Kies uw kerk

Preek van de week

2019-12-01. De ster wijst ons de weg

        1ste zondag van de advent, A

Eerste lezing: Jesaja 2, 1-5

Evangelie: Mattheus 24, 37-44

De eerste lezing van vandaag, de profetie van Jesaja, is een hoopvol visioen. De profeet schildert het einde der dagen, of beter: de voltooiing van de geschiedenis. Hij ziet hoe volkeren samen optrekken naar de berg van God, hij schildert de weg van broederlijkheid, harmonie, vrede, gerechtigheid en God in ons midden. De volken zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers; alle brandhaarden in de wereld zullen plaatsen van vrede worden.

Het evangelie van vandaag bouwt voort op een heel ander visioen: mensen worden weggerukt uit het leven, de aarde is een onveilige plaats. En je zult verantwoording af moeten leggen van jouw doen en laten tegenover de Mensenzoon. Niets van harmonie, vrede; integendeel.

Aan het begin van de advent worden ons dus twee heel tegengestelde visioenen voorgehouden. En als we dan kijken wat die twee visioenen met elkaar verbindt dan is dat het woord waakzaamheid. De beide lezingen van deze eerste adventszondag vragen ons dringend om te kijken en te luisteren naar alles wat er zich afspeelt in onze samenleving. Zij vragen ons om de tekenen des tijds te verstaan. Zij roepen op om niet achteloos van de ene dag in de andere te leven.

Iedereen die zijn ogen niet sluit voor de werkelijkheid om zich heen, ziet beide visioenen voor zich. Waarom moet eerst een land kapotgeshoten worden voordat mensen tot bezinning komen? Waarom kan sport alleen nog maar business zijn met alle uitwassen van dien? Waarom is het in onze economie nooit genoeg? Vragen genoeg voor mensen die waakzaam zijn. Want het visioen van Jesaja kan alleen werkelijkheid worden, als wij ons daar voor inzetten. Zo niet dan wordt het visioen uit het evangelie werkelijkheid waarvoor Jezus waarschuwt.

Mattheus 24, 37-44

Mattheus 24, 37-44

Maar als je waakzaam bent, wanneer je even alle drukte aan de kant schuift, dan zie je ook hoopvolle tekenen om je heen. Ouderen ontdekken soms hoe hulp-vaardig jongeren kunnen zijn. Je hoort verhalen hoe mensen elkaar trouw zijn. Er zijn juist in donkere tijden ook heel veel lichtpunten.

Over enkele weken is het weer kerstmis. En de ster wijst ons de weg. Wees waakzaam, want anders zou het wel eens kunnen gebeuren dat je druk bezig bent met inkopen doen en voorbereidingen treffen en plannen maken en kaarten schrijven, dat de geboorte van Jezus Christus als hoopvol teken aan je voorbijgaat. En dan is ook kerstmis zo'n lege dag, waarop je veel eet en verder wat verveeld voor de t.v. zit.


Waakzaam zijn in deze advent om je eigen hoop en verwachtingen een kans te kunnen geven in de wereld van onze dagen, daartoe roept de liturgie van deze zondag ons op

 

Amen.

Fresco: Gebed op de olijfberg.

        Door: Fra Angelico (ca. 1395 - 1455)

Datum : ca. 1450

Techniek: op de natte wanden in de cellen van de fraters

Locatie klooster San Marco,.Florance, Italy


We bevinden ons in het voormalige dominicaner klooster San Marco, even buiten Florence. Indertijd heeft de monnik Fra Angelico elke cel voorzien van een afbeelding uit het evangelie. We staan in de cel met een voorstelling van Jezus’ gebed in Gethsemani, de Hof van Olijven.

De fresco toont links vooraan de apostel Jacobus, in het midden Johannes en rechts Petrus. De gele aureool om hun hoofden geeft hun heiligheid aan. Tevens staan hier hun namen vermeld. Aan de rechterzijde, de vrouwelijke kant, emotionele zijde van de afbeelding, zien we Maria, waarschijnlijk Magdalena, dus niet de moeder van Jezus, en rechts Martha haar zus. Martha is de vrouw van de dode Lazarus, die Jezus weer opwekt uit de dood.
Jezus, linksboven, krijgt de beker of kelk voorgehouden door de engel. Het staat symbool voor de wil van God de Vader.

De vorm van het huisje is een kopie van de kloostercel waarin deze afbeelding is aangebracht. Op deze manier wordt de monnik die er woont, herinnerd aan de waarde van gebed. Het is een vorm van meeleven met Jezus. Het is waken en wakker blijven, en gedurig Jezus voor ogen houden.

Op de voorgrond zien we de leerlingen die Hij naar dit intieme moment had meegenomen: Petrus, Jacobus en Johannes. Ze zijn in slaap gevallen, hoewel Hij hun uitdrukkelijk gevraagd had met Hem te bidden en te waken.

Jesaja 2, 1-5

        Bedevaart naar Jeruzalem
De openbaring over Juda en Jeruzalem, die Jesaja, de zoon van Amos, in een visioen ontving. Op het einde der dagen zal het gebeuren, dat de berg van het huis van de Heer gevestigd zal zijn als de hoogste der bergen, verheven boven de heuvels, en alle volken stromen naar hem toe; en zij zeggen: ‘Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar het huis van Jakobs God: dan zal Hij ons zijn wegen wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion komt de Wet, uit Jeruzalem het woord van de Heer.’ Hij zal recht doen onder de volken, en machtige naties straffen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlog leren ze niet meer. Huis van Jakob, kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer.

Evangelie:Mattheus 24, 37-44

        De komst van de Mensenzoon
Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het gaan bij de komst van de Mensenzoon. Want zoals in de dagen van de zondvloed de mensen aten en dronken, huwden en uithuwelijkten, tot de dag waarop Noach de ark binnenging, en ze van niets wisten totdat de zondvloed kwam en hen allemaal wegrukte, zo zal het ook gaan bij de komst van de Mensenzoon. Dan zullen er twee op het land zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Twee vrouwen zullen met de molen aan het malen zijn: de een wordt meegenomen en de ander wordt achtergelaten. Wees dus waakzaam, want je weet niet op welke dag jullie Heer komt. Want je weet: als de heer des huizes geweten had in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan was hij wakker geweest en had hij het inbreken in zijn huis wel verhinderd. Daarom moeten juist jullie voorbereid zijn, omdat de Mensenzoon komt op een uur waarop je het niet verwacht.

Archief preken