is deel van een serie met als onderwerp de ellende die rijkdom brengt.

Marcus 10, 17-30

Marcus 10, 17-30

Wijsheid 7, 7-11

Wijsheid vrucht van gebed
Ik heb gebeden en er werd mij inzicht gegeven. Ik gesmeekte en de geest van de wijsheid kwam tot mij. Ik achtte haar hoger dan scepters en tronen en ik beschouwde rijkdom als niets in vergelijking met haar. Geen onbetaalbare steen stelde ik met haar gelijk, want naast haar is alle goud maar wat zand en ten opzichte van haar geldt zilver als slijk. Ik kreeg haar meer lief dan gezondheid en schoonheid en ik verkoos haar boven het licht, want de glans die zij uitstraalt dooft nooit. En tegelijk met haar vielen mij alle goede dingen ten deel en onmetelijke rijkdom lag in haar handen.

Marcus 10, 17-30

Binnengaan in het koninkrijk van God
Toen Hij zich op weg begaf, kwam er iemand aanlopen. Hij knielde voor Hem neer en vroeg Hem: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwig leven?’ Maar Jezus zei tegen hem: ‘Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed, alleen God. De geboden kent u: Niet doden, geen echtbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, uw vader en uw moeder eren.’ Hij zei Hem: ‘Meester, aan dat alles heb ik mij van jongs af gehouden.’ Jezus keek hem aan en ging van hem houden. Hij zei Hem: ‘Aan één ding ontbreekt het u nog: ga verkopen wat u hebt en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel. Kom dan terug om Mij te volgen.’ Maar hij verstrakte bij dat woord en ging verdrietig weg, want het was iemand met veel bezit. Jezus liet zijn blik rondgaan en zei tegen zijn leerlingen: ‘Wat is het toch moeilijk voor mensen met geld om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ De leerlingen schrokken van zijn woorden. Maar Jezus ging door en zei opnieuw tegen hen: ‘Vrienden, wat is het toch moeilijk om het koninkrijk van God binnen te gaan. Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God.’ Daar schrokken ze nog meer van en ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij de mensen kan dat niet, maar bij God wel, want bij God kan alles.’ Toen begon Petrus tegen Hem: ‘Kijk, wij hebben toch maar alles achtergelaten en zijn U gevolgd.’ Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie, er is niemand die zijn huis, broers, zusters, moeder, vader, kinderen of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij en omwille van de goede boodschap, of hij krijgt nu in deze tijd een honderdvoud aan huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen, vervolgingen inbegrepen, en in de komende wereld eeuwig leven.

Archief preken