Kies uw kerk

Preek van de week

2021-05-13. Op eigen benen staan

Preek Hemelvaartsdag, B

 

Eerste lezing: Handelingen 1, 1-11

Evangelie: Marcus 16, 15-20

Het boek Handelingen, waarvan we het begin hoorden, vertelt dat de jonge christelijke gemeenten een betrouwbare voortzetting zijn van de geschiedenis die met Jezus en zijn verkondiging van Gods koninkrijk begonnen is. Een belangrijk motief in het boek is, dat het christendom een rechtstreekse voortzetting is van Gods werk met Israël.

Ondanks de vele verhalen die Jezus vertelde over het Koninkrijk Gods, staan zijn leerlingen hiervoor nog niet open. Zij leven met hun gedachten nog in het verleden, zo blijkt uit hun vraag: “Gaat U dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?” Net als zij hebben ook wij de neiging om terug te kijken en de toekomst te zien in het verlengde van het verleden. Er is moed voor nodig om onbevangen naar voren te kijken, de toekomst op je af te laten komen en deze niet direct te vervormen vanuit ons verleden.

Ouders moeten leren hun kinderen los te laten. Kinderen moeten leren met eigen ogen de toekomst tegemoet te zien en niet met de ogen van hun ouders, of van hun omgeving. Onze Kerk in Europa, onze parochie zit momenteel ook in zo'n leerproces. Nieuwe parochianen, vrijwilligers melden zich momenteel spaarzaam aan. Wil dit zeggen, dat er geen interesse meer is voor de idealen van Jezus? Of kan het ook zijn, dat wij onszelf in de weg zitten, kijkend vanuit de vertrouwde kaders en daarmee nieuwe mogelijkheden niet zien?

Er is moed voor nodig om onbevangen te zijn, voor ons nu, voor de leerlingen toen. Die moed hebben zij nog niet. “Wanneer de heilige Geest over jullie komt zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen, tot aan de uiteinden van de aarde”, hoorden we Jezus tegen hen zeggen. En dan verdwijnt Jezus naar God, Hemelvaart!

Marcus 16, 15-20

Marcus 16, 15-20

De leerlingen en dus ook wij moeten zonder de directe aanwezigheid van Jezus verder, zegt Hemelvaart ons. Dit lijkt dramatisch en is zeker zo gevoeld, maar het is in feite ook een geschenk. De mogelijkheid om rondom Jezus te blijven hangen en je aan Hem vast te klampen is weg. Dit was en is dus tegelijk dé kans om elders te getuigen van jouw/uw ervaringen met Jezus. Zoals het heil niet in Jerusalem mocht blijven hangen, omdat het voor ieder mens bestemd is, zo mag dit heil ook niet in ons kerkgebouw blijven hangen.

Om te besluiten. Hemelvaart zegt ons ook dat Jezus niet snel zal terugkomen. “Wat staan jullie naar de hemel te kijken?”, krijgen de leerlingen te horen. Met andere woorden, terugvallen op Jezus, ons verleden, kunnen we niet. Aangewezen op jezelf kan het zijn, dat juist dan een ander die je ontmoet in jou iets van Jezus en zijn Kerk ervaart; of andersom: jij in die ander Jezus tegenkomt. De Geest geeft ons de kracht om pretentieloos en toekomstgericht te leven. Ons samenzijn hier bemoedigt mij en naar ik hoop ook jou/u. Het houdt ons open voor de werking van Gods Geest. Kom o Geest, vervul ons met jouw kracht.

          Amen

Afbeelding: De Ascension

Door: Benjamin West (1738-1820)
          Datum: 1801
          Techniek: Olieverf op canvas
          Afmetingen: 125,5 x 86,5 cm
          Te bewonderen in het Denver Art Museum

Dit werk vertegenwoordigt Christus 'hemelvaart naar de hemel op een wolk, met vol ontzag kijkende figuren onder hem die in verbazing naar de scene gadeslaan. Het was een niet afgemaakt olieverfschets voor een schilderij dat nooit werd voltooid. Het schilderij maakte deel uit van een belangrijke opdracht die West ontvangen had van George III in 1779 voor het opknappen van de koninklijke kapel in Windsor Castle. West werkte, meer dan twintig jaar, aan het project, van een reeks Oude en Nieuwe Testament onderwerpen. Het invullen van achttien schilderijen, negen olie schetsen, en een aantal tekeningen.

Omdat de olieschetsen niet het uiteindelijke werk zijn, worden ze vaak gekenmerkt door een lossere, meer expressieve verfbehandeling.

Handelingen 1, 1-11

Jezus’ laatste opdracht en hemelvaart
Mijn eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven. Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God. Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord; immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’ Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag: ‘Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’ Maar Hij zei tegen hen: ‘Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld; maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’ Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan het gezicht. Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen, stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren, die zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Marcus 16, 15-20

Verschijningen van Jezus
In die tijd sprak Jezus tot hun: ‘Trek heel de wereld door om aan elk schepsel de goede boodschap te verkondigen. Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden, maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden. De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, nieuwe talen zullen ze spreken, met hun handen zullen ze slangen opnemen, en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden.’ Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had, werd Hij in de hemel opgenomen en nam Hij plaats aan de rechterhand van God. Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen, terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette door de begeleidende tekenen.

Archief preken