Kies uw kerk

Preek van de week

2018-02-18. Mensen als een regenboog

        Preek 1ste zondag in de veertigdagentijd 2018, B

Eerste lezing: Genesis 9, 8-15

Evangelie: Marcus 1, 12-15

Jezus is in de woestijn waar hij op de proef gesteld wordt. Jezus kiest niet zelf voor de woestijn; de Geest drijft hem hier naartoe, het overkomt Hem.
Voor ons is dit goed herkenbaar. Je bent goed gelovig, of zomaar een goed mens. Je doet je best en zet je in voor anderen, je bent geen egoïst. En toch blijft ellende en kwaad je niet bespaard. Je hoeft het kwade, de ellende echt niet op te zoeken; zelfs als je het angstvallig uit de weg gaat zal het jou ook vinden en geen God die het van je weg houdt.

Ziekte, scheiding, een ongeluk op de weg, gepest worden, discriminatie! In onze wereld is de woestijn volop aanwezig met de indringende vraag: wat doe ik? Hoe reageer ik?
Levensgroot stelt zich deze vraag aan Noach. Heel zijn vertrouwde wereld, zijn thuis is hij kwijt; er is niets van over. Alles is door de vloed vernietigd; enkel hij met zijn familie heeft de vloed overleefd. Zijn wereld is ingestort, buiten zijn schuld, want hij leefde rechtvaardig. Hij was gewaarschuwd, had op zijn beurt weer mensen uit zijn omgeving gewaarschuwd: kijk verder dan jouw eigen belangen, het eigen voordeel op korte termijn, want zoals het nu gaat gaan we naar de knoppen. Een roep die ook voor onze wereld geldt.

Marcus 1, 12-15

Marcus 1, 12-15

Ook deze situatie kennen wij uit eigen ervaring. Als je partner sterft met wie je jarenlang lief en leed hebt gedeeld; als je werkeloos raakt, invalide wordt; zijn er mensen die niet bij de pakken neerzitten. Zijn er mensen die niet terug blijven kijken naar het verleden, het vertrouwde, maar met de mogelijkheden die zij hebben opnieuw beginnen met hun leven. Waar halen zij de moed, de kracht vandaan? Je kunt het hen vragen; zulke mensen zitten immers ook hier in deze kerk.

Op mij werken deze mensen als de regenboog uit het eerste verhaal. Zoals de regenboog herinneren zij God aan zijn belofte aan Noach: Ik, God, zal instaan voor het leven van de mensen en alle leven op aarde. God alleen kan hiervoor instaan.

Mensen die ik zojuist noemde, mensen die ondanks grote ellende niet bij de pakken neerzitten zijn voor mij een teken, dat God dit inderdaad doet; regenbogen dus. Hoe reageer ik hierop? Wat doe ik?
Veertigdagen heb ik gekregen om hierop een antwoord te geven.
 

Amen

Afbeelding: (Detail) Temptation of Christ

       

Sandro Botticelli (Florence, circa. 1445 - 1510)

Een detail van het fresco ‘Temptation of Christ

Het fresco is te bewonderen aan de noordmuur in de sixtijnse kapel in Vaticaanstad

De fresco vertegenwoordigt Christus 'drievoudige verzoeking door de duivel. Aan de rechterzijde, toont het fresco Jezus, met de pracht van de wereld en zijn rijkdomen, Christus verdrijft de duivel, uiteindelijk in zijn ware duivelse gedaante.

 

Genesis 9, 8-15

        Het verbond met Noah

En God zei tegen Noach en zijn zonen: ‘Nu sluit Ik mijn verbond met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, alle dieren die uit de ark zijn gekomen, alle dieren van de aarde. Ik sluit met u mijn verbond, dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid, en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.’ En God zei: ‘Dit is het teken van het verbond, dat Ik sluit tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle generaties. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak, en de boog in de wolken zichtbaar wordt dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle levende wezens, aan alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer aanzwellen tot een vloed, om alles wat leeft te verdelgen.

Evangelie: Marcus 1, 12-15

De Geest dreef Jezus weg, recht de woestijn in. Hij bleef in de woestijn, veertig dagen, op de proef gesteld door satan. Hij was in gezelschap van wilde dieren, en de engelen stonden Hem ten dienste. Maar nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God verkondigen en zei: 'De tijd is rijp en het koninkrijk God is ophanden. Bekeert u! Heb geloof in de Blijde Boodschap.'

Archief preken