Kies uw kerk

Preek van de week

2017-01-29. Waar gaat het om?

        Preek 4de zondag van het jaar, A

Eerste lezing: Sefanja 2,3. 3, 12-13

Evangelie: Matteüs 5, 1-12

We lezen in het Matteüs evangelie het eerstte gedeelte van de beroemde Bergrede. Jezus ziet het volk en zijn leerlingen voor zich gaan zitten. Zijn hart gaat uit naar hen allen en Hij vertelt wat Hem het meeste gelukkig maakt. Hij werkt daarbij uit, het gebod van het liefhebben van de naaste.

Als we goed luisteren horen we dat de zaligsprekingen veeleisend zijn en een grote radicailteit in zich dragen. Jezus wordt gezien als de nieuwe Mozes. Zoals Mozes de radicale 10-woorden kreeg van God, zo geeft Jezus zijn 8 zaligsprekingen. Net zoals God de 10-woorden gaf op een berg, zo geeft Jezus zijn 8 zaligsprekingen ook op een berg. Wat Jezus wil doen is geen nieuwe wet brengen, maar de bestaande wet herbronnen. De woorden van God moeten nieuw leven worden ingeblazen en uitgangspunten worden van al ons menselijk handelen. Met deze radicalisering wil Jezus mensen gelukkig maken.

Achtmaal horen we het woord ‘zalig’, of als u dat liever hebt ‘gelukkig’… Eigenlijk staat er; gelukkig als je je hart opent voor de wereld, voor de naaste en daarop ingaat.
O, je zult zeker geraakt worden, hard soms zelfs, je zult verdriet hebben, je zult merken hoezeer mensen behoefte hebben aan gerechtigheid. Je zult ervaren hoeveel je soms over moet hebben voor gerechtigheid en om deze in stand te houden. Toch, juist dan zal je gelukkig zijn. Zo zal je weet hebben van het Rijk Gods. Ja, dan zal het Rijk van God je toebehoren.

In de eerste lezing horen we hoe mensen gaan voor de gerechtigheid. En dat gerechtigheid en bescheidenheid naar de ander, hand in hand moet gaan, alleen nog veilig neerliggen en door niemand worden opgeschrikt. Het is een vroege Bergrede, die de profeet Sefanja uitspreekt.

Mattheus 5, 1-12

Mattheus 5, 1-12

Het gaat niet om hebben en houden, om overwinnen, om macht en aanzien. Het gaat om wat je als mens, als volk al hebt aan diepste verlangens en inzichten; het liefhebben van de naaste, het openen van je hart voor haar of hem. Gevangen of vrij, rijk of arm daar gaat het om. Het gaat om de instelling van je hart, Daar staat of valt je geluk mee.

 

Amen.

Afbeelding: De Bergrede.

Door: Cosimo Rosselli (1439 - 1507)

Afmetingen: ca. 349 x 570 cm

Techniek: fresco

Datum: 1481-1482

Te bewonderen in: Sixtijnse kapel, Vaticaanstad, Italië

Een fresco op de noordelijke wand van de Sixtijnse kapel. Het is er een uit de reeks over het leven van Jezus.
In de Bergrede gaf Jezus de regels die later de christelijke leefregels zouden worden. Rechts nog een andere scène getoond: De genezing van een melaatse.

Sefanja 2, 3. 3, 12-13

        Oproep tot bekeringoek de heer, 
Zoek de heer, u, dienaars van het land, die zijn geboden naleven. Zoek de gerechtigheid, zoek de bescheidenheid. Dan vindt u misschien een schuilplaats op de dag van de toorn van de heer. 

Beloften
D
an laat Ik binnen uw muren alleen nog een nederig, bescheiden volk over, dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van de heer, De rest van Israël zal geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken; in hun mond is geen tong die bedriegt. Want zij zullen hoeden en rusten, zonder door iemand te worden opgeschrikt. 

Evangelie: Matteüs 5, 1-12

       Toespraak op de berg
Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak: ‘Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden. Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven. Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen. Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Zo hebben ze immers de profeten vóór jullie vervolgd.

Archief preken