Kies uw kerk

Preek van de week

2021-12-26. Het perfecte en het gerafelde hart.

Overweging, H. Familie, C

          Eerste lezing: Handelingen 6, 8:10 & 7, 54-60
          Evangelie: Mattheus 10, 17-22

Op een dag stond er op het dorpsplein een jongeman die beweerde dat hij het mooiste hart had van de hele omgeving. De mensen die om hem heen stonden, beaamden het: zijn hart was perfect. Er was geen schrammetje of wondje op te zien en ze waren het er allemaal over eens dat ze nog nooit zo’n mooi hart hadden gezien. De jongeman stond erbij te stralen: niemand kon aan hem tippen!

Plotseling verscheen er een oude man op het plein die rustig in zich opnam wat er aan de hand was. Hij stapte op de jongeman af en zei: ‘Waarom is jouw hart niet zo mooi als het mijne?’ Iedereen keek naar het hart van de oude man. Het sloeg krachtig, maar het zat vol littekens en er waren plaatsen bij waar het was opgelapt: op de plaatsen waar stukken misten waren andere stukken ingezet, maar die pasten niet precies waardoor de hoeken rafelig waren. De mensen keken verbaasd, hoe kan deze oude man zeggen dat zijn hart het allermooiste is?

De jongeman keek naar het hart van de oude man en lachte toen hij de staat zag waarin het hart verkeerde. ‘Je maakt een grapje,’ zei hij. ‘Vergelijk jouw hart eens met het mijne. Dat van mij is helemaal gaaf en het jouwe is een puinhoop vol littekens en scheuren.’ ‘Ja’, zei de oude man, ‘jouw hart ziet er perfect uit, maar ik zou niet met je willen ruilen.

Elk litteken vertegenwoordigt iemand aan wie ik mijn liefde heb gegeven. Ik scheur een stukje uit mijn hart en geef het aan die persoon en vaak geeft deze mij een stukje van zijn hart terug om zo de lege plaats op te vullen. Maar de stukken zijn niet precies hetzelfde.

H. Stephanus

H. Stephanus

Ik heb gerafelde hoeken, dat ben ik met je eens, maar het herinnert me eraan dat ik mijn liefde met iemand heb gedeeld. Soms geef ik een stukje van mijn hart weg en geeft de ander me niets uit zijn hart terug. Dat zijn de lege gaten: het geven van liefde is een risico. Ook al zijn die gaten in mijn hart pijnlijk, ze blijven open. Het herinnert me eraan dat ik hen liefheb.

Gebroken hart

Gebroken hart

Nu zag de jongeman wat echte schoonheid is? De jongeman stond stil terwijl de tranen over zijn wangen rolden. Terwijl hij naar de oude man liep, deed hij een greep in zijn perfecte hart en scheurde er een stuk uit. Hij gaf het met trillende handen aan de oude man. Deze nam het aan en plaatste het in zijn eigen hart. Hij nam een stuk uit zijn hart en plaatste het in de wond van het hart van de jongeman. Het paste niet perfect en er zaten rafels aan. De jongeman keek naar zijn hart, niet meer perfect, maar mooier dan eerst omdat de liefde van de oude man nu ook door zijn hart stroomde.

Zalig Kerstfeest.

Afbeelding: H. Stephanus

Heilige Stefanus wordt meestal afgebeeld in de kledij van de diaken, de dalmatiek. Het is vaak een jonge man zonder baard en met vriendelijke gelaatstrekken. Als attribuut draagt hij stenen die vaak op zijn hoofd, in zijn handen of op zijn schouders liggen, al dan niet bebloed.

Handelingen 6, 8-10 & 7, 54-60

          Stephanus aangeklaagd
In die dagen deed Stephanus, vol van genade en kracht, grote wondertekenen onder het volk. Sommige leden echter van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen, Cyreneeërs en Alexandrijnen en sommige mensen uit Cilicië en Asia begonnen met Stephanus te redetwisten, maar zij konden niet op tegen de wijsheid en tegen de geest waarmee hij sprak.

Stephanus vermoord en de Jeruzalemse gemeente vervolgd
Zij werden woedend en ze knarsetandden tegen hem. Maar Stephanus, vervuld van de heilige Geest, staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en Jezus, staande aan Gods rechterhand; en hij riep uit: 'Ik zie de hemel open en de Mensenzoon staande aan Gods rechterhand'. Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren toe en stormden als één man op hem af. Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. Terwijl zij Stephanus stenigden, bad hij: 'Heer Jezus, ontvang mijn geest'. Toen viel hij op zijn knieën en riep met luide stem: 'Heer, reken hun deze zonde niet aan’. Na deze woorden ontsliep hij.

Evangelie: Mattheus 10, 17-22

          Zending van de twaalf
In die tijd zei Jezus tot de twaalf: 'Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert, niet bezorgd over het hoe of wat van uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader. De ene broer zal de andere aan de dood overleveren, en een vader zijn kind; de kinderen zullen opstaan tegen hun ouders en hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen, omwille van mijn naam. Wie echter ten einde toe volhardt, zal gered worden'.

Archief preken