Kies uw kerk

Preek van de week

2021-05-30. God en liefde zijn werkwoorden!

Preek Heilige Drie-eenheid van het jaar, B

           Eerste lezing: Deuteronomium 4, 32-34. 39-40
          
Evangelie: Matteüs 28, 16-20

Van de grote theoloog en kerkvader Augustinus wordt gezegd dat hij, naarmate hij ouder werd, een veel grotere onzekerheid en twijfel aangaande God te kennen geeft dan wij uit zijn theologische geschriften zouden vermoeden. Daarmee verwijst hij uiteindelijk naar het ongrijpbare mysterie dat God is. Wil dat zeggen dat wij maar beter over God kunnen zwijgen?

Dat lijkt me onmogelijke want er leeft in mensen een veelal religieus verlangen. Maar waar zullen wij te rade gaan als wij iets zouden willen zeggen over God? Zoals Augustinus bij zijn denken uiteindelijk uitkwam bij zijn levende ervaring, zijn ook wij aangewezen op het leven zelf, waarin wij een vermoeden van God kunnen opdoen.

Waarmee zouden we het in ons leven kunnen vergelijken? Bewijzen van een Godsbestaan, zou hetzelfde zijn om een verliefd iemand te laten bewijzen waarom zij of hij verliefd is geworden op deze persoon. Hoe meer je spreekt, hoe verder je het gevoel krijgt van de waarheid af te staan. God en liefde, zijn werkwoorden en geen zelfstandige naamwoorden! Ze laten zich ontdekken als je doet, ervaart en openstaat.

Mattheus 28, 16-20

Mattheus 28, 16-20

In het Boek Deuteronomium horen wij hoe Mozes zijn mensen wijst op hun leven waarin zij zoiets als een 'stem' gehoord hebben, een ervaring hebben opgedaan van een God die hen iets gedaan heeft! Hij wijst hen op de bevrijding die zij hebben ondervonden toen zij losgemaakt werden van de slavernij in Egypte en ruimte kregen om in vrijheid te leven!

Als ook wij lezen in het boek van ons eigen leven kunnen wij stuiten op ervaringen van leven dat ons gegeven wordt, van een zorg die ons omringt als een mantel van licht om ons heen. Het is die in verwondering gedrenkte ervaring dat wij gewild zijn in het leven en gedragen worden. Het is die beleving die wij onder woorden brengen met het benoemen van God als Vader, Moeder, als Schepper, als Bron, Schoot, Zoon en Geest van leven! Maar wij hebben ook weet van de liefde en solidariteit die wij van mensen ondervinden. De ervaring dat wij in leven worden gehouden door andere mensen die, zo goed als God, als een bondgenoot en gezel met ons gaan.

Om te besluiten. Het geheim van God komt op verschillende manieren tot ons als wij de grens van ons eigen denken bereiken en stil worden. Dit is ook wat Jezus deed in zijn leven. Steeds weer stil worden, luisteren en doen. Het ongrijpbare van God en de liefde, komen aan het licht als we stil zijn, luisteren en doen!

           Amen.

Christus op de berg van Galilea

Schilder:Duccio di Buoninsegna (ca 1255-1318)
         Techniek: Tempera op hout, 36.5 ?? 47.5 cm
         Datum: 1308 - 1311
         Te bewonderen in: Museo dell'Opera del Duomo, Siena, Italië

De verschijning op de berg in Galilea is eenvoudig en kaal en beschrijvende details worden bewust weggelaten: Christus toewijzing aan de apostelen met de taak van het geloof te verspreiden (de boeken die twee van de discipelen vasthouden zijn een herinnering van de prediking) en niets moet de aandacht afleiden van zijn woorden.

Deuteronomium 4, 32-34. 39-40

Oproep tot trouw
Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan, vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u, en daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk een volk uit te kiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en uitgestrekte arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht?
Erken dan heden en prent het in uw hart: de Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde; er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.’

Matteüs 28, 16-20

Opdracht in Galilea
De elf leerlingen trokken naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had aangewezen. Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën, sommigen twijfelden. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga, en maak alle volkeren tot leerling; doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest, en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb. Weet wel, Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’

Archief preken