Kies uw kerk

Preek van de week

2022-06-05. Alle grenzen doorbreken

1ste Pinksterdag, C

          Eerste lezing: Handelingen der apostelen 2, 1-11
          Evangelie: Johannes 20, 19-23

Pinksteren is een prachtig feest, het feest van Gods Geest die over deze aarde gaat, die de harten van mensen bereikt en omvormt. Het is de droom van een bewoonbare wereld, een wereld waarin mensen van alle volkeren rassen en talen elkaar verstaan. En niet alleen elkaar verstaan met woorden, maar elkaar ook waarderen en tot hun recht laten komen. Het is die wereld waar ook God zou willen wonen. En om daar aan te werken wordt ons door Jezus zijn Geest toegezegd. We hoeven het niet op eigen kracht te doen. Want op eigen kracht redden we het niet. 

De teksten van vandaag in de liturgie spreken dan ook van enthousiasme, begeestering die alle grenzen van tongen en talen doorbreekt; beelden van geestkracht, vergeving en verzoening, elkaar verstaan, de hand reiken. Gods geest verwarmt het hart dat koud is en versteend, Hij geeft rust bij de chaos die ons soms overvalt, Hij heelt wie gewond is geraakt en maakt zacht wat onbuigzaam is geworden. Prachtige beelden die geen uitleg nodig hebben, maar die wel schrijnend zijn bij wat we in onze wereld zien gebeuren. Maar zij plaatsen ons wel weer met twee benen op de grond.

 En dan denk ik niet alleen aan die afschuwelijke oorlog in Oekraïne of het geweld in Jemen, of aan al die landen waar mensenrechten met voeten worden getreden. Ook hier bij ons is het nodig dat harten die koud zijn en versteend verwarmd worden. Ook hier moet zacht gemaakt worden wat onbuigzaam is en moeten mensen die gewond zijn geraakt geheeld worden. Ook hier verstaan mensen maar moeilijk elkaars taal gewoon in de buurten waar we leven en ook sport verbroedert niet altijd.

Maar we weten wel wat geestdrift of enthousiasme kan bewerken. Het helpt je soms om boven jezelf uit te groeien. Geestdrift maakt je creatief, geeft moed en vertrouwen. Maar het laat je vooral met nieuwe ogen kijken naar je medemens.

Pinksteren

Pinksteren

Pinksteren wordt wel de verjaardag van de kerk genoemd; Daar mag je verwachten mensen aan te treffen die door de Geest van Jezus worden bezield. Daar wordt dat testament van Jezus in ere gehouden en werkt men aan een bewoonbare wereld. De kerk is de plaats bij uitstek van Gods Geest. 

Een kerk zonder geestdrift is ten dode opgeschreven. Een wereld zonder geest en geestdrift valt ten prooi aan de chaos.
Parten Meden en Elamieten, Iraniërs, Afghanen, Syriërs, Israëli’s en Palestijnen, Nederlanders, Turken en Marokkanen, noem ze maar op, allen hunkeren ernaar elkaar te verstaan en te leven in een bewoonbare wereld.

Er is dus alle reden om Pinksteren te vieren. Er is alle reden om te bidden tot God, dat Zijn Geest in ons een vuur mag worden, dat onze harten verwarmt en over onze aarde gaat om het aanschijn van deze aarde te vernieuwen.

          Amen.

Afbeelding: Afdaling van de Heilige Geest

Schilder: Titian (ca. 1490- 1576)
          Afmetingen: 570x260 cm
          Datum:. 1545
          Techniek: Olieverf op canvas

          Locatie: In de sacristie van Santa Maria della Salute, Venetië, Italië

Handelingen der apostelen 2, 1-11

Pinksteren
Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden, afkomstig uit ieder volk onder de hemel. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af: ‘Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken! Hoe is het dan mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort? Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, Pontus en Asia, Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene, en hier woonachtige Romeinen, Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken over de grote daden van God.’

Johannes 20, 19-23

Verschijning aan de leerlingen
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’ Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals. ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’ Na deze woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij. ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’

Archief preken